Items where Author is "Акімова, А. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 42.

Article

Шитик, Л. and Акімова, А. О. and Shytyk, L. and Akimova, А. О. (2020) Способи передавання внутрішнього мовлення персонажів: психолінгвістична проекція. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика (27(2)). pp. 361-384.

Шамне, А. В. and Доцевіч, Т. І. and Акімова, А. О. and Shamne, A. V. and Dotsevych, T. І. and Akimova, А. О. (2019) Психосемантичні особливості сприйняття рекламних відеороликів. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика (25(1)). pp. 384-408.

Акімова, А. О. and Акімова, Анас. О. and Akimova, А. О. and Akimova, Anas. O. (2019) Особенности визуального и вербального в драме Хэ Цзина-Чжи и Дина Ни «Седая девушка» (1943–1945 годы). Актуальні питання гуманітарних наук (23). pp. 44-49.

Скляренко, О. and Акімова, А. О. and Свириденко, О. and Skliarenko, O. and Akimova, А. О. and Svyrydenko, O. (2019) Психолінгвістичні особливості контекстуальної реалізації концепту «MACHT» у мовно-культурному просторі німців. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика (26(2)). pp. 321-340.

Akimova, А. О. and Akimova, Anas. O. and Акімова, А. О. and Акімова, Анас. О. (2019) АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ КОРЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: XIX ТА XX СТОЛІТТЯ. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського (30(69)). pp. 117-123.

Акімова, А. О. and Акімова, Анас. О. and Akimova, А. О. and Akimova, Anas. O. (2019) АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ КОРЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: XIX ТА XX СТОЛІТТЯ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації (Т. 30). pp. 117-123.

Акімова, А. О. (2018) НОВІТНЯ КИТАЙСЬКА ДРАМА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ ХХ СТОЛІТТЯ. Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство. pp. 8-9.

Левицька, С. О. and Кринична, І. П. and Акімова, А. О. and Кузьмін, О. В. and Levytska, S. O. and Krynychnay, I. P. and Akimova, A. O. and Kuzmin, O. V. (2018) АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Фінансов-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (2(25)). pp. 122-127.

Акімова, А. О. and Акімова, Анас. О. and Akimova, А. О. and Akimova, Anas. O. (2018) АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ КОРЕЙСЬКОЇ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ПРОЗИ. Видавничий дім "Гельветика" (21). pp. 57-61.

Акімова, Н. В. and Акімова, А. О. and Akimova, N. V. and Akimova, A. О. (2018) Розуміння тексту як специфічний вид розуміння. Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика (24). pp. 27-46.

Osadcha, O. O. and Akimova, А. О. and Hbur, Z. V. and Krylova, I. I. and Осадча, О. О. and Акімова, А. О. and Гбур, З. В. and Крилова, І. І. (2018) УПРОВАДЖЕННЯ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕСІВ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ДВНЗ “Університет банківської справи” (27). pp. 193-200.

Акімова, А. О. and Акімова, Анас. О. and Akimova, A. О. and Akimova, Anas. O. (2018) ІДЕЙНО-ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ КИТАЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ДРАМИ «СИВА ДІВЧИНА»/白毛女 (1943–1945 РР.). ХДУ (1). pp. 9-15.

Акімова, А. О. and Акімова, Анас. О. and Akimova, A. О. and Akimova, Anas. O. (2018) КИТАЙСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ДРАМА: РОЛЬ ХУДОЖНІХ ОБРАЗІВ У ТВОРІ «СИВА ДІВЧИНА» /白毛女 (1943–1945 рр .). ХДУ (1). pp. 80-84.

Акімова, А. О. and Акімова, Анас. О. and Akimova, А. О. and Akimova, Anas. O. (2018) АНАЛІЗ КОРЕЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХVIII СТОЛІТТЯ. ХДУ (4). pp. 109-114.

