Елементи, в яких автор: "Акімова, Л. М."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 134.

Методичне забезпечення

06-03-181 Акімова, Л. М. (2018) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-180 Акімова, Л. М. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Податковий менеджмент” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-179 Акімова, Л. М. (2018) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Податкова система” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-157 Акімова, Л. М. та Федина, К. М. (2017) Методичні вказівки для самостійної підготовки та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів у галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-139 Акімова, Л. М. (2017) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Податковий менеджмент” для студентів спеціальності 072 „Фінанси, банківська справа та страхування” (спеціалісти та магістри) денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-122 Акімова, Л. М. (2016) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Фінансово-економічна діяльність суб’єктів природокористування» для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-123 Акімова, Л. М. та Федина, К. М. (2016) Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять «Фінансово-економічна діяльність суб’єктів природокористування» для студентів галузі знань 1801 «Специфічні категорії» спеціальність 8.18010017 «Економіка довкілля і природних ресурсів» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-134 Акімова, Л. М. та Федина, К. М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-135 Акімова, Л. М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни „Податкова система” для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-139 Акімова, Л. М. (2016) Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Податковий менеджмент” для студентів спеціальностей 7.03050801 та 8.03050801 „Фінанси і кредит” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-140 Акімова, Л. М. та Федина, К. М. (2016) Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-123 Акімова, Л. М. та Федина, К. М. (2016) Методичні вказівки до практичних та лабораторних занять з дисципліни «Фінансово-економічна діяльность суб’єктів господарювання» для студентів за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічно безпекою» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-36 Акімова, Л. М. (2013) Конспект лекцій з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” для студентів за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-23 Павлов, В. І. та Акімова, Л. М. та Савущик, А. І. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання випускових кваліфікаційних робіт студентами напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-118 Павліха, Н. В. та Акімова, Л. М. (2011) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Міжнародний менеджмент” для студентів зі спеціальності 8.050104 „Фінанси” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

104-119 Акімова, Л. М. (2011) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо проведення практичних занять та самостійної підготовки з дисципліни „Міжнародний менеджмент” для студентів зі спеціальності 8.050104 „Фінанси”денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-66 Акімова, Л. М. та Кондрацька, Н. М. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Основи наукових досліджень” для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-89 Акімова, Л. М. (2014) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки” для студентів галузі знань 1801 „Специфічні категорії” спеціальність: 8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-97 Акімова, Л. М. та Гісюк, О. В. (2014) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “ Сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки ” для студентів галузі знань 1801 „Специфічні категорії” спеціальність: 8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-03-110 Акімова, Л. М. (2014) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з переддипломної практики для студентів за спеціальністю 7.03050801 „Фінанси і кредит” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Книга

Машта, Н. О. та Бенчук, О. П. та Бенчук, Г. П. та Акімова, Л. М. та Дейнега, О. В. (2015) Основи стандартизації, метрології та управління якістю. О. Зень, Рівне. ISBN 978-617-601-144-6

Монографія

Акімова, Л. М. та Корж, М. В. та Чуб, І. В. (2017) УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне.

Малигіна, В. Д. та Холодова, О. Ю. та Акімова, Л. М. (2016) Методологія наукових досліджень. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне.

Павлов, В. І. та Акімова, Л. М. (2013) Формування системи ідентифікації товарів в Україні. НЕ ВИЗНАЧЕНО. НУВГП, Рівне.

Стаття

Akimova, L. M. та Lysachok, A. V. та Акімова, Л. М. та Лисачок, А. В. (2018) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. ДП “Видавничий дім “Персонал” (1(11)). с. 29-46.

Акімова, Л. М. та Akimova, L. N. (2018) РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Public management. Публічне урядування (2(12)). с. 15-27.

Акімова, Л. М. (2018) АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ. с. 163-165.

Акімова, Л. М. (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ. с. 166-169.

Акімова, Л. М. та Осадча, О. О. та Акімов, О. О. та Akimova, L. та Osadcha, O. та Akimov, O. (2018) УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ БЕНЧМАРКІНГУ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (1(24)). с. 64-70.

Акімова, Л. М. та Лисачок, А. В. (2018) СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД. Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти. с. 408-412.

Акімова, Л. М. (2017) ПРАКТИКА ЕЛЕКТРОННИХ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У КРАЇНАХ ЄС. ДРІДУ НАДУ.

Акімова, Л. М. та Akіmova, L. M. (2017) СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТЕНДЕНЦІЙ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ. НАУ (1). с. 57-66.

Акімова, Л. М. (2017) ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ДРІДУ НАДУ. с. 10-12.

Акімова, Л. М. та Akimova, L. M. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ. ДП “Видавничий дім “Персонал” (2(7)). с. 67-73.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) Моделі державної служби: досвід зарубіжних країн. ДРІДУ НАДУ. с. 159-161.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ГРОМАДЯН В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. ДРІДУ НАДУ. с. 8-10.

