Items where Author is "Михальчук, М. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Методичне забезпечення

05-02-222 Михальчук, М. А. and Буднік, З. М. and Григор’єва, Н. А. (2020) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологічний контролінг, гігієна і санітарія в галузі» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-139 Клименко, М. О. and Вознюк, Н. М. and Буднік, З. М. and Михальчук, М. А. and Мороз, О. Т. and Толочик, М. А. (2019) Методичні вказівки до проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-211 Статник, І. І. and Михальчук, М. А. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «ОВНС та екологічна експертиза» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-67 Статник, І. І. and Михальчук, М. А. and Буднік, З. М. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Екологічний аудит» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-138 Прищепа, А. М. and Борщевська, І. М. and Турчина, К. П. and Михальчук, М. А. and Буднік, З. М. and Григор’єва, Н. А. (2019) Методичні вказівки до проходження загально-екологічної навчальної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-28 Прищепа, А. М. and Ліхо, О. А. and Борщевська, І. М. and Шевчук, І. В. and Михальчук, М. А. and Буднік, З. М. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Екологія» («Основи екології») для неекологічних спеціальностей денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-28 Прищепа, А. М. and Ліхо, О. А. and Борщевська, І. М. and Шевчук, І. В. and Михальчук, М. А. and Буднік, З. М. (2018) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Екологія» («Основи екології») для неекологічних спеціальностей денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-55 Статник, І. І. and Михальчук, М. А. and Буднік, З. М. (2018) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Екологічна експертиза» для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-08 Клименко, М. О. and Ліхо, О. А. and Троцюк, В. С. and Борщевська, І. М. and Шевчук, І. В. and Михальчук, М. А. and Буднік, З. М. (2017) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Екологія (Основи екології)» Ч. 1. (практичні роботи №1-3) для студентів усіх спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-03 Михальчук, М. А. and Залеський, І. І. and Буднік, З. М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Екологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Клименко, М. О. and Ліхо, О. А. and Турчина, К. П. and Борщевська, І. М. and Михальчук, М. А. and Буднік, З. М. (2018) Лабораторний практикум із екології (основ екології). НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-378-5

Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. and Борщевська, І. М. and Михальчук, М. А. and Буднік, З. М. (2017) Лабораторний практикум із загальної екології (та неоекології). НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-345-7

Михальчук, М. А. and Косолапов, В. І. and Буднік, З. М. (2011) Українсько-англійський тлумачний екологічний словник. НУВГП, Рівне, Україна.

Клименко, М. О. and Ліхо, О. А. and Матушевська, Н. Р. and Статник, І. І. and Михальчук, М. А. and Гринюк, Т. Ю. (2008) Екологія. НУВГП, Рівне, Україна.

Article

Гриб, Й. В. and Михальчук, М. А. and Войтишина, Д. Й. and Hryb, Y. V. and Mykhalchuk, M. A. and Voityshyna, D. Y. (2021) АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ПЕРІОД ПОТЕПЛІННЯ КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(96)). pp. 28-37.

Клименко, М. О. and Борщевська, І. М. and Клименко, Л. В. and Турчина, К. П. and Михальчук, М. А. and Klуmenko, M. O. and Borshchevska, I. M. and Klуmenko, L. V. and Turchуna, K. P. and Mykhalchuk, M. A. (2020) ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ОМЕЛИ БІЛОЇ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 38-49.

Гриб, Й. В. and Михальчук, М. А. and Володимирець, В. О. and Турчина, К. П. and Hryb, Y. V. and Mykhalchuk, M. A. and Volodymyrets, V. O. and Turchyna, K. P. (2018) СУЧАСНА ЕКОФІЗІОЛОГІЯ ЗАБОЛОЧЕНИХ ТЕРИТОРІЙ. ФОРМУВАННЯ СУКЦЕСІЙНИХ ЗМІН ФІТОЦЕНОЗІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 3-20.

Залеський, І. І. and Троцюк, В. С. and Михальчук, М. А. and Zaleskyi, I. I. and Trotsіuk, V. S. and Mуkhalchuk, M. A. (2017) ПАЛЕОЕВОЛЮЦІЯ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 81-90.

