Items where Subject is "Шифр галузі знань > 13 Механічна інженерія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | Д | К | Л | М | Н | С | Т
Number of items: 30.

Б

05-06-06S Буденкова, Н. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Хімія» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою "Галузеве машинобудування", за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування". [Силабус]

Буденкова, Н. М. and Budenkova, N. M. (2021) Хімія (укр.) Сhemistry (en.). [Опис дисципліни]

02-01-510М Бундза, О. З. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології в науці та створенні машин» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Г

05-06-07S Гаєвський, В. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування», за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування. [Силабус]

05-06-08S Гаєвський, В. Р. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Фізика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування», за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»(скорочений термін навчання). [Силабус]

02-01-16S Голотюк, М. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Робототехніка в машинобудуванні» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною «Створення та експлуатація машин і обладнання» програмою першого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія». [Силабус]

02-01-15S Голотюк, М. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Pесурсо- і енергозбереження в машинобудуванні» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія». [Силабус]

02-01-511М Голотюк, М. В. and Реут, Д. Т. and Марчук, Н. М. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Робототехніка в машинобудуванні» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

Д

04-03-312М Данченков, Я. В. (2021) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної «Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка та мехатроніка» (розділ «Мікропроцесорна техніка та мехатроніка») для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» всіх форм навчання. [Методичне забезпечення]

К

06-01-040S Костриченко, В. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

02-01-514М Кравець, С. В. (2021) Методичні вказівки до виконання практичної роботи (оформлення матеріалів заявки на винахід) з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність і патентознавство» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) за освітньо-професійною програмою «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання» спеціальності «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

02-01-12S Кравець, С. В. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Наукові основи створення машин» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини та обладнання» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

Кравець, С. В. and Голотюк, М. В. and Нечидюк, А. А. and Сиротинський, О. А. (2021) Освітньо-професійна програма "Створення та експлуатація машин і обладнання" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія". Освітня кваліфікація: бакалавр з галузевого машинобудування. [Освітні програми]

Кравець, С. В. and Нікітін, В. Г. and Нечидюк, А. А. and Голотюк, М. В. (2021) Освітньо-професійна програма "Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія". Освітня кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування. [Освітні програми]

Л

02-01-09S Лук’янчук, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Комплексна механізація в будівництві” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-07S Лук’янчук, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Системи автоматизованого проектування технологічних процесів” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-04S Лук’янчук, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Основи автоматизації проектування машин” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-03S Лук’янчук, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Меліоративні машини та обладнання для водного господарства” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-02S Лук’янчук, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Моделювання та оптимізація робочих процесів машин” для здобувачів вищої освіти другого ступеня магістр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-06S Лук’янчук, О. П. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Основи наукових досліджень” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійними програмами “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”, “Агроінженерія” спеціальності 208 “Агроінженерія”. [Силабус]

М

02-03-18S Марчук, Р. М. and Марчук, Н. М. (2021) Силабус навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Галузеве машинобудування», спеціальність 133 «Галузеве машинобудування». [Силабус]

05-02-27S Михальчук, М. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни "Екологія" для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» всіх спеціальностей Навчально-наукового механічного інституту НУВГП, які навчаються за відповідними освітньо-професійними програмами. [Силабус]

Н

02-01-32S Нечидюк, А. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Історія інженерної діяльності та машинобудування ” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Галузеве машинобудування" спеціальності 133 "Галузеве машинобудування". [Силабус]

02-01-33S Нечидюк, А. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Теорія технічних систем ” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

02-01-34S Нечидюк, А. А. (2021) Силабус навчальної дисципліни „Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів” для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Галузеве машинобудування” спеціальності 133 “Галузеве машинобудування”. [Силабус]

С

02-01-484М Серілко, Д. Л. (2021) Методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт з нормативної навчальної дисципліни «Приводи машині та обладнання» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 133 „Галузеве машинобудування”, денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Серілко, Д. Л. and Кравець, С. В. and Науменко, Ю. В. and Нікітін, В. Г. and Нечидюк, А. А. (2021) Освітньо–професійна програма «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія». Освітня кваліфікація: магістр з галузевого машинобудування. [Освітні програми]

02-01-482М Сиротинський, О. А. and Форсюк, С. Л. (2021) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи логістики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Стрілець, О. Р. and Сасюк, З. К. and Войтович, Л. В. and Козяр, М. М. (2021) Освітньо-професійна програма "Комп’ютерне конструювання мехатронних систем" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" галузі знань 13 "Механічна інженерія" Кваліфікація: Бакалавр з галузевого машинобудування. [Освітні програми]

Т

02-02-60S Тхорук, Є. І. (2021) Силабус освітньої компоненти «Виробничо-експлуатаційна практика» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою першого рівня вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування)» галузі знань 13 «Механічна інженерія». [Силабус]

This list was generated on Fri Dec 3 19:53:35 2021 UTC.