Items where Subject is "Шифр галузі знань > 22 Охорона здоров’я"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | К | М | Н | П | Р | Т
Number of items: 50.

Б

Брега, Л. Б. and Brega, L. B. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в акушерстві та гінекології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in obstetrics and gynecology (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. and Brega, L. B. (2017) Фізіологія людини (укр.) Human physiology (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. and Brega, L. B. (2017) Фізіотерапія та рефлексотерапія (укр.) Physiotherapy and reflexology (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. and Brega, L. B. (2017) Громадське здоров'я (укр.) Public health (en.). [Опис дисципліни]

Брега, Л. Б. and Brega, L. B. (2017) Рефлексотерапія та ерготерапія (укр.) Reflexotherapy and ergotherapy (en.). [Опис дисципліни]

Г

Григус, І. М. and Grygus, I. M. (2017) Методологія наукових досліджень (укр.) Methodology of scientific research (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Grygus, I. M. (2017) Фізична реабілітація в кардіології (укр.) Physical rehabilitation in cardiology (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Grуgus, I. M. (2017) Діагностика і моніторинг стану здоров'я (укр.) Diagnosis and monitoring of health (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Grуgus, I. M. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в пульмонології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in pulmonology (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Grуgus, I. M. (2017) Нетрадиційні засоби оздоровлення (укр.) Non-traditional means of healing (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Grуgus, I. M. (2017) Нетрадиційні засоби оздоровлення (укр.) Non-traditional means of healing (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Grуgus, I. M. (2017) Фізична реабілітація в пульмонології (укр.) Physical rehabilitation in pulmonology (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Grуgus, I. M. (2017) Наукові дослідження у фізичній реабілітації (укр.) Scientific research in physical rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Григус, І. М. and Нестерчук, Н. Є. and Нагорна, О. Б. (2017) ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров'я». Кваліфікація: бакалавр фізичної терапії, ерготерапії. [Освітні програми]

Гірак, А. М. and Hirak, A. M. (2017) Біомеханіка (укр.) Biomechanics (en.). [Опис дисципліни]

Гірак, А. М. and Hirak, A. M. (2017) Часткові методики адаптивної фізичної культури (укр.) Partial Methods of Adaptive Physical Culture (en.). [Опис дисципліни]

Гірак, А. М. and Hirak, A. M. (2017) Теорія і методика фізичного виховання (укр.) Theory and methods of physical education (en.). [Опис дисципліни]

К

Кубай, Г. В. and Kubai, H. V. (2017) Кінезіологія (укр.) Kinesiology (en.). [Опис дисципліни]

Кубай, Г. В. and Kubai, H. V. (2017) Кінезотерапія (укр.) Kinesitherapy (en.). [Опис дисципліни]

Кубай, Г. В. and Kubai, H. V. (2017) Фізична реабілітація в травматології та ортопедії (укр.) A physical rehabilitation is in a traumatology and orthopaedy (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. and Kudryavtsev, A. I. (2017) Сучасні фітнес технології (укр.) Modern fitness technology (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. and Kudryavtsev, A. I. (2017) Олімпійський та професійний спорт, плавання з методикою викладання (укр.) Olympic and professional sports, swimming with the method of teaching (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. and Kudryavtsev, A. I. (2017) Теорія та методика сучасного фітнесу (укр.) Theory and methods of modern fitness (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. and Kudryavtsev, A. I. (2017) Теорія і методика викладання спортивних дисциплін (спорт. ігри. плав.) (укр.) Theory and methods of teaching sports disciplines (sport. Games. Melt.) (en.). [Опис дисципліни]

Кудрявцев, А. І. and Kudryavtsev, A. I. (2017) Теорія і технології рекреаційно-оздоровчої рухової активності (укр.) The theory and technology of recreation and recreational motor activity (en.). [Опис дисципліни]

М

Майструк, М. І. and Maistruk, M. I. (2017) Анатомія людини (укр.) Anatomy human (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. and Maistruk, M. I. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в ортопедії та травматології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in orthopedics and traumatology (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. and Maistruk, M. I. (2017) Ерготерапія (укр.) Occupational therapy (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. and Maistruk, M. I. (2017) Лікувальний масаж (укр.) Therapeutic massage (en.). [Опис дисципліни]

Майструк, М. І. and Maistruk, M. I. (2017) Лікувальний масаж і самомасаж (укр.) Therapeutic massage and self massage (en.). [Опис дисципліни]

Н

Нагорна, О. Б. and Nagornaya, O. B. (2017) Комплексна реабілітація військовослужбовців та членів їх сімей (укр.) Comprehensive rehabilitation of servicemen and their families (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. and Nagornaya, O. B. (2017) Основи фізичної реабілітації (укр.) Fundamentals of physical rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. and Nagornaya, O. B. (2017) Інноваційні засоби фізичної реабілітації (укр.) Innovative means of physical rehabilitation (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. and Nagornaya, O. B. (2017) Фізична реабілітація в неврології та нейрохірургія (укр.) Physical rehab in neurology and neurosurgery (en.). [Опис дисципліни]

Нагорна, О. Б. and Nagornaya, O. B. (2017) Фізична реабілітація в хірургії (укр.) Physical rehabilitation in surgery (en.). [Опис дисципліни]

Нестерчук, Н. Є. and Nesterchuk, N. E. (2017) Корекційна педагогіка (укр.) Corrective pedagogy (en.). [Опис дисципліни]

Нестерчук, Н. Є. and Nesterchuk, N. E. (2017) Фізична рекреація (укр.) Physical recreation (en.). [Опис дисципліни]

Нестерчук, Н. Є. and Nesterchuk, N. E. (2017) Реабілітація в спорті (укр.) Rehabilitation in sport (en.). [Опис дисципліни]

05-07-23 Ногас, А. О. (2017) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Діагностика і програми фізичної реабілітації в геронтології» для студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Біохімія фізичного виховання і спорту (укр.) Biochemistry of physical education and sports (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Біохімія фізичного виховання і спорту (укр.) Biochemistry of physical education and sports (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Діагностика і програми фізичної реабілітації в геронтології (укр.) Diagnostics and programs of physical rehabilitation in gerontology (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація в ревматології (укр.) Physical rehab in rheumatology (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація при множинних захворюваннях (укр.) Physical rehabilitation for multiple diseases (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація в косметології (укр.) Physical rehabilitation in cosmetology (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів (укр.) Physical rehabilitation in diseases of internal organs (en.). [Опис дисципліни]

Ногас, А. О. and Nogas, A. O. (2017) Рефлексотерапія (укр.) Reflexotherapy (en.). [Опис дисципліни]

П

09-02-20 Плотка, В. С. and Петрук, Л. А. and Пінчук, В. Ф. (2017) Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни «Фізичне виховання» тема «Атлетична і ритмічна гімнастика. Вдосконалення фізичних якостей засобами сучасних фітнес-занять» для студентів спеціальних медичних груп. [Методичне забезпечення]

Р

Рейнська, В. Б. and Reinska, V. B. (2017) Інформатика та комп'ютерна техніка (укр.) Informatics and Computer Engineering (en.). [Опис дисципліни]

Т

06-09-18 Тимощук, Т. О. (2017) Робоча програма з дисципліни «Друга іноземна мова» (польська) для студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Program of the Discipline ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (польська)specialty 227 «Physical therapy, ergotherapy». [Робочі програми]

This list was generated on Wed Sep 28 14:58:56 2022 UTC.