Елементи, в яких автор: "., ."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 28.

Книга

., . (1912) Матеріалы для описанія русскихъ ръкъ и исторіи улучшенія ихъ судоходныхъ условій. Типографія Министерства Путей Сообщенія, Санкт-Петербург.

., . (1911) Отчетъ гидрометрической части за 1910 годъ. Типографія Министерства Путей Сообщенія, Санкт-Петербург.

., . (1911) Сводъ постановленій первыхъ 9-ти Русскихъ Водопроводныхъ Съездовъ за периодъ 1893-1909 г.г. Типографія "Печатное Дело" Ф. Я. Бурче, Москва.

., . (1910) Описаніе Кіевскаго водопровода. Тип. К. Ш. Круглянскаго, Київ.

., . (1909) Труды съезда. Часть третья. Доклады. Типографія Торговаго дома Г. М. Левинсонъ, Одеса.

., . (1908) Труды отдела торговыхъ портовъ. Выпускъ XXIV. Приморскіе Торговые Порты Европейской Россіи. Белое, Балтійское, Черное и Азовское моря. Т-во Р. Голике и А. Вильборгъ, Санкт-Петербург.

., . (1907) Труды седьмого русскаго водопроводнаго съьзда въ Москвъ. Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К, Москва.

., . (1907) Сведенія объ уровне воды на внутреннихъ водныхъ путяхъ Россіи по наблюденіямъ на водомерныхъ постахъ съ 1881 по 1890 г. Типо-литографія Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К, Москва.

., . (1906) Матеріалы для описанія русскихъ ръкъ и исторіи улучшенія ихъ судоходныхъ условій. Типографія Министерства Путей Сообщенія, Санкт-Петербург.

., . (1904) Технология строительных материалов. В. А. Гласко, Київ.

., . (1904) Труды десятого сьезда русских деятелей по водным путям в 1904 г. Типо-Литографія С. М. Муллер, Санкт-Петербург.

., . (1903) Матеріалы для описанія русскихъ ръкъ и исторіи улучшенія ихъ судоходныхъ условій. Типографія Товарищества "Общественная Польза", Санкт-Петербург.

., . (1903) Матеріалы для описанія русскихъ ръкъ и исторіи улучшенія ихъ судоходныхъ условій. Художественная Фото-цинкографія С. М. Прокудинъ-Горскаго, Санкт-Петербург.

., . (1903) Руководство к химическому анализу сточных вод. Издание К. Л. Риккера, Санкт-Петербург.

., . (1903) Матеріалы для описанія русскихъ ръкъ и исторіи улучшенія ихъ судоходныхъ условій. Типография Министерства путей сообщения, Санкт-Петербург.

., . (1903) Строитель. Строитель, Санкт-Петербург.

., . (1903) Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий. Техническая Авто-Литография Георгия де-Кельш, Санкт-Петербург.

., . (1902) Труды русскихъ водопроводныхъ съьздовъ. Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К, Москва.

., . (1902) Матеріалы для описанія русскихъ ръкъ и исторіи улучшенія ихъ судоходныхъ условій. Типо-Литографія С. М. Муллеръ, Санкт-Петербург.

., . (1895) Урочное положениіе для строительныхъ работ. Типографія Правительствующаго Сената, Санкт-Петербург.

., . (1888) Волынь. Историческія судьбы Юго-Западного края. Общественная Польза, С.-Петербург.

Законодавчі та нормативно правові документи

., . (2012) Положення про первинну профспілкову організацію Національного університету водного господарства та природокористування (ПРОЕКТ). [Законодавчі та нормативно правові документи]

Опис дисципліни

., . (2017) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння А1) (укр.) English as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння А1) (укр.) German as a Foreign Language (level A1) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (англійська) (рівень володіння В2) (укр.) English as a foreign language (Level B2) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова (німецька) (рівень володіння А2) (укр.) German as a Foreign Language (level A2) (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Іноземна мова за професійним спрямуванням (укр.) Foreign Language for Specific Purposes (en.). [Опис дисципліни]

., . (2017) Містобудівельна графіка (укр.) Town-planning graphics (en.). [Опис дисципліни]

Цей список був створений у Wed Nov 14 08:36:38 2018 UTC.