Items where Subject is "Шифр галузі знань > 20 Аграрні науки та продовольство > 207 Водні біоресурси та аквакультура"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: В | Г | Д | К | П | С | Ш
Number of items: 59.

В

05-03-29 Волкошовець, О. В. and Сондак, В. В. (2019) Робоча програма «Іхтіологія (загальна та спеціальна)» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «ICHTHYOLOGY (GENERAL AND SPECIAL)" Branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

Волкошовець, О. В. and Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. and Полтавченко, Т. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Водні біоресурси" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" кваліфікація: Магістр з водних біоресурсів та аквакультури. [Освітні програми]

Г

05-03-34 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма «Інтенсивні технології в аквакультурі » для студентів спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Program of the Discipline " INTENSIVE TECHNOLOGIES IN AQUACULTURE" Branch of knowledge 20 Agrarian science and food Speciality 207 Aquatic bio resources and aquaculture. [Робочі програми]

05-03-60 Гриб, Й. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Організація спортивного і аматорського рибальства» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-59 Гриб, Й. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-37 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Гідрорадіобіологія” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "Hydroradiobiology" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-33 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Методологія наукових досліджень” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-36 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Біологічні основи рибного господарства” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "THE BIOLOGICAL BASIS OF FISHERIES" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-35 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Відновна іхтіоекологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "RESTORATIVE ICHTHIOECOLOGY" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-32 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма «Реабілітаційна іхтіоценологія природних водойм» для студентів спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Program of the Discipline "REHABILITATION ICHITIOCENOLOGY OF NATURAL RESERVOIRS" Branch of knowledge 20 "Agrarian science and food" speciality 207 "Aquatic bio resources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-31 Гриб, Й. В. (2019) Робоча програма «Організація спортивного та аматорського рибальства» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "ORGANIZATION OF SPORT AND AMATORIAN FISHERIES" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-33 Гриб Й., Й. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни „Методологія наукових досліджень” для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форми навчання. Program of the Discipline "METHODOLOGY OF SCIENTIFIC RESEARCHES" branch of knowledge 20 „Agrarian sciences and food” specialty 207 «Aqvabis bioresources and akvaculture». [Робочі програми]

05-03-38 Гриб Й., Й. В. and Волкошовець, О. В. (2019) Робоча програма «Генетика риб» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «FISH GENETICS» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-81 Гроховська, Ю. Р. (2019) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Іхтіологія (загальна та спеціальна)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-82 Гроховська, Ю. Р. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з навчальної дисципліни «Анатомія риб» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-72 Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Біохімія та фізіологія гідробіонтів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-73 Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Методика дослідної справи у рибництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-61 Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Гідроботаніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» спеціалізації «Охорона, відтворення та раціональне використання гідро біоресурсів» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-62 Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Гідроботаніка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» спеціалізації «Охорона, відтворення та раціональне використання гідро біоресурсів» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-63 Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Водна токсикологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» спеціалізації «Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Д

Дмитрів, О. П. and Dmytriv, O. P. (2019) Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії (ч.2 – Основи геодезії) (укр.) Fisheries hydrotechnics with the basics of geodesy (Part 2 – Basics of geodesy) (en.). [Опис дисципліни]

К

Карпович, І. М. and Karpovich, І. М. (2019) Інформатика і комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and computer technic (en.). [Опис дисципліни]

05-03-28 Кононцев, С. В. (2019) Робоча програма «Індустріальне рибництво» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline "INDUSTRIAL FISH FARMING" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-45 Кононцев, С. В. (2019) Робоча програма «Основи акваріумістики» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline BASICS OF FISHKEEPING Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic bioresources and aquaculture. [Робочі програми]

Кононцев, С. В. and Konontsev, S. V. (2019) Індустріальне рибництво (укр.) Industrial fish farming (en.). [Опис дисципліни]

05-03-79 Кононцев, С. В. and Гроховська, Ю. Р. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Лікування та профілактика хвороб об'єктів декоративної аквакультури» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-80 Кононцев, С. В. and Гроховська, Ю. Р. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи акваріумістики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної форми навчання. [Методичне забезпечення]

