Items where Author is "Мельничук, Ю. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 68.

07-02-28s Матвійчук, А. В. and Мельничук, Ю. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Філософія права" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Право", 081 "Право". [Силабус]

Цимбалюк, В. І. and Швець, О. М. and Міщук, І. В. and Гришко, В. І. and Пасічнюк, В. Б. and Мельничук, Ю. І. (2021) Тимчасова програма єдиного кваліфікаційного іспиту для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 "Право". [Нормативні документи]

07-05-08S Мельничук, Ю. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Правничі компетентності" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право», спеціальності 081 «Право». [Силабус]

07-05-17S Мельничук, Ю. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Основи інтелектуальної власності" для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право», спеціальності 081 «Право». [Силабус]

07-05-22S Матвійчук, А. В. and Мельничук, Ю. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Етичні стандарти правничої діяльності" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право», спеціальності 081 «Право». [Силабус]

07-05-26М Матвійчук, А. В. and Мельничук, Ю. І. (2021) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Етичні стандарти правничої діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 081 «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-24S Мельничук, Ю. І. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Основи критичного мислення" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». [Силабус]

07-02-28S Мельничук, Ю. І. and Водоп’ян, Т. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Альтернативні способи вирішення правових конфліктів" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». [Силабус]

Матвійчук, А. В. and Мельничук, Ю. І. and Matviichuk, A. and Melnychuk, J. I. (2021) Етичні стандарти правничої діяльності (укр.) Ethical standards of legal activity (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, Yu. (2021) Філософія права (укр.) The Philosophy of Law (en.). [Опис дисципліни]

07-05-24М Мельничук, Ю. І. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ОСНОВИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо-професійних програм спеціальностей НУВГП денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-14S Мельничук, Ю. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Основи критичного мислення" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», всіх освітньо-професійних програм НУВГП. [Силабус]

07-05-14 Мельничук, Ю. І. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційне право» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-15 Мельничук, Ю. І. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Медіація в Україні» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-17 Мельничук, Ю. І. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Філософія права» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-04S Мельничук, Ю. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Відновне правосуддя" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право», спеціальності 081 «Право». [Силабус]

07-05-11S Мельничук, Ю. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Логіка для юристів" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право», спеціальності 081 «Право». [Силабус]

07-05-08 Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "INFORMATION RIGHT" specialt 081 «Law». [Робочі програми]

07-05-06 Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "MEDIATION IN UKRAINE" specialt 081 «Law». [Робочі програми]

07-05-10S Мельничук, Ю. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень у сфері правоохоронної діяльності" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». [Силабус]

07-05-16 Мельничук, Ю. І. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ ПРАВА» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-19 Мельничук, Ю. І. and Водоп’ян, Т. В. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Медіація в кримінальному процесі» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-20 Мельничук, Ю. І. and Водоп’ян, Т. В. (2020) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Альтернативні способи вирішення правових конфліктів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-15S Мельничук, Ю. І. (2020) Силабус навчальної дисципліни Філософія права для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність», спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». [Силабус]

07-05-11 Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "ФІЛОСОФІЯ ПРАВА" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Program of the Discipline "Philosophy of law" specialty 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

07-05-10 Водоп’ян, Т. В. and Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "МЕДІАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність». Program of the discipline "MEDIATION IN THE CRIMINAL PROCESS" specialty 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

07-05-13 Водоп’ян, Т. В. and Мельничук, Ю. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».Program of the Discipline спеціальність 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, Y. (2020) Альтернативні способи вирішення правових конфліктів (укр.) Alternative ways to resolve legal conflicts (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, Y. (2020) Основи критичного мислення (укр.) Basics of critical thinking (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, Y. (2020) Медіація в Україні (укр.) Information law (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, Y. (2020) Інформаційне право (укр.) Information law (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, Y. (2020) Методологія наукових досліджень у сфері правоохоронної діяльності (укр.) Methodology of scientific research in the field of law enforcement (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, Y. (2020) Філософія права (укр.) Philosophy of law (en.). [Опис дисципліни]

Цимбалюк, В. І. and Гришко, В. І. and Міщук, І. В. and Голяк, Л. В. and Мельничук, Ю. І. and Пасічнюк, В. Б. and Якимчук, М. Ю. and Сахнюк, В. В. and Садовнік, В. П. and Юхимець, О. І. and Віннічук, І. В. and Волкова, І. and Жмаченко, Ю. Ю. and Костюкович, М. and Лівчук, С. Ю. (2019) ФОРМУВАННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. UNSPECIFIED. КУПРІЄНКО СВ, Одеса.

