Items where Subject is "Видання університету > Студентський вісник НУВГП > 2019"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article | Файли
Number of items: 96.

Article

Koudoussi Abdella, . and Lema Redete Teshome, . (2019) SUSTAINABILITY AND WAYS OF WATER USE IMPROVEMENT IN UKRAINE. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 71-74.

Stawarz, Monika and Stavazh, M. (2019) PROBLEMATYKA USTALENIA STOPNIA ZAAWANSOWANIA USŁUGI W ROZLICZENIU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KONTRAKTÓW DŁUGOTERMINOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI I KRAJOWYM STANDARDZIE RACHUNKOWOŚCI NR 3. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 112-114.

Єленець, Ю. В. and Yelenets, Yu. (2019) МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 77-79.

Єфімчук, М. В. (2019) КАТЕГОРІЇ ЖІНОК СТАРОДАВНЬОГО РИМУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 106-109.

Ільчук, О. І. (2019) АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»). Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 57-59.

Іщик, І. П. and Ishchyk, I. (2019) АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 22-25.

Іщук, А. І. (2019) ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ ВИЛУЧЕННЯ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ РІЧКИ В СИСТЕМІ ЕКОБЕЗПЕКИ РЕГІОНУ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 32-34.

Алексюк, А. Р. (2019) КІНОТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 121-123.

Алексєйчук, О. А. and Aleksieichuk, O. (2019) КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДЯ ТА ОСНОВ ДОГОВІРНОГО ПРАВА. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 148-151.

Антонюк, В. В. and Antoniuk, V. (2019) ПРОБЛЕМА ВІДКЛАДЕНЬ В ОБОРОТНИХ СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ І АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 35-37.

Балабушка, Т. О. and Balabushka, T. (2019) ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА КОНКУРЕНЦІЯ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 69-72.

Балдич, І. С. and Baldych, I. (2019) ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ШТУЧНОГО ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 152-153.

Болкуневич, П. М. and Bolkunevych, P. (2019) РОЗРОБКА ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ РІЧКОВИМ БАСЕЙНОМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОФІЛОГРАФІВ ШВИДКОСТІ ТЕЧІЇ ВІДКРИТИХ ПОТОКІВ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 9-12.

Бондар, А. В. and Одейчук, І. Ю. (2019) ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 46-49.

Бурма, Ю. В. (2019) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГЕТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 50-52.

Бутковський, В. В. and Butkovskyi, V. (2019) АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПАСУ СТИГЛИХ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ В УМОВАХ ДП «КОСТОПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО». Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 133-136.

Бідзюра, Ю. М. (2019) РЕГІОНАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 43-45.

Бідзюра, Ю. М. and Bidziura, Yu. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 164-166.

Велігурська, А. М. (2019) ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ: ПОРІВНЯННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 53-56.

Верусь, В. С. and Кондратюк, О. І. and Ляшко, С. С. and Verus, V. and Kondratiuk, O. and Liashko, S. (2019) РОЗУМНИЙ БУДИНОК АБО АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ЖИТЛОМ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 119-122.

Вишневська, А. В. and Vyshnevska, A. (2019) ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 54-57.

Віскунець, В. В. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ БАГАТОКІВШЕВИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 13-16.

Герасимюк, Т. М. (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ЕНТОМОФАГІВ У СИСТЕМІ ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 17-20.

Гонтарук, О. С. and Hontaruk, O. (2019) ПРАВОВІ АСПЕКТИ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 154-156.

Гребенець, М. О. and Hrebenets, M. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОКИСНЕНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ СОРБЕНТІВ ДЛЯ ПОМ’ЯКШЕННЯ ВОДИ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 13-16.

Гринькевич, Ю. А. and Hrynkevych, Yu. (2019) КОМПЛЕКСНІ МЕЛІОРАЦІЇ СОЛОНЦЕВИХ ҐРУНТІВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 17-18.

Грицюк, Д. В. (2019) ОЦІНКА ВРАЗЛИВОСТІ М. КИЄВА ДО КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 28-31.

Гулюк, О. Д. (2019) ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ У ПІДЛІТКІВ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 110-113.

Дейнека, В. В. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗ УМОВ ВИДИМОСТІ НА ТРИБУНАХ СТАДІОНУ НУВГП. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 6-8.

Демчук, Д. Ю. and Demchuk, D. (2019) ІСТОРИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У КРАЇНАХ СВІТУ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 48-50.

Дубина, А. І. and Мельничук, Т. Д. and Dubyna, A. and Melnychuk, T. (2019) ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 73-76.

