Items where Subject is "Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 207 Водні біоресурси та аквакультура"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: В | Г | Д | К | М | П | С | Ш
Number of items: 68.

В

Волкошовець, О. В. and Volkoshovets, O. V. (2018) Аквакультура природних водойм (укр.) Aquaculture of natural reservoirs (en.). [Опис дисципліни]

Волкошовець, О. В. and Volkoshovets, O. V. (2018) Генетика риб (укр.) Genetics of fish (en.). [Опис дисципліни]

Волкошовець, О. В. and Volkoshovets, O. V. (2018) Гістологія і ембріологія водних тварин (укр.) Histology and embryology of aquatic animals (en.). [Опис дисципліни]

Волкошовець, О. В. and Volkoshovets, O. V. (2018) Іхтіологія (загальна, спеціальна) (укр.) Ichthyology (general, special) (en.). [Опис дисципліни]

Волкошовець, О. В. and Volkoshovets, O. V. (2018) Водна токсикологія (укр.) Water toxicology (en.). [Опис дисципліни]

Волкошовець, О. В. and Volkoshovets, O. V. (2018) Теорія динаміки популяції риб (укр.) The theory of dynamics of the fish population (en.). [Опис дисципліни]

Г

Гриб, Й. В. and Gryb, Y. W. (2018) Гідрорадіобіологія (укр.) Hydro radio Biology (en.). [Опис дисципліни]

Гриб, Й. В. and Gryb, Y. W. (2018) Інтенсивні технології в аквакультурі (укр.) Intensive technologies in aquaculture (en.). [Опис дисципліни]

Гриб, Й. В. and Gryb, Y. W. (2018) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific researches (en.). [Опис дисципліни]

Гриб, Й. В. and Gryb, Y. W. (2018) Організація спортивного і аматорського рибальства (укр.) Organization of sports and recreational fishing (en.). [Опис дисципліни]

Гриб, Й. В. and Gryb, Y. W. (2018) Відновна іхтіоекологія (укр.) Recovery ichthyic ecology (en.). [Опис дисципліни]

Гриб, Й. В. and Gryb, Y. W. (2018) Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм (укр.) Rehabilitation ichtihyic sinology natural reservoirs (en.). [Опис дисципліни]

Гриб, Й. В. and Gryb, Y. W. (2018) Біологічні основи рибного господарства (укр.) The biological basis of fisheries (en.). [Опис дисципліни]

05-03-10 Гроховська, Ю. Р. (2018) Робоча програма «Водна токсикологія» для студентів за напрямом підготовки «207 Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «Aquatic toxicology» Specialty «207 AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE» Specialization PROTECTION, REPRODUCTION AND RATIONAL USE OF HYDROBIORESOURCES. [Робочі програми]

05-03-11 Гроховська, Ю. Р. (2018) Робоча програма «Методика дослідної справи у рибництві» для студентів за спеціальністю «207 Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «Methodology of research work in fish farming» Specialty «207 AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE» Specialization PROTECTION, REPRODUCTION AND RATIONAL USE OF HYDROBIORESOURCES. [Робочі програми]

05-03-02 Гроховська, Ю. Р. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "БІОХІМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ГІДРОБІОНТІВ" для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline "Biochemistry and Physiology of Hydrobionts". [Робочі програми]

05-03-03 Гроховська, Ю. Р. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "БІОТЕХНОЛОГІЯ РОЗВЕДЕННЯ ЖИВИХ КОРМІВ" для студентів за напрямом підготовки «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline "Biotechnology of the breeding of live feed". [Робочі програми]

05-03-04 Гроховська, Ю. Р. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ ГІДРОБІОНТІВ" для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline "Ecological Physiology and Biochemistry of Hydrobionts". [Робочі програми]

05-03-01 Гроховська, Ю. Р. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ГІДРОБОТАНІКА" для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline "Hydrobotany". [Робочі програми]

Гроховська, Ю. Р. and Grokhovska, Y. R. (2018) Біохімія та фізіологія гідробіонтів (укр.) Biochemistry and Physiology of Hydrobionts (en.). [Опис дисципліни]

