Items where Author is "Марчук, В. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Методичне забезпечення

03-09-53М Дворкін, Л. Й. and Марчук, В. В. and Ніхаєва, Л. І. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Бетони і будівельні розчини. Заповнювачі для бетону» (розділ «Проектування складів високоміцних бетонів») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денна форма навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-51М Марчук, В. В. (2021) Методичні вказівки до першої та другої виробничих (технологічних) практик для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-57М Дворкін, Л. Й. and Марчук, В. В. and Ніхаєва, Л. І. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Технологія модифікованих будівельних розчинів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-55М Дворкін, Л. Й. and Марчук, В. В. and Ніхаєва, Л. І. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Сучасні методи розв'язання будівельно-технологічних задач, випробувань та контролю якості будівельних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня роботи за освітньо-професійною програмою «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-56М Дворкін, Л. Й. and Марчук, В. В. and Ніхаєва, Л. І. (2021) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Бетони і будівельні розчини. Заповнювачі для бетону» (розділ «Загальні властивості розчинових сумішей і розчинів») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня роботи за освітньо-професійною програмою «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-40 Марчук, В. В. (2019) Методичні вказівки до курсового проекту з навчальної дисципліни «Проектування і реконструкція підприємств будівельної індустрії» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-45 Марчук, В. В. (2019) Методичні вказівки до курсового проекту з навчальної дисципліни «Бетони і будівельні розчини. Заповнювачі для бетону» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-09-46 Марчук, В. В. (2019) Методичні вказівки до курсового проекту з навчальної дисципліни «Технологія стінових керамічних та автоклавних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Дворкін, Л. Й. and Бордюженко, О. М. and Житковський, В. В. and Марчук, В. В. and Чудновський, С. М. (2016) Бетонознавство: Питання і відповіді. НУВГП, Рівне.

Monograph

Дворкін, Л. Й. and Житковський, В. В. and Бордюженко, О. М. and Марчук, В. В. and Рубцова, Ю. О. (2021) Бетони нового покоління. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Дворкін, Л. Й. and Бордюженко, О. М. and Житковський, В. В. and Кочкарьов, Д. В. and Марчук, В. В. (2020) Реакційно-порошкові бетони і матеріали на їх основі. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Дворкін, Л. Й. and Житковський, В. В. and Марчук, В. В. and Степасюк, Ю. О. and Скрипник, М. М. (2017) Ефективні технології бетонів та розчинів із застосуванням техногенної сировини. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Article

Дворкін, Л. Й. and Марчук, В. В. and Тунчик, А. О. and Гадайчук, Р. В. and Dvorkin, L. Y. and Marchuk, V. V. and Tunchyk, A. О. and Hadaichuk, D. R. (2018) ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІКАРБОКСИЛАТНИХ СУПЕРПЛАСТИФІКАТОРІВ В ЗОЛОВМІСНИХ БЕТОНАХ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (36). pp. 20-27.

Дворкін, Л. Й. and Марчук, В. В. and Редька, Н. В. and Dvorkin, L. Y. and Marchuk, V. V. and Redkа, N. V. (2016) СУХІ СУМІШІ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ГРАНІТНОГО АСПІРАЦІЙНОГО ПИЛУ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (32). pp. 55-60.

Дворкін, Л. Й. and Марчук, В. В. and Яковчук, В. В. and Dvorkin, L. Y. and Marchuk, V. V. and Yakovchuk, V. V. (2016) ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВ ДОРОЖНИХ БЕТОНІВ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (32). pp. 61-67.

Дворкін, Л. Й. and Житковський, В. В. and Марчук, В. В. and Стрихарчук, С. С. and Dvorkin, L. Y. and Zhytkovskyi, V. V. and Marchuk, V. V. and Strykharchuk, S. S. (2015) АДГЕЗІЙНА ЗДАТНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ РОЗЧИНІВ З ПИЛОВИДНИМ ГРАНІТНИМ НАПОВНЮВАЧЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(72)). pp. 345-352.