Дуніна, А. П. and Лисюк, О. О. and Dunina, A. and Lysiuk, O. (2019) АНАЛІЗ ПРИРОДНОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ В АУДИТОРІЇ № 646 НУВГП. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 141-144.

Жабчик, В. В. (2019) ГРАФІЧНІ МОДЕЛІ ЗАМКНУТОЇ СИСТЕМИ ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА (ЦИНКУВАННЯ). Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 130-133.

Жилка, І. І. (2019) РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ В МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 114-117.

Жмаченко, Ю. Ю. and Zhmachenko, Yu. (2019) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТАРТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 157-159.

Закусило, К. І. and Zakusylo, K. (2019) ЕКОЛОГО-ГІДРОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОЗ. СВЯТОГО. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 58-61.

Захарчук, В. І. and Єржикевич, В. Ю. and Кулеша, Д. А. and Сиротинський, А. І. and Zakharchuk, V. and Yerzhykevych, V. and Kulesha, D. and Syrotynskyi, A. (2019) РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЦІЛІСНОСТІ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ RS 485 НА СТОРОНІ ВЕДЕНОГО ЕЛЕМЕНТА МЕРЕЖІ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 123-126.

Казаков, Довлетгелди (2019) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУРКМЕНИСТАНА В ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 60-62.

Клименко, М. О. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РАДОНУ НА ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ РІВНОГО. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 134-137.

Ковалець, А. В. and Kovalets, A. (2019) АНАЛІЗ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ НА ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 80-83.

Ковальчук, В. П. and Подейко, Д. В. (2019) ОCОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГІВ У ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 138-141.

Комар, С. О. (2019) ВТРАТИ ВІД МОНОПОЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 63-66.

Комарніцька, В. А. (2019) ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 67-70.

Корнійчук, В. В. and Korniichuk, V. (2019) ДО ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ КРАЇН. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 84-86.

Косюк, К. С. and Kosiuk, K. (2019) РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ БІОНІКИ, ЯК НАЙБІЛЬШ ПРОГРЕСИВНОГО НАПРЯМУ СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 3-5.

Кубай, І. Ю. and Kubai, I. (2019) НЕЗАКОННИЙ ВИДОБУТОК БУРШТИНУ ЯК СОЦІАЛЬНА, ЕКОНОМІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМИ РІВНЕНЩИНИ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 160-163.

Куцина, Т. Т. and Kutsyna, T. (2019) ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ МАЛИНИ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 44-47.

Ліщук, Л. І. and Lishchuk, L. (2019) АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЗАБРУДНЕННЯ БАСІВКУТСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА СПОЛУКАМИ НІТРОГЕНУ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 62-64.

Матвійчук, Т. О. and Matviichuk, T. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РІЗАННЯ БЛОЧНОГО КАМЕНЮ БАЗАЛЬТУ НА ПЛИТИ-ЗАГОТОВКИ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 26-28.

Михайлюк, А. Л. (2019) УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ РИНКІВ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 75-78.

Муляр, В. Г. and Muliar, V. (2019) ДИНАМІКА КОНЦЕНТРУВАННЯ СОЛЕЙ В ОБОРОТНИХ СИСТЕМАХ ОХОЛОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ПРИ ЗМІНІ ЇХ ОБ’ЄМУ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 38-40.

Муляр, В. Г. and Muliar, V. (2019) ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОКРЕМИХ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ РОДОВИЩ УКРАЇНИ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 41-43.

Мучичка, Й. Й. (2019) СОРТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 35-36.

Міськевич, І. В. and Miskevych, I. (2019) МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕЧІ ОПОРУ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 127-129.

Мітін, В. А. (2019) СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УРБАНІСТИКИ : ПРАВИЛЬНЕ ВЛАШТУВАННЯ ТРОТУАРІВ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 3-5.

Назарук, М. В. and Місюра, О. Ю. (2019) АРХІТЕКТУРА ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ В КОВЕЛІ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 6-9.

Неродюк, М. О. (2019) УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ АВС- ТА XYZ-АНАЛІЗУ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 79-81.

Новачок, А. Р. (2019) ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 21-23.

Овдійчук, А. В. and Ovdiichuk, A. (2019) СВІТОВИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 87-90.

Овдійчук, Д. О. and Ovdiichuk, D. (2019) СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВОДИ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 19-21.

Остапчук, В. В. and Ostapchuk, V. (2019) РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ НА БАЗІ РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ З АВТОМАТИЧНОЮ ФОТОФІКСАЦІЄЮ ПОРУШЕНЬ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 130-132.