Гроховська, Ю. Р. and Grokhovska, Y. R. (2018) Біохімія та фізіологія гідробіонтів (укр.) Biochemistry and Physiology of Hydrobionts (en.). [Опис дисципліни]

Гроховська, Ю. Р. and Grokhovska, Y. R. (2018) Біологічний моніторинг водного середовища (укр.) Biological monitoring of the water environment (en.). [Опис дисципліни]

Гроховська, Ю. Р. and Grokhovska, Y. R. (2018) Біотехнологія розведення живих кормів (укр.) Biotechnology of the breeding of live feed (en.). [Опис дисципліни]

Гроховська, Ю. Р. and Grokhovska, Y. R. (2018) Біотехнологія розведення живих кормів (укр.) Biotechnology of the breeding of live feed (en.). [Опис дисципліни]

Гроховська, Ю. Р. and Grokhovska, Y. R. (2018) Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів (укр.) Ecological physiology and biochemistry of hydrobionts (en.). [Опис дисципліни]

Гроховська, Ю. Р. and Grokhovska, Y. R. (2018) Екологічна фізіологія та біохімія гідробіонтів (укр.) Ecological physiology and biochemistry of hydrobionts (en.). [Опис дисципліни]

Гроховська, Ю. Р. and Grokhovska, Y. R. (2018) Гідроботаніка (укр.) Hydrobotany (en.). [Опис дисципліни]

Гроховська, Ю. Р. and Grokhovska, Y. R. (2018) Гідроботаніка (укр.) Hydrobotany (en.). [Опис дисципліни]

Гроховська, Ю. Р. and Grokhovska, Y. R. (2018) Методика дослідної справи в рибництві (укр.) Methodology of research in fish farming (en.). [Опис дисципліни]

Гус, В. М. and Gus, V. M. (2018) Економіка рибогосподарських підприємств (укр.) Economy of fishing enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Д

03-10-37 Довбенко, В. С. (2018) Робоча програма «Охорона праці в галузі» для студентів за спеціальністю 101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», 201 «Агрономія», 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «OCCUPATIONAL SAFETY IN THE BRANCH» speciality 101 «Environmental studies» speciality 183 «Environmental protection technology» speciality 207 «Water bioresources and aquaculture». [Робочі програми]

К

04-05-14 Карпович, І. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни “Інформатика і комп’ютерна техніка” для студентів спеціальності 207 ”Водні біоресурси та аквакультура”. WORK PROGRAM EDUCATIONAL DISCIPLINE "Informatics and computer technic" Specialty 207 " Water bioresources and aquaculture ". [Робочі програми]

05-03-04 Кононцев, С. В. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ДЕКОРАТИВНА АКВАКУЛЬТУРА" для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline "Decorative aquaculture". [Робочі програми]

05-03-06 Кононцев, С. В. (2018) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБ ОБ'ЄКТІВ ДЕКОРАТИВНОЇ АКВАКУЛЬТУРИ" для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline "Treatment and prophylaxis of diseases objects of decorative aquaculture". [Робочі програми]

Кононцев, С. В. and Konontsev, S. V. (2018) Основи акваріумістики (укр.) Basics of aquarium (en.). [Опис дисципліни]

Кононцев, С. В. and Konontsev, S. V. (2018) Декоративна аквакультура (укр.) Decorative aquaculture (en.). [Опис дисципліни]

Кононцев, С. В. and Konontsev, S. V. (2018) Декоративна аквакультура (укр.) Decorative aquaculture (en.). [Опис дисципліни]

Кононцев, С. В. and Konontsev, S. V. (2018) Технічні засоби в аквакультурі (укр.) Technical equipment in aquaculture (en.). [Опис дисципліни]

Кононцев, С. В. and Konontsev, S. V. (2018) Технічні засоби в аквакультурі (укр.) Technical facilities in aquaculture (en.). [Опис дисципліни]

Кононцев, С. В. and Konontsev, S. V. (2018) Лікування та профілактика хвороб об'єктів декоративної аквакультури (укр.) Treatment and prophylaxis of decorative aquaculture objects diseases (en.). [Опис дисципліни]

Кононцев, С. В. and Konontsev, S. V. (2018) Лікування та профілактика хвороб об'єктів декоративної аквакультури (укр.) Treatment and prophylaxis of decorative aquaculture objects diseases (en.). [Опис дисципліни]

