Items where Author is "Масюк, Г. Х."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 17.

Методичне забезпечення

03-01-101 Масюк, Г. Х. (2019) Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу з навчальної дисципліни «Основи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Article

Масюк, Г. Х. and Ющук, О. В. and Масюк, В. Г. and Федюк, М. А. and Masjuk, G. H. and Yushchuk, O. V. and Masjuk, W. G. and Fedjuk, M. A. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ДІАГРАМИ «МОМЕНТ-КРИВИЗНА» НЕРОЗРІЗНИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДІЇ МАЛОЦИКЛОВИХ ЗНАКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (36). pp. 132-141.

Масюк, Г. Х. and Алексієвець, І. І. and Masjuk, G. H. and Aleksijevets, I. I. (2017) ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ КОЛОН ЗА ДІЇ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ ІЗ ЗНАКОЗМІННИМИ ЕКСЦЕНТРИСИТЕТАМИ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (34). pp. 136-142.

Масюк, Г. Х. and Корнійчук, О. І. and Алексієвець, І. І. and Masjuк, G. Kh. and Kornijchuk, О. І. and Aleksijevets, І. І. (2016) АНАЛІЗ ТРІЩИНОУТВОРЕННЯ В ЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТАХ ЗА ДІЇ ЗНАКОЗМІННИХ МАЛОЦИКЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ОСНОВІ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ ОПОРУ ЗАЛІЗОБЕТОНУ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (32). pp. 213-219.

Масюк, Г. Х. and Masuк, G. X. (2016) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ЗА ДІЇ ПОВТОРНИХ ЗНАКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (33). pp. 178-183.

Масюк, Г. Х. and Ющук, О. В. and Войтович, О. В. and Новоселецький, Р. І. and Masjuк, G. Kh. and Yushchuk, O. V. and Vojtovich, O. V. and Novoseletskyi, R. I. (2016) ЗАДАЧІ ТА МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ НЕРОЗРІЗНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ЗА ДІЇ МАЛО ЦИКЛОВИХ ПОВТОРНО ЗМІННИХ І ЗНАКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (33). pp. 184-190.

Масюк, Г. Х. and Алексієвець, І. І. and Войтович, О. В. and Masuк, G. X. and Alekseevets, І. І. and Vojtovich, O. V. (2016) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО–ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ТА ГРАНИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ БЕТОНУ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ДІЇ МАЛОЦИКЛОВИХ ЗНАКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ. Сучасні технології та методи розрахунку в будівництві (5). pp. 248-258.

Робочі програми

03-01-71 Бабич, Є. М. and Борисюк, О. П. and Масюк, Г. Х. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня підготовки за спеціалізацією «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Reinforced and stone constructions" specialty 192 "Construction and civil engineering" specialty "Industrial and civil engineering". [Робочі програми]

03-01-79 Бабич, Є. М. and Масюк, Г. Х. and Борисюк, О. П. and Романюк, В. В. and Налепа, О. І. and Чорнолоз, В. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Будівельні конструкції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для всіх спеціалізацій всіх форм навчання. Program of the Discipline "Building constructions" specialty 192 "Construction and civil engineering". [Робочі програми]

03-01-121 Масюк, Г. Х. (2019) Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни “Основи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд” для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня підготовки за спеціальностю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "Fundamentals of realibilitivy and constructive security of buildings and structures". [Робочі програми]

03-01-201 Масюк, Г. Х. (2017) Робоча програма з вибіркової навчальної дисципліни «Основи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд» для студентів магістрів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». [Робочі програми]

03-01-06 Масюк, Г. Х. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Залізобетонні конструкції інженерних споруд” Галузь знань:19 “Архітектура та будівництво” Спеціальність: 192 “Будівництво та цивільна інженерія” Спеціалізація: “Промислове та цивільне будівництво” (освітньо-кваліфікаційний рівень-магістр) навчально-науковий інститут будівництва і архітектури. [Робочі програми]

03-01-05 Масюк, Г. Х. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Залізобетонні конструкції інженерних споруд” Галузь знань:19 “Архітектура та будівництво” Спеціальність: 192 “Будівництво та цивільна інженерія” Спеціалізація: “Промислове та цивільне будівництво” (освітньо-кваліфікаційний рівень-спеціаліст) навчально-науковий інститут будівництва і архітектури. [Робочі програми]

03-01-04 Масюк, Г. Х. (2016) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “Залізобетонні конструкції інженерних споруд” Галузь знань:19 “Архітектура та будівництво” Спеціальність: 192 “Будівництво та цивільна інженерія” Спеціалізація: “Промислове та цивільне будівництво” (освітньо-кваліфікаційний рівень-спеціаліст) навчально-науковий інститут будівництва і архітектури. [Робочі програми]

Силабус

03-01-124S Масюк, Г. Х. (2022) Силабус освітньої компоненти «Залізобетонні конструкції інженерних споруд» для здобувачів вищої освіти другого ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Промислове та цивільне будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». [Силабус]

Опис дисципліни

Масюк, Г. Х. and Masyuk, G.Kh. (2018) Основи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд(укр.), Fundamentals of reliability and constructive safety of buildings and structures(en.). [Опис дисципліни]

Масюк, Г. Х. and Masyuk, G.Kh. (2018) Залізобетонні конструкції інженерних споруд(укр), Reinforced concrete constructions of engineering structures(en). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed May 25 19:56:14 2022 UTC.