Гриб, Й. В. and Куньчик, Т. М. and Войтишина, Д. Й. and Михальчук, М. А. and Hryb, I. V. and Kunchyk, T. M. and Voityshynа, D. Y. and Mukhalchuк, M. A. (2016) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ ПРИП’ЯТЬ ТА ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 130-142.

Гриб, Й. В. and Климнюк, О. М. and Войтишина, Д. Й. and Михальчук, М. А. and Hryb, Y. V. and Klymnіuk, О. М. and Voityshyna, D. Y. and Myhalchuk, M. A. (2016) РЕАБІЛІТАЦІЯ БАСЕЙНІВ РІЧОК ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ЗА ВПЛИВУ НАСЛІДКІВ ОСУШУВАЛЬНИХ МЕЛІОРАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 130-136.

Гриб, Й. В. and Михальчук, М. А. and Шепель, В. П. and Hryb, Y. V. and Mykhalchuk, M. A. and Shepel, V. P. (2016) ВПЛИВ БІЧНИХ ЕКОТОНІВ НА ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ У ЗАСТІЙНИХ ЗОНАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 48-60.

Гриб, Й. В. and Климнюк, О. М. and Бузевич, І. Ю. and Михальчук, М. А. and Hryb, Y. V. and Klymnіuk, O. M. and Buzevусh, І. Y. and Myhalchuk, M. A. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КИСНЕВОГО РЕЖИМУ ЗАМОРНИХ ВОДОЙМ, СКЛАДУ АБОРИГЕННОЇ ІХТІОФАУНИ В ПІДЛІДНИЙ ПЕРІОД І ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 133-152.

Залеський, І. І. and Михальчук, М. А. and Голомис, А. В. and Zaleskуі, I. I. and Mykhalchuk, M. A. and Holomys, A. V. (2013) ДО ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО УПРАВЛІННЯ БАСЕЙНОМ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 143-150.

Фурман, В. М. and Михальчук, М. А. and Рибак, В. В. and Люсак, А. В. (2012) БОНІТУВАННЯ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ, ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ ПОЛІССЯ І ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ ТА ЇХ ЯКІСНА ОЦІНКА З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ І СЕРТИФІКАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 154-161.

Фурман, В. М. and Троцюк, В. С. and Михальчук, М. А. (2010) ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ВОДНО-ПОВІТРЯНОГО РЕЖИМУ ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СТРУКТУРНИХ МЕЛІОРАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 86-93.

Робочі програми

05-02-292 Прищепа, А. М. and Турчина, К. П. and Борщевська, І. М. and Буднік, З. М. and Михальчук, М. А. (2020) Робоча програма навчальної загально-екологічної практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Екологія» спеціальності 101 та «Технологія захисту навколишнього середовища» спеціальності. Working program EDUCATIONAL GENERAL ECOLOGICAL PRACTICE specialty 101 "Ecology" 183 "Environmental protection technology". [Робочі програми]

05-02-222 Михальчук, М. А. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Екологічний контролінг, гігієна і санітарія в галузі". Галузь знань „Сфера обслуговування”. Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа». Program of the Discipline "ENVIRONMENTAL CONTROL, HYGIENE AND SANITATION IN THE INDUSTRY" branch of knowledge „Service sector” specialty 241 «Hotel-restaurant business». [Робочі програми]

Силабус

05-02-27S Михальчук, М. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Екологія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» всіх спеціальностей Навчально-наукового механічного інституту НУВГП, які навчаються за відповідними освітньо-професійними програмами. [Силабус]

05-02-14S Михальчук, М. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Екологічний контролінг, гігієна і санітарія в галузі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Готельно-ресторанна справа, 241 Готельно-ресторанна справа. [Силабус]

Опис дисципліни

Михальчук, М. А. and Mykhalchuk, M. A. (2019) Екологічний контролінг, гігієна і санітарія в галузі (укр.) Environmental Controling, Hygiene and Sanitation in Industry (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed May 25 19:45:12 2022 UTC.