Падалюк, П. М. (2019) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ВОДНОЇ ЕКОСИСТЕМИ РІЧКИ ГОРИНЬ ЗА НАБОРОМ БІОТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 37-39.

Петрунін, В. С. and Petrunin, V. (2019) ПОРІВНЯННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТЕЙ ПРОЦЕСУ КОПАННЯ ГРУНТУ БУЛЬДОЗЕРОМ НОЖАМИ РІЗНОЇ ФОРМИ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 29-32.

Пилип, Б. А. (2019) ОРГАНІЧНЕ ОВОЧІВНИЦТВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 24-27.

Полюхович, В. Ф. and Poliukhovych, V. (2019) МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 94-96.

Полюхович, М. Г. and Poliukhovych, M. (2019) ЛІСОВЕ БДЖІЛЬНИЦТВО ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 97-100.

Поліщук, А. Р. and Кашицька, І. А. and Polishchuk, A. and Kashytska, I. (2019) ВЗАЄМОДІЯ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 91-93.

Поліщук, А. Р. and Котик, Б. А. and Polishchuk, A. and Kotyk, B. (2019) ТЕХНОЛОГІЯ ВИДАЛЕННЯ СНІЖНО-ЛЬОДОВИХ УТВОРЕНЬ З ПОКРИТТЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 33-34.

Романюк, І. І. and Romaniuk, I. (2019) РОЛЬ МОЛОДІЖНИХ МІСЬКИХ РАД В АКТИВІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 170-171.

Самедова, Л. Р. and Samedova, L. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 101-104.

Сафарова, А. О. (2019) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 82-85.

Семенчук, В. І. (2019) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТЗОВ «АВТОШЛЯХ». Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 86-89.

Семенюк, Д. С. (2019) ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЕКСКУРСІЇ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 124-126.

Семещук, Я. С. and Semeshchuk, Ya. (2019) БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ТРУДНОЩІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 105-107.

Семещук, Я. С. and Semeshchuk, Ya. (2019) ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 108-111.

Середюк, О. С. (2019) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 90-93.

Солімчук, А. Е. and Solimchuk, A. (2019) ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ПРИ СПАЛЮВАННІ РІЗНИХ ВИДІВ ПАЛИВА. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 65-68.

Стасюк, Л. М. (2019) ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 94-97.

Стецюк, Є. В. (2019) ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 118-120.

Стецюк, Є. В. and Stetsiuk, E. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІДІОМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 51-53.

Стецюк, П. В. and Stetsiuk, P. (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПОСТІЙНОЇ ЛІСОНАСІННОЇ БАЗИ В ДП «КОСТОПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО». Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 137-140.

Толочик, М. А. (2019) ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ ТОКСИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У РІЧКОВІЙ ВОДІ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ СОРБЦІЙНОГО ВИЛУЧЕННЯ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 40-42.

Харкевич, М. В. and Kharkevych, M. (2019) ШЛЯХИ НАЛАГОДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ МІЖ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ШКОЛАМИ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 167-169.

Царук, В. О. (2019) СУТНІСТЬ, ГЕНЕЗИС ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 98-101.

Швець, В. М. and Shvets, V. (2019) СТАН БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В УКРАЇНІ. Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 145-147.

Шолота, Т. Ю. (2019) ЗАЛЕЖНІСТЬ ВЕЛИЧИН СИЛИ УДАРУ І МАКСИМАЛЬНОЇ НАПРУГИ ВІД МІСЦЯ НАНЕСЕННЯ УДАРУ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 9-12.

Шпортун, О. А. (2019) КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ГОТЕЛЬ ЯК ЦЕНТР РОЗВИТКУ ВЕСІЛЬНОГО ТУРИЗМУ У РЕГІОНІ. Студентський вісник НУВГП (2(12)). pp. 127-129.

Яркевич, Г. В. and Yarkevych, H. (2019) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ФІЛІЇ «ДУБЕНСЬКА ДЕД»). Студентський вісник НУВГП (1(11)). pp. 115-118.

Файли

НУВГП, . (2019) Титульна сторінка - Студентський вісник НУВГП. Вип. 1(11), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Содержание - Студентський вісник НУВГП. 1(11), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Зміст - СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Вип. 2(12), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Зміст - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(12). 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Содержание - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(12). 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Зміст - Студентський вісник НУВГП - 2019 - Вип. 1(11). [Файли]

НУВГП, . (2019) Content - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(12). 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Content – Студентський вісник НУВГП. Вип. 1(11), 2019. [Файли]

This list was generated on Fri Jul 1 22:36:33 2022 UTC.