Елементи, в яких автор: "Акімов, О. О."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 94.

Книга

Кайдашев, Р. та Романенко, Є. та Акімов, О. О. та Гербеда, С. та Гончаренко, М. та Гурковський, В. та Непомнящий, О. та Силкін, В. та Сиротенко, Р. та Чаплай, І. (2017) Перегляд судових рішень в адміністративному процесі: у 2 кн. Кн. 2. ДП “Вид. дім “Персонал”, Київ. ISBN 978-617-02-0267-3

Кайдашев, Р. та Романенко, Є. та Акімов, О. О. та Гербеда, С. та Гончаренко, М. та Гурковський, В. та Непомнящий, О. та Силкін, В. та Сиротенко, Р. та Чаплай, І. (2017) Перегляд судових рішень в адміністративному процесі: у 2 кн. Кн.1. ДП “Вид. дім “Персонал”, Київ. ISBN 978-617-02-0266-6

Нужний, Є. М. та Клименко, І. В. та Акімов, О. О. (2016) Інструментальні засоби електронного офісу. Центр учбової літератури, Київ. ISBN 978-617-673-447-5

Кайдашев, Р. та Лощихін, О. та Акімов, О. О. (2016) Теоретико-методологічні аспекти перегляду судових рішень в апеляційному провадженні в адміністративному процесі України. ДП “Вид. дім “Персонал”, Київ. ISBN 978-617-02-0253-6

Загороднюк, С. В. та Акімов, О. О. (2009) Соціально-психологічні особливості професійної діяльності державних службовців в умовах європейської інтеграції. НАДУ, Київ.

Монографія

Клименко, І. В. та Акімов, О. О. та Афонін, Е. А. (2016) Сучасні моделі компетенцій державних службовців. НЕ ВИЗНАЧЕНО. Центр учбової літератури, Київ.

Акімов, О. О. (2014) Професійна діяльність державних службовців в умовах євроінтеграції України: питання формування психологічної готовності. НЕ ВИЗНАЧЕНО. Центр учбової літератури, Київ.

Стаття

Akimov, О. О. та Акімов, О. О. (2018) ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ: ОПТИМІЗАЦІЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ПРАЦІВНИКІВ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ПОСТРАЖДАЛИМИ. ДП “Видавничий дім “Персонал” (1(11)). с. 15-28.

Акімов, О. О. та Akimov, A. А. (2018) ШЛЯХИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ У ПРАЦІВНИКІВ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. Public management. Публічне урядування (2(12)). с. 28-40.

Якимчук, А. Ю. та Акімов, О. О. та Семенова, Ю. М. та Yakymchuk, A. Y. та Akimov, O. O. та Semenova, Y. M. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЗАЛУЧЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБОРОТ. ЧНТУ (1). с. 70-75.

Акімов, О. О. (2017) Биотехнологии в нынешних условиях экологической безопасности. НУВГП. с. 136-147.

Акімов, О. О. (2017) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС. ДРІДУ НАДУ.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) Моделі державної служби: досвід зарубіжних країн. ДРІДУ НАДУ. с. 159-161.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ГРОМАДЯН В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. ДРІДУ НАДУ. с. 8-10.

Акімов, О. О. та Akimov, O. O. (2017) АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. ДП "Видавничий дім “Персонал”" (1(6)). с. 16-28.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) Вплив кредитування комерційних банків на стимулювання економічного зростання в Україні. ПолесГУ. с. 52-59.

Акімов, О. О. (2017) ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ НА МАКРО- ТА МЕЗОРІВНЯХ. Ексклюзив-Систем. с. 11-13.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Волин. обереги. с. 5-6.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ. Волин. обереги. с. 6-8.

Акімов, О. О. (2017) ПРІОРИТЕТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. НТУ КПІ. с. 189-194.

Akimova, L. M. та Akimov, O. O. та Liakhovich, O. О. та Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Ляхович, О. О. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий вісник Полісся (4 (12)). с. 98-103.

