Items where Division is "Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | Н | П | Ч
Number of items: 27.

Б

Бабич, Є. М. and Дворкін, Л. Й. and Мартинов, С. Ю. and Караван, В. В. and Голуб, О. В. (2019) Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" Кваліфікація: Доктор філософії (PhD). [Освітні програми]

03-02-378 Бляшина, М. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Теплогенеруючі установки» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-34 Бляшина, М. В. (2019) Робоча програма “Теплогенеруючі установки” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція». Program of the Discipline Нeat generating plants specialty 192 «Construction and Civil Engineering». [Робочі програми]

Г

03-02-32 Грицина, О. О. (2019) Робоча програма “Газопостачання” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція». Program of the Discipline «Gas Supply» Specialty – 192 «Construction and civil engineering», specialization - «Heat and Gas Supply and Ventilation». [Робочі програми]

03-02-31 Грицина, О. О. (2019) Робоча програма “Системи газопостачання промислових підприємств” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійної програми «Теплогазопостачання і вентиляція» Program of the Discipline «Natural Gas Transmission and Distribution Industry» Specialty – 192 «Construction and civil engineering», Educational-Professional Program – ««Heat and Gas Supply and Ventilation System». [Робочі програми]

03-02-386 Грицина, О. О. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять, індивідуального науково-дослідного завдання та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Системи газопостачання промислових підприємств» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-387 Грицина, О. О. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять, курсового проєкту та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Газопостачання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-389 Грицина, О. О. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Безпека будівництва та експлуатації систем газопостачання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Цивільна безпека» спеціальності 263 «Цивільна безпека» усіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-33 Грицина, О. О. (2019) Робоча програма “Безпека будівництва та експлуатації систем газопостачання” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 263 «Цивільна безпека» освітньо-професійної програми «Цивільна безпека». Program of the Discipline «Safety of construction and operation of gas supply systems» Specialty – 263 «Civil Safety», Educational-Professional Program – «Civil Safety». [Робочі програми]

Грицина, О. О. and Ковальчук, В. А. and Бляшина, М. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Біотехнології, біоробототехніка та біоенергетика" першого рівня вищої освіти за спецальністю 162 "Біотехнології та біоінженерія" галузі знань 16 "Хімічна та біоінженерія". Кваліфікація: бакалавр з біотехнологій та біоінженерії. [Освітні програми]

К

03-02-30 Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Інженерне обладнання будівель” для студентів спеціальності 191 "Архітектура та містобудування". Program of the Discipline "ENGINEERING EQUIPMENT OF BUILDINGS" specialty / major field of study 191 "Architecture and Urban-planning". [Робочі програми]

03-02-35 Кравченко, В. С. and Кравченко, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Обстеження та модернізація інженерних систем” для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline INSPECTION AND MODERNIZATION OF ENGINEERING SYSTEMS specialty 192 «Building and civil engineering». [Робочі програми]

03-02-391 Кравченко, Н. В. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Техніко економічні розрахунки в системах теплогазопостачання та вентиляції» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо професійною програмою «Теплогазопостачання та вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

03-02-394 Кравченко, Н. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Економіка галузі” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) за освітньо-професійною програмою “Водопостачання та водовідведення” спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-393 Кравченко, Н. В. and Кравченко, В. С. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисц ипліни « Монтаж та налагодження систем теплогазопостачання та вентиляції » для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня) за освітньо професійною програмою « Те плогазопостачання та вентил яція » спеціальності 192 « Будівництво та цивільна інженерія » денної та заочної формнавчання Електронне видання. [Методичне забезпечення]

03-02-30 Кізєєв, М. Д. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Теплопостачання» для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня, які навчаються, за освітньо професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "HEATING SYSTEMS" specialty / major field of study 192 Building and civil engineering. [Робочі програми]

Кізєєв, М. Д. and Пугачов, Є. В. and Проценко, С. Б. and Довбенко, В. С. (2019) Освітньо-професійна програма "Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем" підготовки магістра другого рівня вищої освіти за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" за спеціалізацією "Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем". Кваліфікація: інженер-будівельник. [Освітні програми]

Н

03-02-17 Новицька, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Опалення" для студентів, які навчаються, за спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" ( спеціалізація "Теплогазопостачання і вентиляція"). Program of the Discipline "HEATING" specialty / major field of study 192 "Building and civil engineering" specialization "Heat, gas supply and ventilation". [Робочі програми]

03-02-28 Новицька, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Опалення та вентиляція" для студентів, які навчаються, за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація "Водопостачання та водовідведення"). Program of the Discipline HEATING AND VENTILATION specialty 192 Building and civil engineering specialization Water supply and sewarage. [Робочі програми]

03-02-29 Новицька, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Очищення вентиляційних викидів" для студентів, які навчаються, за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація "Теплогазопостачання і вентиляція"). [Робочі програми]

03-02-31 Новицька, О. С. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни “Вентиляція, кондиціонування та очищення повітря” для здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 Цивільна безпека. Program of the Discipline "VENTILATION, AIR CONDITIONING AND GAS TREATMENT" specialty / major field of study 263 Public safety. [Робочі програми]

П

03-02-390 Проценко, С. Б. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи, глосарій з навчальної дисципліни «Інженерна інфраструктура будівель та споруд» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

03-02-37 Проценко, С. Б. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ТА ВІДНОВЛЮВАНИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ В СИСТЕМАХ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ БУДІВЕЛЬ" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» specialty 192 освітньо-професійна програма «Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем». Program of the Discipline "USE OF SECONDARY AND RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN ENERGY SUPPLY SYSTEMS OF BUILDINGS" specialty 192 «Construction and civil engineering» educational and professional program «Energy efficiency of buildings and survey of engineering systems». [Робочі програми]

03-02-38 Проценко, С. Б. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕДЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ РЕЖИМІВ БУДІВЕЛЬ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ" за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійна програма «Енергетична ефективність будівель та обстеження інженерних систем». Program of the Discipline "COMPUTER MODELING OF HEATING MODES OF BUILDINGS AND TECHNOLOGICAL MODES OF ENGINEERING SYSTEMS" specialty 192 «Construction and civil engineering» educational and professional program «Energy efficiency of buildings and survey of engineering systems». [Робочі програми]

03-02-395 Проценко, С. Б. (2019) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Використання вторинних та відновлюваних енергоресурсів у системах теплогазопостачання і вентиляції» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освіт-ньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» усіх форм навчання [Електронне видання]. [Методичне забезпечення]

03-02-36 Проценко, С. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Організація управління системами теплогазопостачання і вентиляції» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Program of the Discipline "ORGANIZATION OF MANAGEMENT OF HEAT AND GAS SUPPLY AND VENTILATION SYSTEMS" specialty 192 «Construction and civil engineering» specialty 192 «Construction and civil engineering». [Робочі програми]

Ч

03-02-27 Чабан, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи теплопостачання промислових підприємств» для студентів, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньо-професійною програмою «Теплогазопостачання і вентиляція». Рrogram of the Discipline "HEAT SUPPLY SYSTEM OF INDUSTRIAL FACILITIES" speciality/major field of stady 192 "Building and Civil Engineering". [Робочі програми]

This list was generated on Tue Aug 11 01:28:33 2020 UTC.