Акімова, А. О. (2017) КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ ФОРМИ ДРАМИ ТЕАТРУ ХУАЦЗЮЙ. ДНУ ім. Альфреда Нобеля (1(13)). pp. 81-90.

Акімова, А. О. (2017) АНАЛІЗ ВПЛИВУ НОВОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ У КИТАЙСЬКІЙ ДРАМІ ХХ СТОЛІТТЯ. Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень». pp. 97-101.

Акімова, А. О. (2017) НОВІТНЯ КИТАЙСЬКА ДРАМАТУРГІЯ: СИНТЕЗ ВІЗУАЛЬНОГО ТА ВЕРБАЛЬНОГО. ГО "Наукова філологічна організація «ЛОГОС»". pp. 15-17.

Акімова, А. О. (2017) ІСТОРИЧНЕ ТЛО КИТАЙСЬКОЇ ДРАМИ КРІЗЬ ПРИЗМУ НОВІТНЬОЇ ДРАМАТУРГІЇ. Lublin. pp. 40-44.

Акімова, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС КИТАЙСЬКОЇ ДРАМИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ДРАМАТУРГІЇ. ГО "Наукова філологічна організація «ЛОГОС»". pp. 11-15.

Акімова, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС КИТАЙСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ ХХ СТОЛІТТЯ. Міжнародний гуманітарний університет. pp. 28-33.

Акімова, А. О. and Akimova, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС ІСТОРИЧНИХ АСПЕКТІВ КИТАЙСЬКОЇ ДРАМИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НОВІТНЬОЇ ДРАМАТУРГІЇ. ХДУ (3). pp. 102-108.

Акімова, А. О. and Akimova, А. О. (2017) МОДЕРНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ У НОВІТНІЙ КИТАЙСЬКІЙ РОЗМОВНІЙ ДРАМІ ЯК ПІДҐРУНТЯ СИНТЕЗУ ВІЗУАЛЬНОГО ТА ВЕРБАЛЬНОГО. Видавничий дім Дмитра Бураго (19). pp. 39-47.

Акімова, А. О. and Акімова, Анас. О. and Akimova, А. О. and Akimova, Anas. O. (2017) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КИТАЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ДРАМАТУРГІЇ. Херсонський державний університет (4). pp. 171-175.

Акімова, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС КИТАЙСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ: СПІВВІДНОШЕННЯ НОВИХ ФОРМ ВЕРБАЛЬНОГО Й ВІЗУАЛЬНОГО В ДРАМІ ТЯНЬ ХАНЯ «ЖІНКА-ІНСПЕКТОР СЕ ЯОХУАНЬ» (1961 р.). Херсонський державний університет (LXVII). pp. 66-69.

Акімова, А. О. and Akimova, А. О. (2017) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКОЛІННЯ «КУЛЬТУРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» У ДРАМІ ВАН ПЕЙГУНА «МИ» (1985 р.). МНУ імені В. О. Сухомлинського (1). pp. 7-14.

Акімова, А. О. (2017) Розкриття теми «землі і людини» у п’єсі Цзинь Юня «Нірвана «Пса» (1986 р.). Science and Education a New Dimension (32). pp. 7-12.

Акімова, А. О. (2016) ДИСКУРС КОХАННЯ У ТЕМАТИЦІ КЛАСИЧНИХ ЦЗАЦЮЙ ТА РОЗМОВНОЇ ДРАМИ ХХ ст. НУ "Острозька академія" (62). pp. 20-23.

Акімова, А. О. and Akimova, А. О. (2016) АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД КИТАЙСЬКИХ ДРАМАТУРГІВ ХХ СТОЛІТТЯ. СНУ ім. Лесі Українки (5). pp. 9-17.

Акімова, А. О. and Akimova, А. О. (2016) ВПЛИВ НОВОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ НА КИТАЙСЬКУ ДРАМУ ХХ СТОЛІТТЯ. МНУ імені В. О. Сухомлинського (2). pp. 9-12.

