Елементи, в яких автор: "Гудь, В. М."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 8.

Методичне забезпечення

04-03-196 Гудь, В. М. та Кулик, Н. І. (2017) Методичні вказівки до виробничої практики для студентів спеціальності 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». [Методичне забезпечення]

043-26 Гудь, В. М. (2010) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Електроніка” для студентів за напрямом підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-03-3 Сидорчук, Б. П. та Гудь, В. М. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Моделювання систем автоматизації" студентами спеціальностей 7.05020201, 8.05020201 “Автоматизоване управління технологічними процесами” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Стаття

Гудь, В. М. та Hud, V. M. (2015) МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТИ СКАЛЯРНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ РІЗНИХ ЗАКОНАХ ЗМІНИ НАПРУГИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). с. 376-381.

Гудь, В. М. та Сидорчук, Б. П. та Gud, V. M. та Sydorchuk, B. P. (2014) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ДІЛЯНКИ ТРУБОПРОВІДНОГО ТРАНСПОРТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(67)). с. 323-331.

Опис дисципліни

Гудь, В. М. та Hud, V. M. (2017) Енергоаудит (укр.) Energy audit (en.). [Опис дисципліни]

Гудь, В. М. та Hud, V. M. (2017) Промислова електроніка (укр.) Industrial electronics (en.). [Опис дисципліни]

Гудь, В. М. та Hud, V. M. (2017) Моделювання систем автоматизації (укр.) Modeling of automation systems (en.). [Опис дисципліни]

Цей список був створений у Sun Feb 18 15:17:53 2018 UTC.