Елементи, в яких тема: "Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 123 Комп’ютерна інженерія"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: Г | З | К | Н | О | Р | С | Ш
Число елементів: 38.

Г

Гаєвський, В. Р. та Gayevsky, V. R. (2017) Фізика (укр.) Physics (en.). [Опис дисципліни]

З

Замрій, Б. А. та Zamri, B. A. (2017) Архітектура комп'ютера (укр.) Computer Architecture (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. та Zamri, B. A. (2017) Паралельні та розподілені обчислення (укр.) Parallel and distributed computing (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. та Zamri, B. A. (2017) Програмування (укр.) Programming (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. та Zamri, B. A. (2017) Інформаційні системи реального часу (укр.) Real-time information systems (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. та Zamri, B. A. (2017) Системне програмне забезпечення (укр.) System software (en.). [Опис дисципліни]

Замрій, Б. А. та Zamri, B. A. (2017) Системне програмування (укр.) System software (en.). [Опис дисципліни]

К

Круліковський, Б. Б. та Krilikovsky, B. B. (2017) Комп'ютерна схемотехніка (укр.) Computer circuitry (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. та Krilikovsky, B. B. (2017) Комп'ютерна електроніка (укр.) Computer electronics (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. та Krilikovsky, B. B. (2017) Основи конструювання комп'ютерних систем (укр.) Computer electronics (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. та Krilikovsky, B. B. (2017) Технічне обслуговування комп'ютерних систем (укр.) Maintenance of computer systems (en.). [Опис дисципліни]

Круліковський, Б. Б. та Krilikovsky, B. B. (2017) Мікропроцесорні системи (укр.) Microprocessor systems (en.). [Опис дисципліни]

Кулик, Н. І. та Kulik, N. I. (2017) Електротехніка та електроніка (укр.) Electrical engineering and electronics (en.). [Опис дисципліни]

04-02-110 Кушнір, В. П. (2017) Робоча програма ”Вища математика” для студентів, які навчаються за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія». Program of the Discipline "Higher Mathematics" specialty 123 "Computer Engineering". [Робочі програми]

Кушнір, В. П. та Kushnir, V. P. (2017) Вища математика (укр.) Higher Mathematics (en.). [Опис дисципліни]

Н

Назарук, В. Д. та Nazaruk, V. D. (2017) Системи електронного документообігу (укр.) Electronic document management systems (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. та Nazaruk, V. D. (2017) Основи теорії захисту інформації (укр.) Fundamentals of information security theory (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. та Nazaruk, V. D. (2017) Організація захисту інформації в комп'ютерних системах (укр.) Organization of information security in computer (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. та Nazaruk, V. D. (2017) Захист інформації в комп'ютерних системах (укр.) Protection of information in computer systems (en.). [Опис дисципліни]

Назарук, В. Д. та Nazaruk, V. D. (2017) Теорія електричних та магнітних кіл (укр.) The theory of electric and magnetic circles (en.). [Опис дисципліни]

О

Ольшанський, П. В. та Olshansky, P. V. (2017) Інженерна та комп'ютерна графіка (укр.) Engineering and computer graphics (en.). [Опис дисципліни]

Ольшанський, П. В. та Olshansky, P. V. (2017) Програмування під платформу .NET (укр.) Programming under the .NET platform (en.). [Опис дисципліни]

Ольшанський, П. В. та Olshansky, P. V. (2017) Програмування засобами С#.NET (укр.) Programming with C#.NET (en.). [Опис дисципліни]

Ольшанський, П. В. та Olshansky, P. V. (2017) Web-технології та web-дизайн (укр.) Web-technologies and web-design (en.). [Опис дисципліни]

Р

Рейнська, В. Б. та Reinska, V. B. (2017) Економіка та організація інформаційного бізнесу (укр.) Economics and organization of information business (en.). [Опис дисципліни]

С

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Комп'ютерна логіка (укр.) Computer logic (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Комп'ютерні мережі (укр.) Computer networks (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Управління інноваційними проектами (укр.) Management of innovative projects (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Сучасні операційні системи (укр.) Modern operating systems (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Мережеві інформаційні технології (укр.) Network Information Technology (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Об'єктно-орієнтоване програмування (укр.) Object-Oriented Programming (en.). [Опис дисципліни]

Соломко, М. Т. та Solomko, M. T. (2017) Організація баз даних (укр.) Organization of databases (en.). [Опис дисципліни]

Ш

Шатний, С. В. та Shatnyi, S. V. (2017) Комп'ютерні системи (укр.) Computer Systems (en.). [Опис дисципліни]

Шатний, С. В. та Shatnyi, S. V. (2017) Комп'ютерні системи штучного інтелекту (укр.) Computer Systems of Artificial Intelligence (en.). [Опис дисципліни]

Шатний, С. В. та Shatnyi, S. V. (2017) Гібридні комп'ютерні системи (укр.) Hybrid Computer Systems (en.). [Опис дисципліни]

Шатний, С. В. та Shatnyi, S. V. (2017) Програмування мікроконтролерів (укр.) Microcontroller Programming (en.). [Опис дисципліни]

Шатний, С. В. та Shatnyi, S. V. (2017) Інженерія програмного забезпечення (укр.) Software Engineering (en.). [Опис дисципліни]

Шатний, С. В. та Shatnyi, S. V. (2017) Технологія проектування комп'ютерних систем (укр.) Technology of Computer Systems Design (en.). [Опис дисципліни]

Цей список був створений у Sat Mar 23 15:24:46 2019 UTC.