Акімова, Л. М. та Akimova, L. M. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ. ДП “Видавничий дім “Персонал”. с. 67-77.

Якимчук, А. Ю. та Акімова, Л. М. та Сімчук, Т. О. та Yakymchuk, A. Y. та Akimova, L. M. та Simchuk, Т. О. (2017) ПРИКЛАДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. ЧНТУ (2(10)). с. 170-177.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) Вплив кредитування комерційних банків на стимулювання економічного зростання в Україні. ПолесГУ. с. 52-59.

Ільчук, О. І. та Акімова, Л. М. (2017) СУЧАСНИЙ СТАН ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. НУВГП. с. 166-169.

Акімова, Л. М. (2017) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД. Ексклюзив-Систем. с. 14-16.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Волин. обереги. с. 5-6.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2017) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ. Волин. обереги. с. 6-8.

Акімова, Л. М. (2017) АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ. ДРІДУ НАДУ. с. 43-46.

Akimova, L. M. та Lysachok, A. V. та Акімова, Л. М. та Лисачок, А. В. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ДП “Видавничий дім “Персонал” (5). с. 16-28.

Akimova, L. M. та Akimov, O. O. та Liakhovich, O. О. та Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Ляхович, О. О. (2017) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Науковий вісник Полісся (4 (12)). с. 98-103.

Акімова, Л. М. та Калетник, О. В. та Akimova, L. M. та Kaletnik, O. V. (2017) ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ. НАУ (2). с. 98-103.

Акімова, Л. М. (2017) Економічні передумови та форми транснаціоналізації банківської сфери в умовах фінансової глобалізації. НУВГП. с. 36-43.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Akіmova, L. M. та Akimov, O. O. (2017) ANALYSIS OF THE ECONOMIC CRISIS EVOLUTION. ПолесГУ. с. 133-135.

Akimova, L. M. та Korzh, M. V. та Chub, I. та Акімова, Л. М. та Корж, М. В. та Чуб, І. (2017) APPROACH TO SYSTEMIC PROCESS OF THE ENTREPRENEURSHIP COMPETITIVENESS MANAGEMENT IN UKRAINE. International Journal of New Economics and Social Sciences (2). с. 37-43.

Акімова, Л. М. (2017) Bases of global Transformation Changes Financial Market. НУВГП. с. 75-87.

Акімова, Л. М. та Akimova, L. M. (2017) THE CONTEMPORARY STATE OF THE FINANCIAL MARKET IN UKRAINE. НУВГП. с. 3-6.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Akimova, L. М. та Akimov, O. O. (2017) PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CAREER GUIDANCE FOR YOUNG PEOPLE. ПолесГУ. с. 125-127.

Yakymchuk, A. Y. та Valyukh, А. М. та Akimova, L. M. та Якимчук, А. Ю. та Валюх, А. М. та Акімова, Л. М. (2017) REGIONAL INNOVATION ECONOMY: ASPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT. Науковий вісник Полісся (3). с. 170-178.

Korzh, М. та Akimova, L. та Chub, I. та Корж, М. та Акімова, Л. М. та Чуб, І. (2017) SIMULATION OF CONTROL STRATEGY FOR INTERNATIONAL MARKETING SERVICES. National Aviation University (2). с. 131-138.

Harafonova, O. І. та Zhosan, G. V. та Akimova, L. M. та Гарафонова, О. І. та Жосан, Г. В. та Акімова, Л. М. (2017) THE SUBSTANTIATION OF THE STRATEGY OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE ENTERPRISE WITH THE AIM OF PROVIDING EFFICIENCY OF ITS ACTIVITIES. Маркетинг і менеджмент інновацій (3). с. 267-279.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2016) Професійні компетентності як чинник модернізації вищої освіти. Основа. с. 33-38.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2016) ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ. ДРІДУ НАДУ.

Клименко, В. В. та Акімова, Л. М. та Корж, М. В. та Klymenko, V. V. та Akimova, L. M. та Korzh, M. V. (2016) РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ. Актуальні Проблеми Економіки (4). с. 178-188.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) Державні механізми економіко-правового регулювання природокористування. ЛРІДУ НАДУ. с. 259-262.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ. НУВГП. с. 11-12.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. ДРІДУ НАДУ. с. 8-12.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) СВІТОВИЙ ДОСВІД КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. ОРІДУ НАДУ. с. 57-61.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) Аналіз стандартів економічно розвинених країн Європейського Союзу в галузі інноваційної діяльності. ДРІДУ НАДУ. с. 125-129.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. КНУТД.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. ДРІДУ НАДУ. с. 9-12.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) БЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ. ОРІДУ НАДУ. с. 6-9.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ СВІТУ. SSOTU. с. 44-47.