Кринична, І. П. та Акімов, О. О. (2017) Компетенційний підхід до професійної діяльності публічних службовців в умовах євроінтеграції. ДРІДУ НАДУ. с. 132-143.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Akіmova, L. M. та Akimov, O. O. (2017) ANALYSIS OF THE ECONOMIC CRISIS EVOLUTION. ПолесГУ. с. 133-135.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Akimova, L. М. та Akimov, O. O. (2017) PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CAREER GUIDANCE FOR YOUNG PEOPLE. ПолесГУ. с. 125-127.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2016) Професійні компетентності як чинник модернізації вищої освіти. Основа. с. 33-38.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2016) ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ. ДРІДУ НАДУ.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) Державні механізми економіко-правового регулювання природокористування. ЛРІДУ НАДУ. с. 259-262.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ. НУВГП. с. 11-12.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. ДРІДУ НАДУ. с. 8-12.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) СВІТОВИЙ ДОСВІД КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. ОРІДУ НАДУ. с. 57-61.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) Аналіз стандартів економічно розвинених країн Європейського Союзу в галузі інноваційної діяльності. ДРІДУ НАДУ. с. 125-129.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. КНУТД.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. ДРІДУ НАДУ. с. 9-12.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) БЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ. ОРІДУ НАДУ. с. 6-9.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ СВІТУ. SSOTU. с. 44-47.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) ПИТАННЯ ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Vytautas Magnus University. с. 201-204.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) Економіко-екологічні аспекти сталого розвитку регіонів України. ДРІДУ НАДУ. с. 219-222.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) Аналіз сталого еколого-економічного розвитку регіонів. ДРІДУ НАДУ. с. 216-219.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2016) СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ. ДРІДУ НАДУ. с. 235-237.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР. ДРІДУ НАДУ. с. 118-119.

Акімов, О. О. (2016) Кадрові процеси у державному управлінні. ДРІДУ НАДУ. с. 99-101.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2016) Правові принципи розвитку публічного управління України в контексті європейської інтеграції. ДРІДУ НАДУ. с. 80-83.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2016) Розвиток стандартів державного управління в країнах Європейського Союзу. ДРІДУ НАДУ. с. 83-86.

Акімов, О. О. (2016) Професійна діяльність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: психологічні аспекти управління кадрами. Державне управління та місцеве самоврядування (3). с. 106-113.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Akіmova, L. M. та Akimov, O. O. (2016) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РУХУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). с. 3-11.

Акімов, О. О. та Akimov, А. А. (2016) ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Публічне урядування (1). с. 189-199.

Кринична, І. та Акімов, О. О. та Krynychna, І. та Akimov, А. А. (2016) ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. EUROPEAN PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL DISCOURSE (2). с. 107-112.

Клименко, В. В. та Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Klymenko, V. та Akіmova, L. та Akimov, O. (2016) THE POSSIBILITIES OF INDUSTRIAL INTERNET AND PROSPECTS OF ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE. «Landmark» SIA. с. 17-26.

Akimova, L. M. та Klymenko, V. та Akimov, O. та Акімова, Л. М. та Клименко, В. та Акімов, О. О. (2016) PROBLEMS OF TAX CAPACITY REALIZATION OF THE MIDDLE CLASS IN UKRAINE. «Landmark» SIA. с. 9-18.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2015) Реформування місцевого самоврядування: питання теорії і практики децентралізації. ДРІДУ НАДУ. с. 7-10.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2015) Кадровий потенціал та реформа місцевого самоврядування в Україні. ДРІДУ НАДУ. с. 84-86.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2015) Інноваційний розвиток територій в Україні: правові аспекти. ДРІДУ НАДУ. с. 60-63.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2015) Світовий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. ДРІДУ НАДУ. с. 63-68.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2015) ДЕЯКІ МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. ДРІДУ НАДУ. с. 5-7.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2015) ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СФЕРІ ОСВІТИ. ДРІДУ НАДУ. с. 304-306.

Акімов, О. О. (2015) МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ. Пубічне урядування (1). с. 9-22.

Акімов, О. О. (2015) СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ. Публічне адміністрування: теорія та практика (1(13)).

Акімов, О. О. (2015) Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України. Державне управління та місцеве самоврядування (1). с. 207-217.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2014) Фондовий ринок України: сьогодні та завтра. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (3). с. 82-89.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2014) Європейський досвід запобігання конфлікту інтересів на державній службі. ДРІДУ НАДУ. с. 213-216.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2014) Правові засади державного фінансового контролю: європейський досвід. ДРІДУ НАДУ. с. 216-219.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2014) Вплив публічного управління на розвиток соціально-економічного процесу в Україні. ДРІДУ НАДУ. с. 169-171.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2014) Публічне адміністрування як процес планування місцевого економічного розвитку. ДРІДУ НАДУ. с. 58-63.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2014) Правове забезпечення сталого розвитку в державі та її регіонах. ДРІДУ НАДУ. с. 5-8.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2014) СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ. ДРІДУ НАДУ. с. 73-76.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2014) ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. ДРІДУ НАДУ. с. 118-120.

