Items where Subject is "Шифр галузі знань > 1 Освіта/Педагогіка"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | Д | З | К | Н | О | П | Р | С | Ц | Ш | Я
Number of items: 47.

Б

04-05-74S Бабич, Т. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Сучасні та спеціалізовані мови програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» спеціальності 015.10 «Професійна освіта (комп’ютерні технології)». [Силабус]

04-05-42S Бабич, Т. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Основи ГІС технологій» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної форми навчання. [Силабус]

Бабич, Т. Ю. and Babych, T. Iu. (2021) Основи ГІС технологій (укр.) GIS technologies essentials (en.). [Опис дисципліни]

04-05-72S Барановський, С. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Прикладне програмне забезпечення» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» за спеціальністю 015 «Професійна освіта» денної форми навчання. [Силабус]

Г

04-05-46S Гладка, О. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Теорія систем, системний аналіз та теорія прийняття рішень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп'ютерні технології» спеціальності 015.10 «Професійна освіта (Комп'ютерні технології)». [Силабус]

04-05-48S Гладка, О. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)». [Силабус]

04-05-47S Гладка, О. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Методи обчислень» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)». [Силабус]

Грицюк, П. М. and Парфенюк, О. В. and Рощенюк, А. М. (2021) Освітньо-професійна програма "Цифрові технології дистанційної освіти" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)" галузі знань 01 "Освіта / Педагогіка". Кваліфікація: бакалавр з професійної освіти (за спеціалізацією "Цифрові технології"). [Освітні програми]

04-05-56М Грицюк, П. М. and Рощенюк, А. М. and Барановський, С. В. (2021) Методичні вказівки до виконання та захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015 «Професійна освіта» (спеціалізація 015.10 «Комп’ютерні технології») денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-58М Грицюк, П. М. and Шевченко, І. М. (2021) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Інформаційні системи та технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології»; «Комп’ютерні технології» спеціальності 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»; «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

Д

04–02–12S Дейнека, О. Ю. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Вища математика" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Цифрові технології" дистанційної освіти, 015.39 "Професійна освіта". [Силабус]

З

03-10-57S Зощук, В. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015 «Професійна освіта». [Силабус]

03-10-58S Зощук, В. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015 «Професійна освіта». [Силабус]

К

04-05-57S Кардаш, О. Л. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Економіка програмного забезпечення (економіка і бізнес)» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології», спеціальності 015 «Професійна освіта». [Силабус]

Карпович, І. М. and Karpovich, І. М. (2021) Математична логіка та теорія алгоритмів (укр.) Mathematical logic and theory of algorithms (en.). [Опис дисципліни]

04-05-52М Карпович, І. М. and Гладка, О. М. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Технологія створення програмних продуктів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

04-05-51М Карпович, І. М. and Гладка, О. М. and Шевченко, І. М. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з навчальної дисципліни «Математична логіка та теорія алгоритмів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-76S Клинова-Дацюк, Г. Д. and Міщук, І. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська державність і культура» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» ОПП, 015.39. Спеціальність «Професійна освіта (цифрові технології)». [Силабус]

04-02-15S Кушнір, О. О. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Теорія ймовірності і математична статистика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (Цифрові технології)» денної форми навчання. [Силабус]

Н

НУВГП, . (2021) Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-507-9

НУВГП, . (2021) Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-513-0

НУВГП, . (2021) Сучасні проблеми україністики та журналістики. НУВГП, Рівне.