П

05-03-70 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Санітарія та гігієна в рибництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-71 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Санітарія та гігієна в рибництві» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-74 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до практичних робіт з навчальної дисципліни «Основи марикультури» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-75 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Іхтіопатологія риб» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-76 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-77 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-78 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-55 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія (безхребетних)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-56 Полтавченко, Т. В. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія (хордових)» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-22 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Світове рибне господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів» для студентів зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «World fish gospodarstvо. Okhorona and recreation of gidrobioresursiv» specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-20 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи марикультури» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "Basis of mariculation" specialty 207 "AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE'. [Робочі програми]

05-03-23 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Організація бізнесу та фінансова діяльність рибогосподарських підприємств» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «Organization of business and financial activities of fishing enterprises» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-24 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Санітарний контроль в рибництві. Міжнародна стандартизація та сертифікація готової продукції аквакультури» для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «SANITARY CONTROL IN FISHING. INTERNATIONAL STANDARDIZATION AND CERTIFICATION OF FINISHED FISH" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculture". [Робочі програми]

05-03-16 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Зоологія (безхребетних і хордових)» для студентів зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline «ZOОLOLOGY (INFLUENBED AND HORSE)» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-19 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Санітарія та гігієна в рибництві» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Programof the Discipline «Sanitation and hygiene in fish farming» Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic biodiversity and aquaculture. [Робочі програми]

05-03-21 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Технологія переробки риби та стандартизація продукції аквакультури» для студентів спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура”. Program of the discipline "Technology of processing of fish and standardization of products of aquiculture" specialty 207 "AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE". [Робочі програми]

05-03-18 Полтавченко, Т. В. (2019) Робоча програма «Іхтіопатологія риб» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline ICHTIOPATHOLOGY OF FISH Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE. [Робочі програми]

05-03-30 Полтавченко, Т. В. and Волкошовець, О. В. (2019) Робоча програма «Гістологія та ембріологія водних тварин» для студентів за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY OF WATER ANIMALS" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" Specialty 207 Aquatic bioresources and aquaculture. [Робочі програми]

Полтавченко, Т. В. and Сондак, В. В. and Гриб, Й. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Водні біоресурси та аквакультура" Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" кваліфікація: бакалавр з водних біоресурсів та аквакультури. [Освітні програми]

С

05-03-67 Сондак, В. В. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Аквакультура штучних водойм» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Водні біоресурси та аквакультура» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-25 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Гідробіологія» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline "HIDROBIOLOGY" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-27 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма «Аквакультура штучних водойм» для студентів спеціальності207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «AQUACULTURE OF ARTIFICIAL WATER» branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

05-03-17 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the Discipline «VSTUP DO SPETSIALʹNOSTI» Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-26 Сондак, В. В. (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Теоретичні основи рибництва» для студентів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Program of the discipline "Theoretical basis of fishing" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquacultura". [Робочі програми]

Сондак, В. В. and Полтавченко, Т. В. and Гриб, Й. В. (2019) Освітньо-професійна програма "Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів" Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура" галузі знань 20 "Аграрні науки та продовольство" кваліфікація: Магістр з водних біоресурсів та аквакультури. [Освітні програми]

05-03-66 Сондак, В. В. and Трушева, С. С. (2019) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Гідробіологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

05-03-68 Сондак, В. В. and Хижняк, М. І. (2019) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Гідробіологія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ш

05-03-39 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Водна мікробіологія» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 "Водні біоресурси та аквакультура". PROGRAM OF THE DISCIPLINE "WATER MICROBIOLOGY" branch of knowledge 20 "Agrarian sciences and food" specialty 207 "Aquatic bioresources and aquaculturе". [Робочі програми]

05-03-40 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма “Фермерське рибництво” для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "FARM FISH FARMING" Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-09 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Основи промислового рибальства» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. PROGRAM OF THE DISCIPLINE "FUNDAMENTALS OF INDUSTRIAL FISHERIES" Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-08 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Розведення та селекція риб» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. Program of the Discipline "BREEDING AND SELECTION FISH" Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

05-03-07 Шепелюк, С. М. (2019) Робоча програма «Анатомія риб» для студентів які навчаються за спеціальністю 207 Водні біоресурси та аквакультура. Program of the Discipline FISH ANATOMY Branch of knowledge 20 Agrarian sciences and food Specialty 207 Aquatic bioresources and aquacultura. [Робочі програми]

This list was generated on Sat Apr 10 18:28:42 2021 UTC.