Елементи, в яких тема: "За напрямами > 06 - Будівництво та архітектура > 0601 - Будівництво та архітектура > 8.06010102 - Гідротехнічне будівництво"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: Б | В | К | Н | П | Х | Щ
Число елементів: 11.

Б

Безусяк, О. В. та Bezusyak, O. V. (2017) Гідротехнічні споруди (укр.) Hydrotechnical structures (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. та Bezusyak, O. V. (2017) Гідротехнічні споруди (укр.) Hydrotechnical structures (en.). [Опис дисципліни]

Безусяк, О. В. та Bezusyak, O. V. (2017) Гідротехнічні споруди (укр.) Hydrotechnical structures (en.). [Опис дисципліни]

Будз, О. П. та Budz, O. P. (2017) Гідрологія, гідрометрія (укр.) Hydrology is hydrometry (en.). [Опис дисципліни]

В

Вечер, В. В. та Vecher, V. V. (2017) Енерго та ресурсозбереження (укр.) Energy and resource conservation (en.). [Опис дисципліни]

К

01-02-20 Кір’янов, В. М. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Управління будівництвом гідромеліоративних систем» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Гідромеліорація». Program of the Discipline Construction management of hydro-reclamation systems speciality 192 «Construction and civil engineering» specialization: «Hydro-reclamation». [Робочі програми]

Н

Ніколайчук, О. М. та Nikolaichuk, O. M. (2017) Гідротехнічні споруди (укр.) Hydrotechnical structures (en.). [Опис дисципліни]

П

Подворний, А. В. та Podvornyi, A. V. (2017) Будівельна механіка (спеціальний курс) (укр.) Construction mechanics (special course) (en.). [Опис дисципліни]

Х

Холоденко, В. С. та Kholodenko, V. S. (2017) Гідрологія і гідрометрія (укр.) Hydrology and hydrometry (en.). [Опис дисципліни]

Щ

Щодро, О. Є. та Shchodro, O. E. (2017) Основи САПР (укр.) Fundamentals of CAD (en.). [Опис дисципліни]

Щодро, О. Є. та Shchodro, O. E. (2017) Математичні методи і моделі (укр.) Mathematical methods and models (en.). [Опис дисципліни]

Цей список був створений у Mon Feb 18 04:10:18 2019 UTC.