О

07-03-274М Олексін, Ю. П. and Шевчук, Т. Є. (2021) Методичні вказівки для підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «ІСТОРІЯ СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ (ДАВНІ ТА СЕРЕДНІ ВІКИ)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Історія» спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-281М Олексін, Ю. П. and Шевчук, Т. Є. (2021) Методичні рекомендації для самостійної підготовки з навчальної дисципліни «Історія України в 17-18 ст.» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Історія» спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

07-03-280М Олексін, Ю. П. and Шевчук, Т. Є. (2021) Методичні вказівки до підготовки семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія України з середини 17–18 ст.» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Історія» спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

П

04-05-69S Парфенюк, О. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Комп`ютерні технології в навчальному процесі» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». [Силабус]

04-05-68S Парфенюк, О. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Інформаційні та комп’ютерні мережі, їх адміністрування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». [Силабус]

04-05-77S Парфенюк, О. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Інженерна комп’ютерна графіка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології». [Силабус]

Р

04-05-65S Рощенюк, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення ЕОМ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" спеціальність 015 "Професійна освіта (комп'ютерні технології)". [Силабус]

04-05-66S Рощенюк, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Педагогічна практика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" спеціальність 015 "Професійна освіта (комп'ютерні технології)". [Силабус]

04-05-67S Рощенюк, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Методика навчання інформатики» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" спеціальність 015 "Професійна освіта (комп'ютерні технології)". [Силабус]

04-05-55S Рощенюк, А. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою галузі знань 01 "Освіта/Педагогіка" спеціальність 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)". [Силабус]

С

07-03-82S Сокаль, В. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Професійна освіта (ком’ютерні технології)" спеціальності 015.10 "Професійна освіта (комп’ютерні технології)". [Силабус]

07-03-81S Сокаль, В. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) освітнього ступеня, опп "Професійна освіта (цифрові технології)" спеціальності 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)". [Силабус]

Сокаль, В. А. and Кочубей, А. В. and Якубовська, С. С. and Шевчук, Т. Є. (2021) Освітньо-професійна програма "Соціально-виховна робота з дітьми і молоддю" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" галузі знань 01 "Освіта/педагогіка" Кваліфікація: магістр освітніх, педагогічних наук. [Освітні програми]

Ц

04-05-53М Цецик, С. П. and Гладка, О. М. and Карпович, І. М. (2021) Методичні вказівки та програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ш

04-05-70S Шевченко, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Програмування» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015.10 "Професійна освіта. Комп’ютерні технології". [Силабус]

04-05-60S Шевченко, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Програмування" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології". [Силабус]

04-05-61S Шевченко, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Операційні системи" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології". [Силабус]

04-05-62S Шевченко, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Базовий курс інформатики" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології". [Силабус]

04-05-63S Шевченко, І. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Комп’ютерний дизайн та видавничі системи" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології". [Силабус]

07-03-273М Шевчук, Т. Є. and Войтюк, О. П. (2021) Методичні вказівки до підготовки семінарських занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «АРХЕОЛОГІЯ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Історія» спеціальності 014.03 «Cередня освіта (Історія)» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

06-10-52S Шийка, С. В (2021) Силабус навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для здобувачів вищої освіти першого ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Цифрові технології дистанційної освіти» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 «Професійна освіта (цифрові технології)» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка». [Силабус]

Я

07-03-94S Якубовська, С. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Психологія" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» спеціальності 015 "Професійна освіта", спеціалізації 015.10 «Комп’ютерні технології» денної і заочної форм навчання. [Силабус]

07-03-64S Якубовська, С. С. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Психологія" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Цифрові технології дистанційної освіти» спеціальності 015.39 "Професійна освіта (цифрові технології)" денної і заочної форм навчання. [Силабус]

Якубовська, С. С. and Yakubovska, S. S. (2021) Психологія (укр.) Psychology (en.). [Опис дисципліни]

Якубовська, С. С. and Тадеєва, М. І. and Кочубей, А. В. and Сокаль, В. А. (2021) Освітньо-професійна програма "Педагогіка вищої школи" другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 "Освітні, педагогічні науки" галузі знань 01 "Освіта/педагогіка" Кваліфікація: магістр освітніх, педагогічних наук. [Освітні програми]

This list was generated on Wed Sep 28 17:08:07 2022 UTC.