Items where Subject is "Шифр галузі знань > 11 Математика та статистика"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | Г | Д | Ж | З | К | М | О | П | Р | Т | Х | Ц
Number of items: 34.

І

Іванчук, Н. В. and Ivanchuk, N. V. (2017) Програмування і підтримка веб-застосувань (укр.) Programming and support for web-applications (en.). [Опис дисципліни]

Б

Бабич, Т. Ю. and Babych, T. I. (2017) Геоінформаційні системи (укр.) Geographic information systems (en.). [Опис дисципліни]

Г

Гладун, Л. В. and Gladun, L. V. (2017) Теорія керування (укр.) Control theory (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. and Gladun, L. V. (2017) Диференційні рівняння (укр.) Differential equations (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. and Gladun, L. V. (2017) Функціональний аналіз (укр.) Functional analysis (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. and Gladun, L. V. (2017) Інтелектуальний аналіз даних і м'які обчислення (укр.) Intellectual data analysis and soft calculations (en.). [Опис дисципліни]

Гладун, Л. В. and Gladun, L. V. (2017) Теорія функцій комплексної змінної (укр.) The theory of functions of a complex variable (en.). [Опис дисципліни]

04-01-10 Гладун, Л. В. and Мартинюк, П. М. (2017) Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Диференціальні рівняння» для студентів спеціальностей 113 «Прикладна математика» та 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» денної форми навчання. Частина 1. [Методичне забезпечення]

Д

Демчук, О. С. and Demchuk, O. S. (2017) Аналіз даних та м'які обчислення (укр.) Data Analysis and Soft Computing (en.). [Опис дисципліни]

Ж

Жуковський, В. В. and Zhukovskyi, V. V. (2017) Основи проектування систем штучного інтелекту та розпізнання образів (укр.) Fundamentals of designing artificial intelligence systems and pattern recognition (indicate a full title) (en.). [Опис дисципліни]

Жуковський, В. В. and Zhukovskyi, V. V. (2017) Об'єктно-орієнтоване програмування (укр.) Object-oriented programming (en.). [Опис дисципліни]

04-01-31 Жуковський, В. В. and Жуковська, Н. А. and Харів, Н. О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисциплін ,,Оптимізація обчислень”, ,,Паралельні та розподілені обчислення” для студентів спеціальностей 113 ,,Прикладна математика”, 121 ,,Інженерія програмного забезпечення”, 122 ,,Комп’ютерні науки”. [Методичне забезпечення]

З

Зубик, Я. Я. and Zubyk, Y. Y. (2017) Основи побудови трансляторів та теорія компіляції (укр.) Fundamentals of constructing translators and the theory of compilation (en.). [Опис дисципліни]

Зубик, Я. Я. and Zubyk, Y. Y. (2017) Операційні системи (укр.) Operating systems (en.). [Опис дисципліни]

К

04-02-103 Кушнір, О. О. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ» спеціальність 113 «Прикладна математика». Program of the Discipline Mathematical analysis 113 "Applied Mathematics". [Робочі програми]

М

Мартинюк, П. М. and Martyniuk, P. M. (2017) Рівняння математичної фізики (укр.) Equations of mathematical physics (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, П. М. and Martyniuk, P. M. (2017) Математичне моделювання (укр.) Mathematical modelling (en.). [Опис дисципліни]

Мартинюк, П. М. and Martyniuk, P. M. (2017) Проекційно-сіткові та безсіткові методи математичної фізики (укр.) Projection-mesh and mesh-free methods of mathematical physics (en.). [Опис дисципліни]

Мічута, О. Р. and Michuta, O. R. (2017) Дискретна математика (укр.) Discrete mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Мічута, О. Р. and Michuta, O. R. (2017) Програмування засобами С#.NET (укр.) Programming by means of C#.NET (en.). [Опис дисципліни]

О

Остапчук, О. П. and Ostapchuk, O. P. (2017) Аналіз даних та математична статистика (укр.) Data analysis and mathematical statistics (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. and Ostapchuk, O. P. (2017) Математичне і комп'ютерне моделювання природних і техногенних систем (укр.) Mathematical and computer modelling of natural and man-made systems (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. and Ostapchuk, O. P. (2017) Чисельні методи математичної фізики (укр.) Numerical methods of mathematical physics (en.). [Опис дисципліни]

Остапчук, О. П. and Іванчук, Н. В. and Ostapchuk, O. P. and Ivanchuk, N. V. (2017) Програмування (укр.) Programming (en.). [Опис дисципліни]

П

Прищепа, О. В. and Pryshchepa, O. V. (2017) Теорія ймовірностей (укр.) Probability theory (en.). [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. and Pryshchepa, O. V. (2017) Теорія ймовірності і математична статистика (укр.) Probability theory and mathematical statistics (en.). [Опис дисципліни]

Прищепа, О. В. and Pryshchepa, O. V. (2017) Випадкові процеси та їх моделювання (укр.) Random processes and their modelling (en.). [Опис дисципліни]

Р

Рощенюк, А. М. and Roshcheniuk, A. M. (2017) Захист інформації (укр.) Information security (en.). [Опис дисципліни]

Т

04-01-10 Тулашвілі, Ю. Й. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни “Моделювання ризиків складних систем” для студентів, які навчаються за спеціальністю 113 “Прикладна математика”. Program of the discipline "Modeling the risks of complex systems" specialty 113 "Applied Mathematics". [Робочі програми]

Х

Харів, Н. О. and Khariv, N. O. (2017) Прикладне програмне забезпечення (укр.) Applications software (en.). [Опис дисципліни]

Харів, Н. О. and Khariv, N. O. (2017) Інформаційні системи підприємств (укр.) Information systems of enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Ц

Цвєткова, Т. П. and Tsvietkova, T. P. (2017) Розробка ігор (укр.) Developing games (en.). [Опис дисципліни]

Цвєткова, Т. П. and Tsvietkova, T. P. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Цвєткова, Т. П. and Tsvietkova, T. P. (2017) Методи обчислень (укр.) Methods of computing (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Sun Jul 21 12:43:55 2019 UTC.