Items where Author is "Хлапук, М. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Методичне забезпечення

01-04-63 Шинкарук, Л. А. and Хлапук, М. М. and Корнійчук, В. І. and Мельничук, І. М. (2020) Методичні вказівки до фахового вступного випробування для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою підготовки «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-64 Шинкарук, Л. А. and Хлапук, М. М. and Корнійчук, В. І. and Ніколайчук, О. М. (2020) Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-62 Шинкарук, Л. А. and Хлапук, М. М. and Корнійчук, В. І. and Мельничук, І. М. (2020) Методичні вказівки до атестації (атестаційного екзамену бакалавра) для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-56 Хлапук, М. М. and Шинкарук, Л. А. and Вечер, В. В. and Безусяк, О. В. and Токар, Л. О. and Поташник, С. І. and Дем’янюк, А. В. (2020) Методичні вказівки до виконання бакалаврської роботи для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою спеціальності «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

01-04-60 Шинкарук, Л. А. and Хлапук, М. М. and Вечер, В. В. and Ніколайчук, О. М. (2018) Методичні вказівки до магістерських робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» освітньою програмою «Гідротехнічне будівництво» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Book

Хлапук, М. М. and Щодро, О. Є. and Ніколайчук, О. М. and Шинкарук, Л. А. and Безусяк, О. В. (2016) Лабораторний практикум з гідротехнічних споруд. НУВГП, Рівне.

Хлапук, М. М. and Шинкарук, Л. А. and Дем’янюк, А. В. and Дмитрієва, О. А. (2013) Гідротехнічні споруди. НУВГП, Рівне, Україна. ISBN 978-966-327-263-4

Зима, Т. І. and Хлапук, М. М. (2009) Гідротехнічні споруди. НУВГП, Рівне, Україна.

Article

Хлапук, М. М. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and BezusіaK, O. V. and Volk, L. R. (2021) ДО ТЕОРІЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ПОТОКУ В ТРУБОПРОВОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 76-92.

Шидловська, О. В. and Шпаковська, О. М. and Шумінський, В. Д. and Хлапук, М. М. and Shydlovska, O. V. and Shpakovska, О. М. and Shumіnskyі, V. D. and Khlapuk, M. М. (2021) УТОЧНЕННЯ ДЕФОРМАТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ҐРУНТІВ МОДЕЛЮВАННЯМ ОСІДАННЯ ПАЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(95)). pp. 3-15.

Гуртина, Л. Г. and Плитус, Р. М. and Хлапук, М. М. and Шумінський, В. Д. and Нurtуna, L. Н. and Plytus, R. M. and Khlapuk, M. М. and Shuminskyi, V. D. (2021) ВИКОРИСТАННЯ БЕТОННОГО ПОЛОТНА «CONCRETE CANVAS» ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТА РЕМОНТІ ГІДРОТЕХНІЧНИХ ТА ІНШИХ СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(93)). pp. 128-146.

Хлапук, М. М. and Мошинський, В. С. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and Moshynskyi, V. S. and Bezusiak, О. V. and Volk, L. R. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФІЛЮ ОСЕРЕДНЕНОЇ ШВИДКОСТІ ПОТОКУ В ТРУБОПРОВОДАХ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМУ РЕЖИМІ В ОБЛАСТІ ГІДРАВЛІЧНО ГЛАДКОГО ОПОРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(89)). pp. 3-11.

Хлапук, М. М. and Мошинський, В. С. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and Moshynskyi, V. S. and Bezusіak, O. V. and Volk, L. R. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ДОТИЧНИХ НАПРУЖЕНЬ СИЛ ТЕРТЯ В ТРУБОПРОВОДАХ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМУ РЕЖИМІ РУХУ РІДИНИ В ГЛАДКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 42-49.

Хлапук, М. М. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Чжан Цзелу, . and Khlapuk, M. М. and BezusіaK, O. V. and Volk, L. R. and Zhang Zelu, . (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ В ГІДРАВЛІЧНО ГЛАДКИХ ТРУБОПРОВОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 23-36.

Плитус, Р. М. and Гаріян, О. В. and Хлапук, М. М. and Шумінський, В. Д. and Plytus, R. M. and Hariіan, O. V. and Khlapuk, M. М. and Shumіnskyі, V. D. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ ТА МІСЦЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ БОРОТЬБИ З РОЗМИВАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(92)). pp. 63-80.

Гуртина, Л. Г. and Харин, П. Л. and Хлапук, М. М. and Шумінський, В. Д. and Hurtуna, L. Н. and Kharуn, P. L. and Khlapuk, M. M. and Shuminskyi, V. D. (2019) ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ СПОРУД З ҐРУНТОВИХ МАТЕРІАЛІВ, ПІДСИЛЕНИХ ГЕОРЕШІТКАМИ, З ВРАХУВАННЯМ СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 28-44.

