Елементи, в яких автор: "Романів, А. С."

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Тип елементу | Немає групування
Число елементів: 15.

Стаття

Адамчук, Т. Л. та Романів, О. Я. та Романів, А. С. (2011) КЛАСТЕРИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АГРОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). с. 18-26.

Робочі програми

01-05-34 Романів, А. С. (2018) Робоча програма "Основи фізичної географії" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 106 "Географія". Program of the Discipline "The fundamentals of physical geography" specialty 106 "Geography". [Робочі програми]

05-08-36 Романів, А. С. (2018) Робоча програма "Активний туризм" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline “Active tourism” Specialty ALL SPECIALIZATIONS. [Робочі програми]

05-08-22 Корбутяк, М. В. та Романів, А. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Туристичні ресурси України" для студентів зі спеціальності 242 "Туризм". Program of the Discipline Tourist resources of Ukraine Specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-23 Кушнірук, Ю. С. та Романів, А. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Зелений туризм" для студентів зі спеціальності 242 "Туризм". Program of the Discipline Green tourism Specialty 242 "Tourism". [Робочі програми]

05-08-13 Ільїн, Л. В. та Кушнірук, Ю. С. та Романів, А. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Зелений туризм" для студентів за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм". [Робочі програми]

05-08-14 Романів, А. С. (2017) Робоча програма "Спеціалізований туризм" для студентів за напрямом підготовки 6.140103 "Туризм". [Робочі програми]

Опис дисципліни

Романів, А. С. та Romaniv, A. S. (2018) Активний туризм (укр.) Active tourism (en.). [Опис дисципліни]

Романів, А. С. та Romaniv, A. S. (2018) Міський туризм (укр.) City tourism (en.). [Опис дисципліни]

Романів, А. С. та Romaniv, A. S. (2018) Зелений туризм (укр.) Green tourism (en.). [Опис дисципліни]

Романів, А. С. та Romaniv, A. S. (2018) Вступ до фаху (укр.) Introduction to the specialty (en.). [Опис дисципліни]

Романів, А. С. та Romaniv, A. S. (2018) Спеціалізований туризм (укр.) Specialized tourism (en.). [Опис дисципліни]

Романів, А. С. та Romaniv, A. S. (2018) Туристична картографія (укр.) Tourist cartography (en.). [Опис дисципліни]

Романів, А. С. та Romaniv, A. S. (2018) Туристичні ресурси України (укр.) Tourist resources of Ukraine (en.). [Опис дисципліни]

Романів, А. С. та Romaniv, A. S. (2018) Основи фізичної географії (укр.) The fundamentals of physical geography (en.). [Опис дисципліни]

Цей список був створений у Wed Jan 16 11:48:05 2019 UTC.