07-05-04 Мельничук, Ю. І. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-05 Мельничук, Ю. І. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Юридична деонтологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-06 Мельничук, Ю. І. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Логіка для юристів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-66 Мельничук, Ю. І. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми медіації» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-67 Мельничук, Ю. І. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-01-68 Мельничук, Ю. І. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Відновне правосуддя» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 081 «Право» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-05-10 Мельничук, Ю. І. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Правничі компетентності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою 081 «Право» спеціальності 081 «Право» денної та заочної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

07-05-20 Мельничук, Ю. І. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" 262 «Правоохоронна діяльність». Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT" specialty 262 «Law enforcement activities». [Робочі програми]

07-05-12 Мельничук, Ю. І. and Гвоздецький, В. Д. and Петровський, О. М. and Ковалевич, С. П. (2019) Методичні вказівки до практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень у сфері правоохоронної діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 262 спеціальності «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, Y. (2019) Правничі компетентності (укр.) Legal competence (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, Y. (2019) Методологія наукових досліджень у сфері правоохоронної діяльності (укр.) Methodology of scientific research in the field of law enforcement (en.). [Опис дисципліни]

07-01-33 Мельничук, Ю. І. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Правничі компетентності" спеціальність 081 "Право". Program of the Discipline "LAW COMPETENCE" specialty 081 «Law». [Робочі програми]

07-01-16 Мельничук, Ю. І. (2018) Робоча програма з дисципліни «Філософія права» для студентів денної і заочної форм, за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "Philosophy of law" specialty 081 «Law». [Робочі програми]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, J. I. (2018) Актуальні проблеми медіації (укр.) Actual Problems of Mediation (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnichuk, Y. I. (2018) Основи інтелектуальної власності (укр.) Fundamentals of Intellectual Property (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnichuk, Y. I. (2018) Юридична деонтологія (укр.) Legal deontology (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnichuk, Y. I. (2018) Логіка для юристів (укр.) Logic for lawyers (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, J. I. (2018) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, J. I. (2018) Патентознавство (укр.) Patent science (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, J. I. (2018) Філософія права (укр.) The Philosophy of Law (en.). [Опис дисципліни]

07-01-20 Мельничук, Ю. І. (2018) Робоча програма з дисципліни «Актуальні проблеми медіації» для студентів спеціальності «Право». Program of the Discipline "ACTUAL PROBLEMS OF MEDIATION" specialty 081 «Law». [Робочі програми]

07-01-15 Мельничук, Ю. І. (2018) Робоча програма з дисципліни «Основи критичного мислення» для студентів всіх спеціальностей. Program of the Discipline "Basics of critical thinking" specialty all specialties. [Робочі програми]

07-01-15 Мельничук, Ю. І. (2018) Робоча програма з дисципліни «Основи теорії та практики аргументації» для студентів всіх спеціальностей. Program of the Discipline “Fundamentals of theory and practice of argumentation” specialization all specializations. [Робочі програми]

07-01-18 Мельничук, Ю. І. (2018) Робоча програма з дисципліни «Юридична деонтологія» для студентів спеціальності «Право». Program of the Discipline “LEGAL DEONTOLOGY” Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

07-01-18 Мельничук, Ю. І. (2018) Робоча програма з дисципліни «Логіка для юристів» для студентів спеціальності «Право». Program of the Discipline “LOGIC FOR LAWYERS” Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

07-01-07 Мельничук, Ю. І. (2018) Робоча програма з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності «Право». Program of the Discipline “METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES” Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

07-01-21 Цимбалюк, В. І. and Мельничук, Ю. І. (2018) Робоча програма з дисципліни «Відновне правосуддя» для студентів спеціальності «Право». Program of the Discipline “REFERENCE JUSTICE” Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

07-01-22 Мельничук, Ю. І. (2018) Робоча програма з дисципліни «Основи інтелектуальної власності» для студентів спеціальності «Право». Program of the Discipline “REFERENCE JUSTICE” Specialty 081 «Law». [Робочі програми]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, J. I. (2018) Відновне правосуддя (укр.) Restorative justice (en.). [Опис дисципліни]

Мельничук, Ю. І. and Melnichuk, Y. I. (2017) Основи теорії та практики аргументації (укр.) Bases of theory and practice of argumentation (en.). [Опис дисципліни]

07-01-03 Мельничук, Ю. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО» для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-13 Мельничук, Ю. І. (2015) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ФІЛОСОФІЯ ПРАВА» для студентів спеціальності 8.03040101 «Правознавство» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, Y. (2014) МОРАЛЬНО‐ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ. Стратегія і тактика державного управління (2). pp. 131-135.

Мельничук, Ю. І. and Melnychuk, Y. (2014) МОРАЛЬНО‐ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ. Стратегія і тактика державного управління (2). pp. 131-135.

This list was generated on Tue Jun 28 15:45:16 2022 UTC.