Items where Author is "Харів, Н. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 25.

04-01-73S Харів, Н. О. (2022) Силабус освітнього компонента "Інформаційні системи підприємств" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки". [Силабус]

04-01-72S Харів, Н. О. (2022) Силабус освітнього компонента "Інформаційні системи підприємств" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Прикладна математика" (2019) спеціальності 113 "Прикладна математика". [Силабус]

04-01-24 М Харів, Н. О. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформаційні системи підприємств» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Комп’ютерні науки», «Прикладна математика» спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 113 «Прикладна математика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-57S Харів, Н. О. (2021) Силабус освітнього компонента "Прикладне програмне забезпечення" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Управління інформаційними комунікаціями (2021)" спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". [Силабус]

04-01-03S Харів, Н. О. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Бази даних (реляційні, нереляційні, аналітичні)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей" спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення". [Силабус]

04-01-18S Харів, Н. О. (2020) Силабус навчальної дисципліни "Бази даних (реляційні, нереляційні, аналітичні)" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Інтернет речей" спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" за скороченим терміном навчання. [Силабус]

04-01-49 Бачишина, Л. Д. and Харів, Н. О. (2020) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Бази даних» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» денної, заочної та дистанційної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Харів, Н. О. and Khariv, N. O. (2020) Бази даних (реляційні, нереляційні, аналітичні) (укр.) Databases (relational, non-relational, analytical) (en.). [Опис дисципліни]

Бачишина, Л. Д. and Харів, Н. О. and Оссас, М. О. and Bachyshyna, L. D. and Khariv, N. O. and Ossas, M. О. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЇ NOSQL ДЛЯ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВІДДІЛУ КАДРІВ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 134-145.

04-01-35 Харів, Н. О. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Прикладне програмне забезпечення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

04-01-69 Харів, Н. О. (2019) Робоча програма «Інформаційні системи підприємств» для студентів, які навчаються за спеціальностями 122 "Комп’ютерні науки", 113 "Прикладна математика". Program of the Discipline "Information systems of enterprises" specialty 122 "Computer Science", 113 "Applied Mathematics". [Робочі програми]

04-01-36 Харів, Н. О. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки», 113 «Прикладна математика» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Харів, Н. О. and Khariv, N. O. (2019) Прикладне програмне забезпечення (укр.) Applied software (en.). [Опис дисципліни]

Харів, Н. О. (2018) Бази даних та інформаційні системи. НУВГП, Рівне.

04-01-53 Харів, Н. О. (2018) Робоча програма «Прикладне програмне забезпечення» для студентів, які навчаються за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Program of the Discipline «Applied software» Specialty «029 Information, library and archival affairs». [Робочі програми]

Мартинюк, П. М. and Гладун, Л. В. and Остапчук, О. П. and Харів, Н. О. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 11 Математика та статистика СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 113 Прикладна математика РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський) СТУПІНЬ магістр ПРОФЕСІЙНА КВАЛІФІКАЦІЯ магістр з прикладної математики. [Освітні програми]

04-01-43 Харів, Н. О. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „Практика з програмування” для студентів, які навчаються за спеціальністю 122 "Комп’ютерні науки”. Program of the Discipline "Programming practice". [Робочі програми]

04-01-31 Жуковський, В. В. and Жуковська, Н. А. and Харів, Н. О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін ,,Оптимізація обчислень”, ,,Паралельні та розподілені обчислення” для студентів спеціальностей 113 ,,Прикладна математика”, 121 ,,Інженерія програмного забезпечення”, 122 ,,Комп’ютерні науки”. [Методичне забезпечення]

Харів, Н. О. and Khariv, N. O. (2017) Прикладне програмне забезпечення (укр.) Applications software (en.). [Опис дисципліни]

Харів, Н. О. and Khariv, N. O. (2017) Інформаційні системи підприємств (укр.) Information systems of enterprises (en.). [Опис дисципліни]

04-01-05 Харів, Н. О. (2016) Робоча програма „Прикладне програмне забезпечення” для студентів за спеціальністю 113 ,,Прикладна математика”. [Робочі програми]

04-01-06 Харів, Н. О. (2016) Робоча програма „Прикладне програмне забезпечення” для студентів за спеціальністю 122 ,,Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. [Робочі програми]

04-01-14 Харів, Н. О. (2016) Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт на тему: "Розв"язання задач з використанням електронних таблиць" з дисц. "Прикладне програмне забезпечення". [Методичне забезпечення]

04-01-13 Бачишина, Л. Д. and Харів, Н. О. (2016) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Бази даних” для студентів освітнього рівня ,,бакалавр” спеціальностей 113 ,,Прикладна математика” і 122 ,,Комп’ютерні науки та інформаційні технології” ”. [Методичне забезпечення]

100-112 Харів, Н. О. (2013) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Програмне забезпечення ЕОМ" студентами за напрямом підготовки 6.040301 "Прикладна математика" денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

This list was generated on Sat Jul 2 20:06:04 2022 UTC.