Хлапук, М. М. and Мошинський, В. С. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and Moshynskyi, V. S. and BezusіaK, O. V. and Volk, L. R. (2019) АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ РУХУ ПОТОКУ В ТРУБОПРОВОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(86)). pp. 70-78.

Хлапук, М. М. and Мошинський, В. С. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and Moshynskyi, V. S. and BezusіaK, O. V. and Volk, L. R. (2019) ДО РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ РУХУ ПОТОКУ В ТРУБОПРОВОДАХ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМУ РЕЖИМІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(87)). pp. 3-18.

Хлапук, М. М. and Мошинський, В. С. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and Moshynskyi, V. S. and BezusіaK, O. V. and Volk, L. R. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ТУРБУЛЕНТНОЇ КІНЕМАТИЧНОЇ В’ЯЗКОСТІ В ТРУБОПРОВОДАХ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМУ РЕЖИМІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(88)). pp. 3-17.

Хлапук, М. М. and Шумінський, В. Д. and Домбровський, Я. І. and Khlapuk, M. М. and Shuminskyi, V. D. and Dombrovskyi, Y. I. (2018) ПРОЕКТУВАННЯ ГРЕБЕЛЬ ЗА КОМПЛЕКСАМИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ТА СТАНДАРТІВ З УРАХУВАННЯМ СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(82)). pp. 3-17.

Хлапук, М. М. and Ніколайчук, О. М. and Khlapuk, M. М. and Nіkolaichuk, O. М. (2018) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ГЛИБИНИ ВОДИ У ПОПЛАВКУ-ЗАТВОРІ ГІДРОАВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА РІВНЯ З ПОДОВЖЕНИМ ГІДРАВЛІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(83)). pp. 61-71.

Хлапук, М. М. and Корнійчук, В. І. and Безусяк, О. В. and Khlapuk, M. M. and Korniichuk, V. I. and BezusіaK, O. V. (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛИ ОПОРУ СТИСНЕННЮ ПОТОКУ В МЕЖАХ ДОСКОНАЛОГО ВОДОЗЛИВУ З ТОНКОЮ СТІНКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 3-11.

Hafied, Y. and Shynkaruk, L. and Khlapuk, M. and Marouf, N. and Meddour, A. and Хафід, Я. and Шинкарук, Л. А. and Хлапук, М. М. and Маруф, Н. and Меддур, А. С. (2017) LA CHARGE SEDIMENTAIRE DANS CERTAINS BASSINS DU NORD-OUEST ALGERIEN. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(78)). pp. 3-15.

Hafied, Y. and Shynkaruk, L. А. and Khlapuk, M. М. and Marouf, N. and Meddour, A. S. and Bouziane, M. T. and Хафід, Я. and Шинкарук, Л. А. and Хлапук, М. М. and Маруф, Н. and Меддур, А. С. Е. (2017) QUANTIFICATION DE LA CHARGE SEDIMENTAIRE PAR LA METHODE DU RNA DANS LE BASSIN DE TAFNA NORD-OUEST ALGERIEN. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(77)). pp. 18-31.

Хлапук, М. М. and Ясінська, Л. Р. and Фещенко, Л. В. and Khlapuk, М. М. and Yasinska, L. R. and Feshchenko, L. V. (2016) ВПЛИВ ГІДРАВЛІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКУ НА ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ РУСЛА ТА ЗАПЛАВИ НА ПЕРЕДГІРСЬКИХ ДІЛЯНКАХ РІЧОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 63-71.

Хлапук, М. М. and Корнійчук, В. І. and Khlapuk, M. М. and Korniichuk, V. І. (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПИТОМОЇ ЕНЕРГІЇ ПОТОКУ В МЕЖАХ ВОДОЗЛИВУ З ТОНКОЮ СТІНКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 82-90.

Хафід, Я. and Шинкарук, Л. А. and Хлапук, М. М. and Маруф, Надир and Меддур, А. С. and Hafied, Yacine and Shynkaruk, L. А. and Khlapuk, M. М. and Maruf, Nadуr and Meddour, Ahmed Salah Eddine (2016) ОЦІНКА КІЛЬКОСТІ ДОННИХ НАНОСІВ ЗА МЕТОДОМ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ В АЛЖИРСЬКОМУ БАСЕЙНІ «ШЕЛІФ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(76)). pp. 137-148.

Хлапук, М. М. and Безусяк, О. В. and Корнійчук, В. І. and Hlapuk, М. М. and Bezusyak, O. V. and Korniichuk, V. I. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ П'ЄЗОМЕТРИЧНОГО ТИСКУ В СТРУМИНІ ПОТОКУ ВОДОЗЛИВУ З ТОНКОЮ СТІНКОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 74-81.

