Items where Author is "Мороз, О. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

05-01-224М Мороз, О. С. and Фурман, В. М. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних та самостійних робіт з освітньої компоненти «Програмування врожаю» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної, вечірньої та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-37S Мороз, О. С. (2022) Силабус навчальної дисципліни "Овочівництво" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-225М Мороз, О. С. and Фурман, В. М. (2022) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з освітньої компоненти «Програмування врожаю» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» денної, вечірньої та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2022) Програмування врожаю (укр.). Harvest programming (en.). [Опис дисципліни]

Гриб, Й. В. and Троцюк, В. С. and Мороз, О. С. and Войтишина, Д. Й. and Нryb, Y. V. and Trotsiuk, V. S. and Moroz, A. S. and Voіtyshynа, D. Y. (2021) ПОПРАВОЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БАСЕЙНІВ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 101-112.

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2021) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЗБОРІ УРОЖАЮ ПЛОДОВИХ І ЯГІДНИХ КУЛЬТУР В САДАХ ІНТЕНСИВНОГО САДІВНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(94)). pp. 119-133.

05-01-141S Мороз, О. С. and Кучерова, А. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни Грунтознавство для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою Геодезія та землеустрій, за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій. [Силабус]

05-01-03S Мороз, О. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Плодівництво" для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-02S Мороз, О. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Іноваційні технології зберігання і переробки продукції рослинництва" для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-13S Мороз, О. С. and Кучерова, А. В. (2021) Силабус навчальної практики з "Грунтознавства та землеробства" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-140S Мороз, О. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Програмування врожаю" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05 -01-220М Солодка, Т. М. and Мороз, О. С. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Рослинництво та механіка рослинних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-221М Солодка, Т. М. and Мороз, О. С. (2021) Тестові завдання поточного контролю знань з навчальної дисципліни «Рослинництво та механіка рослинних матеріалів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Агроінженерія» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-02-228М Троцюк, В. С. and Фурман, В. М. and Мороз, О. С. (2020) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Землезнавство», ч. 2 «Грунтознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Екологія» спеціальності 101 «Екологія» та «Технології захисту навколишнього середовища» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-01S Мороз, О. С. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Технології зберігання та переробки продукції рослинництва" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Агрономія", за спеціальністю 201 "Агрономія". [Силабус]

05-01-85 Фурман, В. М. and Мороз, О. С. (2020) Робоча програма навчальної практики із «Землеробства та агрохімії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія», спеціальності 201 «Агрономія», денної та заочної форм навчання. Program of Discipline Agriculture and Agrochemistry Specialty 201 «Agronomy». [Робочі програми]

05-01-85 Фурман, В. М. and Мороз, О. С. (2020) Робоча програма навчальної практики із «Землеробства та агрохімії» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Агрономія», спеціальності 201 «Агрономія», денної та заочної форм навчання. Program of discipline "Agriculture and agrochemistry" specialty 201 «Agronomy». [Робочі програми]

Методичні вказівки Вимоги ННЦНО Швець, Ф. Д. and Мороз, О. С. and Зощук, В. О. and Власюк, І. В. and Кальчук, І. Г. and Котюк, С. О. and Міськова, О. Л. and Чумак, О. В. (2019) Методичні вказівки щодо формування, наповнення та оформлення сторінок навчальних дисциплін в Навчальній платформі НУВГП (для професорсько-викладацького складу). [Методичне забезпечення]

05-01-74 Солодка, Т. М. and Мороз, О. С. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Рослинництво з основами луківництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-204 Фурманець, О. А. and Мороз, О. С. (2019) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Овочівництво» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 201 «Агрономія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-72 Солодка, Т. М. and Мороз, О. С. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Рослинництво з основами луківництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 201 «Агрономія» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-82 Ткачук, С. О. and Мороз, О. С. and Фурманець, О. А. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 6.090101 «Агрономія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-83 Ткачук, С. О. and Мороз, О. С. and Фурманець, О. А. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 6.090101 «Агрономія» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-63 Фурман, В. М. and Мороз, О. С. (2018) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-61 Фурман, В. М. and Мороз, О. С. (2018) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Гідромеліорація» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-62 Фурман, В. М. and Мороз, О. С. (2018) Методичні вказівки до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Ґрунтознавство» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізації «Гідромеліорація» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-65 Мороз, О. С. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Насінництво польових культур» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» Program of the Discipline «Seed-up of field crops» specialty 201 Agronomy. [Робочі програми]

05-01-51 Мороз, О. С. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Овочівництво» для студентів спеціальності 201 „Агрономія”. Program of the Discipline “Vegetable growing” specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

05-01-45 Мороз, О. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Грунтознавство» для студентів спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the Discipline «Soil Sciense» specialty 193 «Geodesy and Land Management». [Робочі програми]

05-01-42 Мороз, О. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Землеробство на меліорованих землях» для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Program of the Discipline «Agriculture on reclaimed land» specialty 201 «Agronomy». [Робочі програми]

06-09-44 Мороз, О. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Плодівництво» для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Program of the Discipline «Fruit Growin» specialty 201 «Agronomy». [Робочі програми]

05-01-52 Мороз, О. С. (2017) Робоча програма навчальної практики "Грунтознавство та рослинництво" для студентів спеціальності 201 «Агрономія». Program of educational practice "Soil Sciense and Plant Growing" specialty 201 "Agronomy". [Робочі програми]

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2017) Землеробство на меліорованих землях (укр.) Agriculture of the reclaimed land (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2017) Плодівництво (укр.) Fruit Growing (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2017) Ґрунтознавство (укр.) Soil Science (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2017) Ґрунтознавство (укр.) Soil science (en.). [Опис дисципліни]

Мороз, О. С. and Moroz, O. S. (2017) Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва (укр.) Technology of Storing and Plant Products Processing (en.). [Опис дисципліни]

05-01-16 Мороз, О. С. (2016) Робоча програма "Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва" для студентів напряму підготовки 6.090101 "Агрономія". [Робочі програми]

05-01-37 Мороз, О. С. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Меліоративне ґрунтознавство та землеробство ” для студентів напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-01-36 Мороз, О. С. (2015) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Плодівництво ” для студентів напряму підготовки 6.090101 „Агрономія” заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Мороз, О. С. (2012) ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІД НАКОПИЧЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 99-106.

Мороз, О. С. (2010) ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 49-56.

This list was generated on Mon Jun 27 12:49:53 2022 UTC.