М

05-06-78 Мисіна, О. І. (2018) Тестові завдання поточного та підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни „Гідрохімія водойм” для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

П

Петрук, А. М. and Петрук, А. М. (2018) Акліматизація гідробіонтів (укр.) Aclimatization of hydrobionts (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, А. М. and Петрук, А. М. (2018) Основи рибоохорони (укр.) Basics of Fishery Protection (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, А. М. and Петрук, А. М. (2018) Годівля риб (укр.) Feeding fish (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, А. М. and Петрук, А. М. (2018) Рибогосподарське законодавство України та міжнародне рибогосподарське право (укр.) Fisheries legislation of Ukraine and international fishing law (en.). [Опис дисципліни]

Петрук, А. М. and Петрук, А. М. (2018) Іхтіофауна водойм комплексного призначення (укр.) Ichthyofauna of complex water reservoirs (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Основи марикультури (укр.) Basics of mariculture (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств (укр.) Business organization and financial activities of fishing enterprises (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Іхтіопатологія риб (укр.) Ichthyopathology of fish (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Санітарний контроль. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції рибництва (укр.) Sanitary control. International Standardization and Certification of Fish Products (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Санітарія та гігієна в рибництві (укр.) Sanitation and hygiene in fish farming (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури (укр.) Technology of fish processing and standardization of aquaculture products (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів (укр.) World fish industry. Protection and reproduction of hydrobiological resources (en.). [Опис дисципліни]

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2018) Зоологія безхребетних/хордових (укр.) Zoology of Invertebrates / Chordates (en.). [Опис дисципліни]

С

Сондак, В. В. and Sondak, V. V. (2018) Аквакультура штучних водойм (укр.) Aquaculture of artificial reservoirs (en.). [Опис дисципліни]

Сондак, В. В. and Sondak, V. V. (2018) Фермерське рибництво (укр.) Farmer fish farming (en.). [Опис дисципліни]

Сондак, В. В. and Sondak, V. V. (2018) Гідробіологія (укр.) Hydrobiology (en.). [Опис дисципліни]

Сондак, В. В. and Sondak, V. V. (2018) Вступ до спеціальності (укр.) Introduction to the specialty (en.). [Опис дисципліни]

Сондак, В. В. and Sondak, V. V. (2018) Теоретичні основи рибництва (укр.) Theoretical Bases of Fishing Faring (en.). [Опис дисципліни]

Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ВИЩОЇ ОСВІТИ Галузь знань 20 Аграрні науки Спеціальність 207 Водні біоресурси та аквакультура Спеціалізація Охорона відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів Рівень вищої освіти перший(бакалаврський) Ступінь бакалавр Професійна кваліфікація Технолог з виробництва продукції аквакультури. [Освітні програми]

Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА Галузі знань 20 Аграрні науки Кваліфікація: магістр «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ». [Освітні програми]

Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. (2018) ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА Галузі знань 20 Аграрні науки Кваліфікація: магістр «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів». [Освітні програми]

Ш

Шепелюк, С. М. and Shepelyuk, S. M. (2018) Анатомія риб (укр.) Anatomy of fish (en.). [Опис дисципліни]

Шепелюк, С. М. and Shepelyuk, S. M. (2018) Розведення та селекція риб (укр.) Breeding and selection of fish (en.). [Опис дисципліни]

Шепелюк, С. М. and Shepelyuk, S. M. (2018) Основи промислового рибальства (укр.) Fundamentals of industrial fisheries (en.). [Опис дисципліни]

Шепелюк, С. М. and Shepelyuk, S. M. (2018) Водна мікробіологія (укр.) Water Microbiology (en.). [Опис дисципліни]

01-04-18 Шинкарук, Л. А. and Дмитрів, О. П. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Рибогосподарсь-ка гідротехніка з основами геодезії» для студентів 2 курсу за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline "FISHERY HYDROTECHNICS WITH THE BASICS OF GEODESY" Specialty 207 «Water bioresources and aquaculture» Specialization "Protection, reproduction and rational use of hydrobioresources". [Робочі програми]

This list was generated on Wed Dec 1 00:40:23 2021 UTC.