Акімова, А. О. and Akimova, А. О. (2016) ТРАДИЦІЙНА ЮАНСЬКА ДРАМА ТА РОЗМОВНА ДРАМА ХХ СТОЛІТТЯ: ЗМІНИ ЖАНРОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ. КНУ ім. Тараса Шевченка (48). pp. 7-17.

Акімова, А. О. and Akimova, А. О. (2016) СПЕЦИФІКА ПОЄДНАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО ТА ВЕРБАЛЬНОГО У НОВІТНІЙ КИТАЙСЬКІЙ ДРАМІ ТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМІ (НА ПРИКЛАДІ П’ЄСИ ЛЮ ШУГАНА «ВІЗИТ МЕРТВОГО ДО ЖИВИХ» ТА П’ЄСИ-МІНІАТЮРИ ОЛЕНИ САВЧУК «ПОБАЧЕННЯ ЗІ СМЕРТЮ»). Видавничий дім Дмитра Бураго (19). pp. 49-53.

Акімова, А. О. and Akimova, А. О. (2016) ВПЛИВ «КУЛЬТУРНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» НА НОВІТНЮ КИТАЙСЬКУ ДРАМАТУРГІЮ. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки (4). pp. 5-8.

Акімова, А. О. and Akimova, А. О. (2016) ШЛЯХИ ТЕОРЕТИЧНОГО ТА ПРАКТИЧНОГО ОНОВЛЕННЯ КИТАЙСЬКОЇ ДРАМИ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНИХ ЗМІН ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Видавничий дім Дмитра Бураго (18). pp. 218-223.

Акімова, А. О. and Akimova, А. О. (2016) ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ТЕМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО ОБОВ’ЯЗКУ У ТРАГЕДІЇ ТЯНЬ ХАНЯ «ЖІНКА-ІНСПЕКТОР СЕ ЯОХУАНЬ» (谢瑶环) (1961 p.). МНУ імені В. О. Сухомлинського (1). pp. 9-13.

Акімова, А. О. and Akimova, А. О. (2016) ОСМИСЛЕННЯ ТЕМИ "САМОТНОСТІ СЕРЕД ЛЮДЕЙ" У НОВІТНІЙ КИТАЙСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ (НА ПРИКЛАДІ П'ЄСИ ЛЮ ШУГАНА "ВІЗИТ МЕРТВОГО ДО ЖИВИХ" (1985). КНУ ім. Тараса Шевченка (57). pp. 10-18.

Акімова, А. О. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ КОХАННЯ В КИТАЙСЬКІЙ ТА ЯПОНСЬКІЙ МОВАХ. КНУ ім. Тараса Шевченка (54). pp. 3-7.

Акімов, О. О. and Акімова, А. О. (2014) Правове забезпечення регіональної політики в контексті євроінтеграційних процесів України. НАДУ (1). pp. 229-232.

Акімова, А. О. (2014) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ. ЖДУ ім. Івана Франка. pp. 34-35.

Акімова, А. О. and Ісаєва, Н. С. (2013) КОНЦЕПЦІЯ КОХАННЯ У СМИСЛОВОМУ ПРОСТОРІ ЮАНСЬКОЇ ДРАМИ. Київський НУ імені Тараса Шевченка (39). pp. 3-10.

Акімова, А. О. (2013) ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО ТРАКТАТУ «ДАО ДЕ ЦЗІН». Київський НУ імені Тараса Шевченка (37). pp. 10-14.

Першко, Л. О. and Акімова, А. О. (2013) Зарубіжний досвід недержавних пенсійних фондів в аспекті формування і використання фінансових ресурсів. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (2). pp. 203-210.

Ісаєва, Н. С. and Акімова, А. О. (2012) КЛАСИЧНІ ТЕОРІЇ ДРАМИ В КИТАЇ ТА ЄВРОПІ: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ. Київський НУ ім. Тараса Шевченка (18). pp. 59-62.

This list was generated on Fri Jun 5 08:14:05 2020 UTC.