Items where Author is "Міщук, Г. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 47.

Методичне забезпечення

06-05-93М Міщук, Г. Ю. and Білан, С. А. (2021) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Науково-практичні семінари» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-89М Мазур, Н. О. and Міщук, Г. Ю. and Білан, С. А. (2021) Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом та економіка праці» за спеціальністю 051 Економіка денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-80 Міщук, Г. Ю. and Юрчик, Г. М. and Мазур, Н. О. and Самолюк, Н. М. (2020) Методичні рекомендації для підготовки до кваліфікаційного екзамену для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-68 Міщук, Г. Ю. and Костюкевич, А. М. (2019) Методичні рекомендації для практичної підготовки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» 2 курсу освітньо-професійної програми «Бізнес-аналітика» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-66 Міщук, Г. Ю. and Костюкевич, А. М. (2019) Методичні рекомендації до практичної підготовки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» 2 курсу освітньо-професійної програми «Управління персоналом і економіка праці» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-51 Міщук, Г. Ю. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Соціоекономіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» освітньої програми «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-05-17 Міщук, Г. Ю. and Трофімчук, Т. М. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для практичних занять з дисципліни «Управління трудовим потенціалом» для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці». [Методичне забезпечення]

06-05-16 Міщук, Г. Ю. and Трофімчук, Т. М. (2016) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни “Економічний аналіз” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.050100 - “Управління персоналом і економіка праці”. [Методичне забезпечення]

Book

Міщук, Г. Ю. and Джигар, Т. М. and Шишкіна, О. О. (2017) Економічний аналіз. НУВГП, Рівне.

Гуменюк, В. Я. and Міщук, Г. Ю. and Олійник, Олена Олександрівна (2009) Управління ризиками. НУВГП, Рівне.

Monograph

Міщук, Г. Ю. and Дяконенко, О. І. and Іляш, О. І. and Савіна, Н. Б. and Ситник, Й. С. and Самолюк, Н. М. (2020) Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Міщук, Г. Ю. and Шишкіна, О. О. (2016) Пенсійне забезпечення в Україні: оцінка стану та моделювання трансформації. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Грішнова, О. А. and Міщук, Г. Ю. and Олійник, Олена Олександрівна (2014) СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, РЕГУЛЮВАННЯ РИЗИКІВ. UNSPECIFIED. НУВГП, Рівне.

Article

Міщук, Г. Ю. and Семчук, Д. О. and Mishchuk, H. Y. and Semchuk, D. O. (2020) ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ, ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК ТА ПОВЕДІНКОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 207-218.

Mishchuk, H. Y. and Bilan, S. and Yurchyk, H. M. and Akimova, L. M. and Navickas, M. and Міщук, Г. Ю. and Білан, С. Ю. and Юрчик, Г. М. and Акімова, Л. М. and Навікас, М. (2020) IMPACT OF THE SHADOW ECONOMY ON SOCIAL SAFETY: THE EXPERIENCE OF UKRAINE. Economics & Sociology (13(2)). pp. 289-303.

Kostiukevych, R. M. and Mishchuk, H. Y. and Zhidebekkyzy, Aknur and Nakonieczny, Joanna and Akimov, O. O. and Костюкевич, Р. М. and Міщук, Г. Ю. and Жидебеккизи, А. and Наконецька, Й. and Акімов, О. О. (2020) The impact of European integration processes on the investment potential and institutional maturity of rural communities. Economics and Sociology (13(3)). pp. 46-63.

Міщук, Г. Ю. and Тишкун, М. В. and Mishchuk, H. Y. and Tyshkun, M. V. (2019) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНА ДЕТЕРМІНАНТА ЗАЙНЯТОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 148-160.

Міщук, Г. Ю. and Демчук, А. В. and Mishchuk, H. Y. and Demchuk, A. V. (2018) МОЖЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 287-294.

Міщук, Г. Ю. and Косік, М. В. and Mishchuk, H. Y. and Kosik, M. V. (2018) ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ОЦІНКА МАСШТАБІВ ТА НАСЛІДКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 306-313.

Міщук, Г. Ю. and Комар, С. О. and Mishchuk, H. Y. and Komar, S. O. (2018) КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ ЯК НАСЛІДОК РОЗВИТКУ ІТ-РИНКУ: ОЦІНКА ВИКЛИКІВ ДЛЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 355-365.

Міщук, Г. Ю. and Лебедь, В. О. and Mishchuk, H. Y. and Lebed, V. O. (2017) МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ФАКТОРІВ, МОДЕЛЮВАННЯ ЗВ’ЯЗКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(79)). pp. 96-105.

Міщук, Г. Ю. and Mishchuk, H. Y. (2017) ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ ЯК ІНДИКАТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 160-168.

