Items where Subject is "Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: К | Н | О | С | Т | Ш | Я
Number of items: 28.

К

07-03-121 Кочубей, А. В. (2018) Методичні вказівки до виконання магістерських робіт для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 011 «Освітні педагогічні науки» та 073 «Менеджмент» денної і заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Кочубей, А. В. and Kochubei, A. V. (2018) Комунікативна діяльність викладача вищої школи (укр.) Communicative activity of a teacher of higher education (en.). [Опис дисципліни]

Кочубей, А. В. and Kochubei, A. V. (2018) Дидактичні системи та інформаційні технології у вищій освіті (укр.) Didactic Systems and Information Technologies in Higher Education (en.). [Опис дисципліни]

Кочубей, А. В. and Kochubei, A. V. (2018) Теорія та практика вищої професійної освіти (укр.) Pedagogical psychology (en.). [Опис дисципліни]

Кочубей, А. В. and Kochubei, A. V. (2018) Педагогіка вищої школи (укр.) Pedagogy of higher education (en.). [Опис дисципліни]

07-03-136 Кристопчук, Т. Є. (2018) Методичні вказівки до лабораторних та семінарських занять з навчальної дисципліни «Педагогічний контроль у системі освіти» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 011 «Науки про освіту», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної форми навчання. Methodical instructions to laboratory and seminar classes «PEDAGOGICAL CONTROL IN THE SYSTEM OF EDUCATION» for students of the specialty 011 "Education Sciences", specialization "Pedagogy of Higher School". [Методичне забезпечення]

Кристопчук, Т. Є. and Khrystopchuk, T. Y. (2018) Моделювання освітньої та професійної діяльності фахівця (укр.) Modeling the educational and professional activity of a specialist (en.). [Опис дисципліни]

Кристопчук, Т. Є. and Khrystopchuk, T. Y. (2018) Педагогічний контроль у системі освіти (укр.) Pedagogical control in the educational system (en.). [Опис дисципліни]

Н

НУВГП, . (2018) Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії (5 грудня 2019 р.). Київський університет права, Рівне.

О

07-03-65 Олексін, Ю. П. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Cоціально-правові засади системи вищої освіти» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» Program of the Discipline SOCIAL AND LEGAL PRINCIPLES OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM for applicants II (master's) level of education specialty 011 "Educational pedagogical sciences", specialization "Pedagogy of higher education". [Робочі програми]

Олексін, Ю. П. and Oleksin, Y. P. (2018) Соціально-правові засади системи вищої освіти (укр.) Socio-legal principles of the system of higher education (en.). [Опис дисципліни]

С

07-03-109 Сокаль, В. А. (2018) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Історія вищої освіти» здобувачами вищої освіти на другому (магістерському) освітньому рівні спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-71 Сокаль, В. А. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів ІІ (магістерського) освітнього рівня спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Program of the Discipline "SOCIAL PEDAGOGY". [Робочі програми]

07-03-72 Сокаль, В. А. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» для здобувачів І (бакалаврського) освітнього рівня спеціальності 053 "Психологія". Program of the Discipline "SOCIAL PEDAGOGY". [Робочі програми]

07-03-73 Сокаль, В. А. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Етнопсихологія та етнопедагогіка» для студентів спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline "Ethnopsychology and ethnopedagogy". [Робочі програми]

Сокаль, В. А. and Sokal, V. A. (2018) Історія вищої освіти (укр.) History of Higher Education (en.). [Опис дисципліни]

Сокаль, В. А. and Sokal, V. A. (2018) Педагогіка (укр.) Pedagogy (en.). [Опис дисципліни]

Сокаль, В. А. and Sokal, V. A. (2018) Соціальна педагогіка (укр.) Social pedagogy (en.). [Опис дисципліни]

Сокаль, В. А. and Sokal, V. A. (2018) Методика викладання у вищій школі (укр.) Teaching methodology in higher education (en.). [Опис дисципліни]

Т

04-05-47 Тулашвілі, Ю. Й. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Базовий курс інформатики" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 015.10 “Професійна освіта. Комп’ютерні технології". PROGRAM OF THE DISCIPLINE "Basic informatics course" specialty 015.10 "Professional education. Computer technology". [Робочі програми]

Тулашвілі, Ю. Й. and Tulashvili, Y. Y. (2018) Базовий курс інформатики (укр.) Basic informatics course (en.). [Опис дисципліни]

04-05-49 Тулашвілі, Ю. Й. and Шевченко, І. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Програмування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 015.10 “Професійна освіта. Комп’ютерні технології". Program of the Discipline «Programming» Specialty «015.10 "Professional education. Computer technology». [Робочі програми]

Ш

Шевчук, Т. Є. and Shevchuk, T. E. (2018) Система виховної роботи у ВНЗ (укр.) The system of educational work in higher educational institutions (en.). [Опис дисципліни]

Я

07-03-120 Якубовська, С. С. (2018) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «ФІЛОСОФІЯ НАУКИ І ОСВІТИ» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 011 «Освітні науки» спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-119 Якубовська, С. С. (2018) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних занять з дисципліни «ДИДАКТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки» спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-101 Якубовська, С. С. (2018) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з дисципліни «Педагогічна супервізія» для для студентів спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки» спеціалізації «Педагогіка вищої школи», спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління навчальним закладом» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-118 Якубовська, С. С. (2018) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення дисципліни «Дидактичні системи та інформаційні технології у вищій освіті» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Якубовська, С. С. and Yakubovska, S. S. (2018) Філософія освіти і науки (укр.) Philosophy of education and science (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed Sep 28 15:27:50 2022 UTC.