Дейнега, І. О. та Акімова, Л. М. та Кратт, О. А. та Deyneha, І. О. та Akimova, L. M. та . Kratt, О. А. (2016) Регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризму. Актуальні Проблеми Економіки (9(183)). с. 184-194.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) ПИТАННЯ ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. Vytautas Magnus University. с. 201-204.

Акімова, Л. М. (2016) РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ. ДРІДУ НАДУ.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) Економіко-екологічні аспекти сталого розвитку регіонів України. ДРІДУ НАДУ. с. 219-222.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) Аналіз сталого еколого-економічного розвитку регіонів. ДРІДУ НАДУ. с. 216-219.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2016) СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ. ДРІДУ НАДУ. с. 235-237.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2016) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР. ДРІДУ НАДУ. с. 118-119.

Акімова, Л. М. (2016) Деякі питання реформування державної служби. ДРІДУ НАДУ. с. 25-27.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2016) Правові принципи розвитку публічного управління України в контексті європейської інтеграції. ДРІДУ НАДУ. с. 80-83.

Акімова, Л. М. та Рибак, І. П. (2016) Європеїзація національних інституційних систем в контексті євроінтеграції України. ДРІДУ НАДУ. с. 86-88.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2016) Розвиток стандартів державного управління в країнах Європейського Союзу. ДРІДУ НАДУ. с. 83-86.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Akіmova, L. M. та Akimov, O. O. (2016) АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РУХУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). с. 3-11.

Акімова, Л. М. (2016) Монетарна політика НБУ як основний регулятор економічної стабільності Україні. Кондор. с. 7-17.

Акімова, Л. М. та Akіmova, L. M. (2016) ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТНБ НА ЕКОНОМІКУ РОЗВИНУТИХ КРАЇН СВІТУ ТА КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). с. 3-13.

Akimova, L. M. та Yakimchuk, A. та Semenova, Y. та Акімова, Л. М. та Якимчук, А. Ю. та Семенова, Ю. (2016) ECONOMIC EASTERN COOPERATION OF UKRAINE: ASPECTS OF STATE MANAGEMENT. «Landmark» SIA. с. 182-189.

Клименко, В. В. та Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. та Klymenko, V. та Akіmova, L. та Akimov, O. (2016) THE POSSIBILITIES OF INDUSTRIAL INTERNET AND PROSPECTS OF ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE. «Landmark» SIA. с. 17-26.

Akimova, L. M. та Klymenko, V. та Akimov, O. та Акімова, Л. М. та Клименко, В. та Акімов, О. О. (2016) PROBLEMS OF TAX CAPACITY REALIZATION OF THE MIDDLE CLASS IN UKRAINE. «Landmark» SIA. с. 9-18.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2015) Реформування місцевого самоврядування: питання теорії і практики децентралізації. ДРІДУ НАДУ. с. 7-10.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2015) Кадровий потенціал та реформа місцевого самоврядування в Україні. ДРІДУ НАДУ. с. 84-86.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2015) Інноваційний розвиток територій в Україні: правові аспекти. ДРІДУ НАДУ. с. 60-63.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2015) Світовий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. ДРІДУ НАДУ. с. 63-68.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2015) ДЕЯКІ МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. ДРІДУ НАДУ. с. 5-7.

Акімова, Л. М. (2015) НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА. ДРІДУ НАДУ. с. 7-10.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2015) ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СФЕРІ ОСВІТИ. ДРІДУ НАДУ. с. 304-306.

Акімова, Л. М. (2015) ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання (5).

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2014) Фондовий ринок України: сьогодні та завтра. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (3). с. 82-89.

Акімова, Л. М. (2014) СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ РИНКУ КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (2). с. 6-15.

Акімова, Л. М. та Рибак, І. П. (2014) Вплив державного управління на розвиток інтеграції України до світового фінансового простору. Державне управління: теорія та практика (1). с. 96-103.

Акімова, Л. М. (2014) ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ. Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка (1(51)). с. 45-52.

Акімова, Л. М. (2014) РОЛЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Ефективність державного управління (38). с. 440-447.

Акімова, Л. М. та Рибак, І. П. та Akimova, L. M. та Rybak, I. P. (2014) Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні: форми контролю. Публічне адміністрування: теорія та практика (2).

Акімова, Л. М. (2014) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ. Ефективність державного управління (40). с. 475-481.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2014) Європейський досвід запобігання конфлікту інтересів на державній службі. ДРІДУ НАДУ. с. 213-216.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2014) Правові засади державного фінансового контролю: європейський досвід. ДРІДУ НАДУ. с. 216-219.