Міщук, Г. Ю. and Mishchuk, H. Y. (2016) ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 119-127.

Міщук, Г. Ю. and Mishchuk, H. Y. (2016) НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ У СИСТЕМІ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ: ОЦІНКА ТА ДЕТЕРМІНАНТИ РЕГУЛЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). pp. 97-105.

Міщук, Г. Ю. and Mishchuk, H. Y. (2014) РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН. Стратегія і тактика державного управління (1). pp. 99-103.

Міщук, Г. Ю. (2012) ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 115-120.

Освітні програми

Міщук, Г. Ю. and Юрчик, Г. М. and Рощик, І. А. (2021) Освітньо-професійна програма "Управління персоналом і економіка праці" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: бакалавр з економіки. [Освітні програми]

Міщук, Г. Ю. and Рощик, І. А. and Юрчик, Г. М. and Костюкевич, А. М. (2021) Освітньо-професійна програма "Бізнес-аналітика" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: бакалавр з економіки. [Освітні програми]

Міщук, Г. Ю. and Олійник, Олена Олександрівна and Рощик, І. А. and Мазур, Н. О. (2021) Освітньо-професійна програма "Бізнес-аналітика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Міщук, Г. Ю. and Мазур, Н. О. and Савіна, Н. Б. and Самолюк, Н. М. (2021) Освітньо-наукова програма "Управління персоналом та економіка праці" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Мазур, Н. О. and Міщук, Г. Ю. and Самолюк, Н. М. (2021) Освітньо-професійна програма "Управління персоналом та економіка праці" Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки". Кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Міщук, Г. Ю. and Мазур, Н. О. and Самолюк, Н. М. (2020) Освітньо-наукова програма "Управління персоналом і економіка праці" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні і поведінкові науки". Кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Міщук, Г. Ю. and Мазур, Н. О. and Самолюк, Н. М. (2020) Освітньо-професійна програма "Управління персоналом і економіка праці" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні і поведінкові науки". Кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Міщук, Г. Ю. and Мазур, Н. О. (2019) ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні і поведінкові науки", кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Міщук, Г. Ю. and Мазур, Н. О. (2019) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні і поведінкові науки", кваліфікація: магістр з економіки. [Освітні програми]

Робочі програми

04-01-88 Міщук, Г. Ю. and Уляньчук-Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Командна розробка програмних проектів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Program of the Discipline Team development of software projects Specialty 121 Software Engineering Professional training program Internet of Things. [Робочі програми]

04-01-87 Міщук, Г. Ю. and Уляньчук-Мартинюк, О. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Командна розробка програмних проектів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійноюпрограмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Program of the Discipline Team development of software projects Specialty 122 Computer Science. [Робочі програми]

06-05-55 Міщук, Г. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз економічної діяльності та бізнес-середовища організації» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньо-професійними програмами «Бізнес-аналітика» та «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline Analysis of the economic activity and business environment of the organization Speciality 051 Economics Educational and professional programs Business-Analytics; Personnel Management and Labour Economics. [Робочі програми]

06-05-49 Міщук, Г. Ю. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління трудовим потенціалом» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline "Labour Potential Management" speciality 051 Economics. [Робочі програми]

06-05-35 Міщук, Г. Ю. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціоекономіка» для студентів, які навчаються за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline «Socioeconomics» Specialty «051 Economics» specialization "Personnel Management and Labour Economics". [Робочі програми]

Силабус

06-05-92S Міщук, Г. Ю. and Король, В. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Аналіз економічної діяльності та бізнес-середовища організації» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Бізнес-аналітика», «Управління персоналом і економіка праці» спеціальності 051 «Економіка». [Силабус]

04-01-40S Міщук, Г. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Менеджмент проектів програмного забезпечення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) ступеня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Інтернет речей». [Силабус]

Опис дисципліни

Міщук, Г. Ю. and Mishchuk, H. Y. (2020) Командна розробка програмних проектів (укр.) Team development of software projects (en.). [Опис дисципліни]

Міщук, Г. Ю. and Mishchuk, H. Y. (2020) Командна розробка програмних проектів (укр.) Team development of software projects (en.). [Опис дисципліни]

Міщук, Г. Ю. and Mishchuk, H. Y. (2019) Аналіз економічної діяльності та бізнес-середовища організації (укр.) Analysis of the economic activity and business environment of the organization (en.). [Опис дисципліни]

Міщук, Г. Ю. and Mishchuk, H. Y. (2019) Управління трудовим потенціалом (укр.) Labour Potential Management (en.). [Опис дисципліни]

Міщук, Г. Ю. and Mishchuk, H. Y. (2018) Соціоекономіка (укр.) Socioeconomics (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed May 25 19:52:25 2022 UTC.