Items where Subject is "Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | В | Д | З | К | Л | Н | О | П | С | Ш | Я
Number of items: 47.

А

06-02-48S Антонюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фінансовий контроль» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за спец. 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-47S Антонюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за спец. 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-52S Антонюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-68S Антонюк, О. Р. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Фінансовий контроль і моніторинг» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-56S Антонюк, О. Р. and Дорошенко, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни “Виробнича і переддипломна практика» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за спец. 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-69S Антонюк, О. Р. and Дорошенко, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни “Виробнича і переддипломна практика» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за спец. 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

В

06-02-064S Вашай, Ю. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Макроекономіка» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

07-02-100М Водоп`ян, Т. В. and Подвірна, О. В. (2022) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з освітньої компоненти «Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 07 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

07-02-39S Водоп’ян, Т. В. and Подвірна, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», 07 «Управління та адміністрування». [Силабус]

Д

06-02-319М Дорошенко, О. О. (2022) Методичні вказівки та завдання для лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цифрові технології в управлінні» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Дорошенко, О. О. and Doroshenko, O. O. (2022) Цифрові технології в управлінні (укр.). Digital Technologies In Management (en.). [Опис дисципліни]

З

06-03-301M Заячківська, О. В. (2022) Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий контролінг» та завдання до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної і заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Зощук, Н. В. and Zoshchuk, N. V. (2022) Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) (укр.) English for Professional Purposes (en.). [Опис дисципліни]

06-02-55S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-53S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-54S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-63S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Інтегрована звітність» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-71S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Бізнес-консалтинг» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-62S Зубілевич, С. Я. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-43S Зінкевич, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Облік і оподаткування»,спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

К

06-06-37S Котик, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за світньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

07-03-349М Кочубей, А. В. (2022) Методичні вказівки до семінарських занять та самостійного вивчення з навчальної дисципліни «Психолого-педагогічні основи професійної діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Кочубей, А. В. and Kochubey, A. V. (2022) Психолого-педагогічні основи професійної діяльності (укр.). Psychological and pedagogical foundations of professional activity (en.). [Опис дисципліни]

06-09-78S Крутько, Т. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська) професійного спілкування» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальності 071 “Облік та оподаткування". [Силабус]

Л

06-02-65S Левицька, С. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-72S Левицька, С. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо- професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-74S Левицька, С. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення оцінки економічного потенціалу суб’єкта господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо - професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-73S Левицька, С. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Investment resources: classification, valuation, accounting» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-305М Левицька, С. О. and Антонюк, О. Р. (2022) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

Н

НУВГП, . (2022) Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах цифрової трансформації. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-534-5

О

06-05-84S Олійник, Олена Олександрівна and Туровська, Г. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 "Облік і оподаткування". [Силабус]

06-05-108S Олійник, Олена Олександрівна and Туровська, Г. І. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Соціальна відповідальність» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-59S Осадча, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Податкове планування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-61S Осадча, О. О. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Податковий консалтинг» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

Осадча, О. О. and Позняковська, Н. М. and Дорошенко, О. О. and Сиротинська, А. П. (2022) Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" другого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" галузі знань 07 "Управління та адміністрування". Кваліфікація: магістр обліку і оподаткування. [Освітні програми]

П

06-02-318М Павелко, О. В. (2022) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-70S Павелко, О. В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-317М Павелко, О. В. (2022) Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-44S Павелко, О.В. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-49S Позняковська, Н. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-50S Позняковська, Н. М. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Навчальна практика з організації цифрового робочого місця бухгалтера» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр», які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

06-02-320М Позняковська, Н. М. and Осадча, О. О. and Сиротинська, А. П. (2022) Методичні вказівки до виконання звіту з облікової практики для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

06-02-51S Позняковська, Н. М. and Осадча, О. О. and Сиротинська, А. П. (2022) Силабус навчальної дисципліни «Облікова практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування». [Силабус]

С

06-03-303М Семеню, К. М. and Котик, О. В. (2022) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Діяльність фінансово-кредитних установ» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професіними програмами спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 051 «Економіка», 292 «Міжнародні економічні відносини» денної і заочної форми навчання (у т.ч. зі скороченим терміном навчання). [Методичне забезпечення]

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2022) Управління бізнес-процесами (укр.). Business Process Management (en.). [Опис дисципліни]

Ш

Шило, Ж. С. and Shilo, J. S. (2022) Фінанси (укр.). Finances (en.). [Опис дисципліни]

Я

Якубовська, С. С. and Yakubovska, S. S. (2022) Основи психології (укр.) Fundamentals of psychology (en.). [Опис дисципліни]

This list was generated on Wed Sep 28 10:05:08 2022 UTC.