Хлапук, М. М. and Щодро, О. Є. and Шинкарук, Л. А. and Безусяк, О. В. and Ясінська, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and Shchodro, О. Е. and Shynkaruk, L. А. and Bezusiak, О. V. and Yasinska, L. R. (2015) УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ ГІДРОТЕХНІЧНОГО БУДІВНИЦТВА НУВГП ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ШКІДЛИВІЙ ДІЇ ВОД НА РІЧКАХ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(71)). pp. 230-235.

Хлапук, М. М. and Шинкарук, Л. А. and Безусяк, О. В. and Ясінська, Л. Р. and Hlapuk, M. M. and Shynkaruk, L. A. and Bezusyak, О. V. and Yasinska, L. R. (2013) НАУКОВИЙ СУПРОВІД РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 56-67.

Бомба, А. Я. and Гаврилюк, В. І. and Теребус, А. В. and Хлапук, М. М. (2011) КОМПЛЕКСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ФІЛЬТРАЦІЙНО-СУФОЗІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ҐРУНТОВИХ ГРЕБЛЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 70-77.

Освітні програми

Турченюк, В. О. and Клімов, С. В. and Білецький, А. А. and Хлапук, М. М. (2021) Освітньо-професійна програма "Водна інженерія та водні технології" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". Кваліфікація: магістр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. [Освітні програми]

Клімов, С. В. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Хлапук, М. М. (2021) Освітньо-професійна програма "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. [Освітні програми]

Шинкарук, Л. А. and Білецький, А. А. and Клімов, С. В. and Турченюк, В. О. and Хлапук, М. М. (2021) Освітньо-професійна програма "Гідротехнічне будівництво" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Магістр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. [Освітні програми]

Клімов, С. В. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Хлапук, М. М. (2021) Освітньо-професійна програма "Гідроінформатика" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Магістр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. [Освітні програми]

Клімов, С. В. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Хлапук, М. М. (2020) Освітньо-професійна програма "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво". Кваліфікація: бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. [Освітні програми]

Клімов, С. В. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Хлапук, М. М. (2019) Освітньо-професійна програма "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. [Освітні програми]

Рокочинський, А. М. and Ткачук, М. М. and Хлапук, М. М. and Турченюк, В. О. and Клімов, С. В. (2018) Освітньо-наукова програма "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Кваліфікація: доктор філософії з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. [Освітні програми]

Рокочинський, А. М. and Клімов, С. В. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Хлапук, М. М. (2017) Освітньо-професійна програма "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Бакалавр з гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій. [Освітні програми]

Хлапук, М. М. and Шинкарук, Л. А. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Ніколайчук, О. М. (2016) Освітньо-професійна програма вищої освіти «Гідротехнічне будівництво» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Кваліфікація: бакалавр з будівництва та цивільної інженерії. [Освітні програми]

Законодавчі та нормативно правові документи

Мошинський, В. С. and Хлапук, М. М. and Білецький, А. А. and Турченюк, В. О. and Кропивко, С. М. and Ніколайчук, О. М. and Клімов, С. В. (2017) Тимчасовий стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки фахівців спеціальності 194 « Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво». Стандарт вступає в силу з 01 вересня 2017 року і діє як тимчасовий до прийняття офіційного стандарту Міністерством освіти і науки України. [Законодавчі та нормативно правові документи]

Робочі програми

01-04-52 Хлапук, М. М. and Шинкарук, Л. А. and Вечер, В. В. and Ніколайчук, О. М. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня ОПП «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», які навчаються за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "PRODUCTION PRACTICE" specialty 194 "Hydrotechnical engineering, water engineering and water technology". [Робочі програми]

01-04-23 Хлапук, М. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи гідротехніки і нормативна база в гідротехнічному будівництві» для студентів 4 курсу за спеціальністю 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Program of the Discipline "Fundamentals of hydraulic engineering and normative documentation in hydraulic engineering" specialty 194 "Hydrotechnical building, water ingineering and water". [Робочі програми]

Силабус

01-04-08S Хлапук, М. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Основи гідротехніки і нормативна база в гідротехнічному будівництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». [Силабус]

Опис дисципліни

Хлапук, М. М. and Khlapuk, M. M. (2020) Основи гідротехніки та нормативна база в гідротехнічному будівництві (укр.) Fundamentals of hydraulic engineering and normative documentation in hydraulic engineering (en.). [Опис дисципліни]

Хлапук, М. М. and Khlapuk, M. М. (2018) Основи гідротехніки та нормативна документація в гідротехнічному будівництві (укр.) Fundamentals of hydraulic engineering and normative documentation in hydraulic engineering (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed May 25 12:13:00 2022 UTC.