Акімова, Л. М. та Першко, Л. (2014) Гармонізація податкового законодавства України до вимог Європейського Союзу. ДРІДУ НАДУ. с. 120-121.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2014) Вплив публічного управління на розвиток соціально-економічного процесу в Україні. ДРІДУ НАДУ. с. 169-171.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2014) Публічне адміністрування як процес планування місцевого економічного розвитку. ДРІДУ НАДУ. с. 58-63.

Першко, Л. А. та Акімова, Л. М. (2014) Актуальные вопросы концентрации и интеграции капитала. Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова. с. 106-107.

Акімов, О. О. та Акімова, Л. М. (2014) Правове забезпечення сталого розвитку в державі та її регіонах. ДРІДУ НАДУ. с. 5-8.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2014) СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ. ДРІДУ НАДУ. с. 73-76.

Акімова, Л. М. та Акімов, О. О. (2014) ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. ДРІДУ НАДУ. с. 118-120.

Акімова, Л. М. та Akimova, L. M. (2014) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ АСПЕКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. НУВГП (2). с. 44-49.

Акімова, Л. М. (2014) ДОСВІД РЕФОРМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ФІНАНСОВО-ІНСТИТУЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ НАГЛЯДУ ЗА ФІНАНСОВИМИ РИНКАМИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ. ЛРІДУ НАДУ (2). с. 10-16.

Акімова, Л. М. та Akimova, L. M. (2014) СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ. НУВГП (1). с. 24-30.

Акімова, Л. М. та Казьонна, К. В. (2013) ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (4). с. 7-14.

Акімова, Л. М. (2013) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (3). с. 6-15.

Акімова, Л. М. та Павлов, В. І. (2013) ФАКТОРИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (1). с. 6-15.

Акімова, Л. М. (2012) ТОРГОВА МАРКА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ. Наука й економіка (4(28)). с. 125-129.

Акімова, Л. М. та Шуляк, Н. О. (2012) НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ СПОЖИВЧОГО КОШИКА УКРАЇНЦЯ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (18 (1)). с. 151-157.

Акімова, Л. М. (2012) ТОВАРНИЙ РИНОК ТА ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРА. НГУ. с. 13-14.

Акімова, Л. М. та Домбровська, А. О. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ БРЕНДИНГУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (17(1)). с. 80-90.

Акімова, Л. М. та Слободенюк, Н. А. (2011) ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (17(4)). с. 154-161.

Акімова, Л. М. та Оскольський, В. В. (2011) МІСЦЕ ШТРИХОВОГО КОДУВАННЯ В СИСТЕМІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (17(3)). с. 72-78.

Павлов, В. І. та Акімова, Л. М. (2010) ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (16(3)). с. 67-73.

Оскольський, В. В. та Акімова, Л. М. (2010) ДИНАМІКА ПРОЦЕСІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ В СИСТЕМІ “ДжіЕс1 УКРАЇНА”. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (16(1)). с. 62-70.

Акімова, Л. М. (2008) БРЕНДИНГ - ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАВОЮВАННЯ ТА УТРИМАННЯ СПОЖИВАЧА. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (1). с. 69-78.

Люльчак, З. С. та Хтей, Н. І. та Акімова, Л. М. (2008) ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕТНИХ ВІДНОСИН НА РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКАХ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. Вісник НУ "Львівська політехніка" (623). с. 137-142.

Робочі програми

06-03-41 Акімова, Л. М. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ПОДАТКОВА СИСТЕМА" для студентів які навчаються за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Program of the Discipline "THE TAX SYSTEM". [Робочі програми]

06-03-44 Акімова, Л. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни для студентів, які навчаються за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та страхування”. Program of the Discipline “TAX MANAGEMENT“ Specialty 072 «Finance, banking and insurance». [Робочі програми]

06-03-26 Акімова, Л. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" для студентів за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". [Робочі програми]

06-03-03 Акімова, Л. М. (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Фінансово-економічна діяльність суб’єктів господарювання студентів за спеціальністю «Менеджмент». [Робочі програми]

06-03-05 Акімова, Л. М. (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки банків та фінансових установ студентів за спеціальністю «Менеджмент». [Робочі програми]

06-03-04 Акімова, Л. М. (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Фінансово-економічна діяльність суб’єктів природокористування студентів за спеціальністю «Економіка». [Робочі програми]

06-03-04 Акімова, Л. М. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ” спеціальність 051 Економіка спеціалізація «Економіка довкілля і природних ресурсів». [Робочі програми]

06-03-05 Акімова, Л. М. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ ТА ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ спеціальність 073 Менеджмент спеціалізація «Управління фінансово-економічно безпекою». [Робочі програми]

06-03-03 Акімова, Л. М. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ” спеціальність 073 Менеджмент спеціалізація «Управління фінансово-економічно безпекою». [Робочі програми]

Цей список був створений у Wed Jun 20 12:37:58 2018 UTC.