Акімов, О. О. (2014) Правові засади розвитку професійної освіти державних службовців. Державне управління та місцеве самоврядування (2). с. 223-236.

Акімов, О. О. (2014) ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Ефективність державного управління (40). с. 192-197.

Акімов, О. О. (2014) ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ: РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління (1). с. 112-120.

Акімов, О. О. та Akimov, O. O. (2014) Психологічні аспекти проявів корупції в державному управлінні. Державне управління: теорія та практика (1). с. 181-188.

Акімов, О. О. (2014) ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ. Публічне адміністрування: теорія та практика (1).

Акімов, О. О. (2014) ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ЯК ЧИННИК УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. Публічне адміністрування: теорія та практика (2).

Акімов, О. О. (2014) Правові аспекти ротації кадрів на державній службі в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування (3). с. 213-225.

Акімов, О. О. та Першко, Л. А. (2014) ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ТА ЇХ РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Ефективність державного управління (41). с. 270-276.

Акімов, О. О. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. Державне управління та місцеве самоврядування (3). с. 213-225.

Акімов, О. О. (2014) АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Ефективність державного управління (38). с. 212-222.

Акімов, О. О. (2014) Правовий аналіз системи запобігання і протидії корупції в державному управлінні України. Аналітика і влада (10). с. 139-146.

Акімов, О. О. та Акімова, А. О. (2014) Правове забезпечення регіональної політики в контексті євроінтеграційних процесів України. НАДУ (1). с. 229-232.

Акімов, О. О. та Akimov, O. O. (2014) ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. НУВГП (2). с. 74-80.

Акімов, О. О. (2014) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОСТІР. ЛРІДУ НАДУ (2). с. 6-10.

Акімов, О. О. та Рибак, І. П. та Akimov, О. О. та Rybak, І. (2014) КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. НУВГП (1). с. 137-145.

Загороднюк, С. В. та Акімов, О. О. (2013) КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ОСНОВА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ. Ефективність державного управління (36). с. 277-286.

Загороднюк, С. В. та Акімов, О. О. (2013) МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Актуальні проблеми державного управління (2). с. 156-163.

Акімов, О. О. (2013) СУТНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. ХНТУ. с. 107-109.

Акімов, О. О. (2013) Компетенції як основа психологічної готовності державного службовця до роботи в євроінтеграційних умовах. НАДУ (2). с. 67-68.

Акімов, О. О. (2013) ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ. ПолтНТУ. с. 13-15.

Акімов, О. О. (2012) ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР ОСОБИСТОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Ефективність державного управління (32). с. 391-405.

Акімов, О. О. (2010) Якості особистості державного службовця як основа моделі психологічної готовності до його професійної діяльності у євроінтеграційних умовах. Актуальні проблеми державного управління (4). с. 175-178.

Акімов, О. О. (2009) АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Науково-виробничий журнал Класичного приватного університету (3). с. 175-180.

Акімов, О. О. (2009) Професійна підготовка державних службовців в умовах євроінтеграції як науково-практична проблема: стан дослідження психологічної готовності в системах „людина-людина". ДонДУУ (2(48)). с. 205-211.

Акімов, О. О. (2009) Аналіз навчально-методичного забезпечення підготовки державних службовців з питань європейської інтеграції в Україні. НАДУ. с. 92-94.

Акімов, О. О. (2008) Розвиток особистості державного службовця в контексті європеїзації державного управління. Університетські наукові записки (3). с. 399-404.

Акімов, О. О. (2008) Психолого-педагогічні умови запровадження моделі психологічної готовності державних службовців. НАДУ. с. 157-159.

Акімов, О. О. та Akimov, О. О. (2006) Психологічна готовність державних службовців до професійної діяльності в умовах євроінтеграції: проблеми визначення й формування. Державне управління: теорія та практика (1).

Цей список був створений у Thu May 24 09:08:48 2018 UTC.