Дворкін, Л. Й. and Дворкін, О. Л. and Риженко, І. М. and Марчук, В. В. and Dvorkin, L. Y. and Dvorkin, O. L. and Ryzhenko, I. M. and Marchuk, V. V. (2014) ЗОЛОВМІСНІ БЕТОННІ СУМІШІ ЗДАТНІ ДО САМОУЩІЛЬНЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 185-194.

Гурин, В. А. and Марчук, В. В. and Радчук, М. І. and Hurin, V. A. and Marchuk, V. V. and Radchuk, M. I. (2014) ОЦІНКА ВПЛИВУ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ «ІНФІЛЬТРОН» НА ЕЛЕМЕНТИ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД МЕЛІОРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 18-26.

Дворкін, Л. Й. and Дворкін, О. Л. and Гарніцький, Ю. В. and Марчук, В. В. and Чорна, І. В. and Dvorkin, L. Y. and Dvorkin, О. L. and Garnіtsky, Y. V. and Marchuk, V. V. and Chorna, I. V. (2013) Вплив дисперсних наповнювачів на склад і структуру цементів низької водопотреби. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). pp. 356-364.

Дворкін, Л. Й. and Гарніцький, Ю. В. and Марчук, В. В. and Марчук, І. П. (2011) В’ЯЖУЧІ НИЗЬКОЇ ВОДОПОТРЕБИ НА ОСНОВІ ЗОЛИ-ВИНОСУ ТА БЕТОНИ НА ЇХ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 119-126.

Робочі програми

03-09-52 Марчук, В. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Розробка технологій виробництва нових видів ефективних будівельних матеріалів із заданими структурою і якостями» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальностю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Develeporment of production technologies for new types of effective building materials with specified structure and properties". [Робочі програми]

03-09-28 Марчук, В. В. (2018) Робоча програма «Бетони і будівельні розчини. Заповнювачі для бетону» для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” Program of the Discipline Concretes and mortars. Fillers for Concrete specialty 192 «Construction and civil engineering» specialization Technologies of building structures, products and materials. [Робочі програми]

03-09-34 Марчук, В. В. (2018) Робоча програма «Проектування і реконструкція підприємств будівельної індустрії» для студентів спеціальності 192 „Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізації “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” Program of the Discipline «Design and reconstruction of build industry enterprises» Specialty 192 «Construction and civil engineering» educational-professional program «Technologies of building structures, products and materials». [Робочі програми]

03-09-32 Марчук, В. В. (2018) Робоча програма «Технологія стінових керамічних та автоклавних матеріалів» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво», професійне спрямування “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” Program of the Discipline Technology of wall ceramic and autoclave materials training direction 6.060101 «Construction» professional direction «Technologies of building structures, products and materials». [Робочі програми]

03-09-02 Марчук, В. В. (2017) Робоча програма «Сучасні методи розв`язання будівельно-технологічних задач, випробувань та контролю якості будівельних матеріалів» для студентів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Робочі програми]

Опис дисципліни

Марчук, В. В. and Marchuk, V. V. (2017) Бетони і будівельні розчини (укр.) Concrete and mortar (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. and Marchuk, V. V. (2017) Проектування і реконструкція підприємств будівельної індустрії (укр.) Designing and reconstruction of construction industry enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. and Marchuk, V. V. (2017) Сучасні методи досліджень, випробувань та контролю якості будівельних матеріалів (укр.) Modern methods of research, testing and quality control of building materials (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. and Marchuk, V. V. (2017) Сучасні методи розв'язання будівельно-технологічних задач, випробувань та контролю якості будівельних матеріалів (укр.) Modern methods of solving construction and technological problems, testing and quality control of building materials (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. and Marchuk, V. V. (2017) Технологія стінових керамічних та автоклавних матеріалів (укр.) Technology of wall ceramic and autoclave materials (en.). [Опис дисципліни]

Марчук, В. В. and Marchuk, V. V. (2017) Розв'язання будівельно-технологічних задач методами математичного моделювання (укр.) The solution of construction and technological problems by methods of mathematical modeling (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed May 25 19:56:28 2022 UTC.