За шифром

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Число елементів: 2.

02-01-12 Нестеренко, В. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Приводи будівельних машин та обладнання» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування», галузь знань – 13 «Механічна інженерія». Ступень підготовки - Магістр. Професійні спеціалізації: «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва». Program of the Discipline "Actuating devices machines and equipment" specialty 133 "Engineering Sector" specialization "Lifting, Road Construction and Reclamation Machines and Equipment (Mining)", "Equipment for Chemical Manufactures and Enterprises of Construction Materials", "Machinery and equipment agriculture". [Робочі програми]

02-01-12 Нестеренко, В. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Приводи будівельних машин та обладнання» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування», галузь знань – 13 «Механічна інженерія». Ступень підготовки - Магістр. Професійні спеціалізації: «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання», «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва». Program of the Discipline "Actuating devices machines and equipment" specialty 133 "Engineering" Sector specialization "Lifting, Road Construction and Reclamation Machines and Equipment (Mining)", "Equipment for Chemical Manufactures and Enterprises of Construction Materials", "Machinery and equipment agriculture". [Робочі програми]

Цей список був створений у Wed Dec 19 15:38:53 2018 UTC.