За шифром

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Число елементів: 2.

06-14-31 Антонова, С. Є. (2019) Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність в публічному управлінні» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-14-31 Сазонець, І. Л. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Антимонопольне регулюваня ринків послуг для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline ANTIMONOPOLE REGULATION OF SERVICES MARKETS specialization Management of multi-apartment building (a group of buildings). [Робочі програми]

Цей список був створений у Sun Feb 17 15:29:58 2019 UTC.