Елементи, в яких тема: "Видання університету > Студентський вісник НУВГП > 2015 > Випуск 1"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Групувати за: Автори | Тип елементу
Перейти до: І | Б | В | Г | Д | З | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ш | Ю | Я
Число елементів: 52.

І

Ільчук, Д. та Ilchuk, D. (2015) Ремонтні технології і збільшення життєвого циклу виробу. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 22-23.

Б

Бардіна, Н. В. та Bardina, N. V. (2015) Особливості вантажних перевезень автомобільним транспортом за маршрутом Українам - Італія - Україна. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 15-17.

В

Васильчук, Н. В. та Vasylchuk, N. V. (2015) Аналіз та оцінка стану виробничого травматизму в машинобудівній галузі Рівненської області. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 68-71.

Вербицька, К. В. та Verbytska, K.V. (2015) Конкурентоспроможність підприємства з виробництва скловиробів «Консьюмерс-Скло-Зоря». Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 75-77.

Г

Геніш, О. В. та Henish, O. V. (2015) Перспективні методи очистки води від сполук заліза для котеджних будинків. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 7-11.

Д

Данилишина, Н. та Danilishina, N. (2015) Симулятивно-ігровий контекст культури постмодерну. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 158-159.

Демчук, К. О. та Demchuk, K. A. (2015) Розвиток міського пасажирського транспорту Рівного: проблеми та перспективи. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 18-21.

Дякова, В. І. та Dyakova, V. I. (2015) Система протипаводкового захисту - безпека життєдіяльності населення. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 44-47.

З

Заболотна, В. А. та Zabolotnaya, V. A. (2015) Використання ресурсного потенціалу Вінниччини при формуванні регіонального туристичного продукту. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 78-80.

Залужний, А. та Zaluzhnuy, А. (2015) Життєвий світ людини у філософії Е. Гуссерля. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 160-161.

К

Коваль, А. О. та Koval, А. А. (2015) Облаштування фотолабораторії та вибір обладнання для радіографічного контролю зварних з'єднань. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 54-57.

Колева, Г. П. та Коleva, G. P. (2015) Основні прийоми псевдотехнологій «PR». Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 81-84.

Костюковський, Р. О. та Kostukovskiy, R. O. (2015) Теплові насоси – сучасна, альтернативна технологія опалення та теплопостачання. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 38-41.

Кравчун, О. В. та Кravchun, E. V. (2015) Вплив податку на додану вартість на фінансову діяльність підприємств. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 85-88.

М

Мальчик, М. І. та Маlchic, М. I. (2015) Експортний маркетинг міжнародних економічних відносин. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 89-92.

Мальчик, Т. І. та Маlchic, Т. I. (2015) Компоненти успіху маркетингу інновацій вітчизняних підприємств. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 93-95.

Мартинчук, А. та Маrtynchuk, A. (2015) Вібраційні технології в авторемонтному виробництві. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 24-25.

Мельничук, М. Я. та Melnychuk, M. J. (2015) Інноваційне підприємництво як ключовий фактор сучасного економічного розвитку. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 96-99.

Мельничук, О. І. та Меlnychuk, O. I. (2015) Ринок платіжних карток в Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 100-103.

Меснікович, Н. В. та Меsnikovich, N. V. (2015) Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 104-107.

Мисливець, М. В. та Myslyvets, M. V. (2015) Сучасний стан страхового ринку України. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 108-110.

Морозько, О. В. та Чміль, А. О. та Моrozko, О.V та Chmil, A. O. (2015) Еволюція концепції маркетингу в напрямі його екологічної складової. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 111-113.

Муран, Р. О. та Таргоній, І. М. та Мuran, R. О. та Таrhoniy, I. М. (2015) Віддалений моніторинг і управління технологічними процесами та об'єктами. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 58-63.

Н

НУВГП, . (2015) Обкладинка - Студентський вісник НУВГП-2015-1. [Файли]

НУВГП, . (2015) Титульна сторінка - Студентський вісник НУВГП-2015-1. [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Студентський вісник НУВГП-2015-1. [Файли]

НУВГП, . (2015) Редакційна колегія - Студентський вісник НУВГП-2015-1. [Файли]

Назарчук, Ю. Ю. та Nazarchuk, J. Y. (2015) Аналіз індикаторів та заходи підвищення рівня фінансової безпеки держави. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 114-117.

О

Опалько, С. А. та Оpаlkо, S. А. (2015) Особливості застосування мережевого маркетингу в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 118-121.

П

Попко, О. В. та Pоpkо, O. V. (2015) Франчайзинг як альтернативний інструмент ефективного ведення бізнесу. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 122-125.

Прокопчук, І. О. та Prokopchuk, I. О. (2015) Реклама як інструмент впливу на процес прийняття рішень споживачем. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 126-128.

Процюк, З. Б. та Protsiuk, Z. B. (2015) Аналіз проблем та напрямки розвитку автомобільно-транспортної системи. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 26-29.

Р

Радченко, А. А. та Мальчик, Я. Я. та Radchenko, А. А. та Маlchik, Y. Y. (2015) PR як інструмент маркетингових комунікацій. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 129-131.

Радчук, К. та Radchuk, K. I. (2015) Екологічні наслідки впровадження інженерно-меліоративних комплексів у геосистеми. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 48-50.

Рафальська, Д. П. та Rafalska, D. P. (2015) Асортиментна політика ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод». Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 132-135.

Рудик, Н. О. та Rudyk, N. A. (2015) Особливості застосування водоочисних систем. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 42-43.

С

Сигнаєвич, Д. М. та Syngaevych, D. M. (2015) Вплив роботи ГАЕС на надійність функціонування енергосистем. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 51-53.

Сидорчук, В. С. та Sydorchuk, V. S. (2015) Маркетинг у ресторанному бізнесі. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 136-137.

Слободенюк, Н. А. та Slobodeniuk, N. А. (2015) Проблема людини, Бога та світу в середньовічній культурі. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 162-163.

Соловей, І. О. та Solovey, I. O. (2015) П’ять поколінь скляної архітектури: концепція Майкла Віггінтона. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 3-6.

Соловей, О. В. та Sоlоvеy, A. V. (2015) Проблеми підвищення енергоефективності економіки України. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 138-141.

Т

Токарець, С. А. та Федчук, Ю. А. та Tokarets, S. A. та Fedchuk, Y. A. (2015) Використання комбінованих режимів роботи автобусів на міських маршрутах пасажирського сполучення. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 30-33.

Туровська, А. О. та Тurovska, А. О. (2015) Розлучення – одна з найскладніших соціальних проблем сучасного суспільства. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 164-166.

Тюпа, Д. Є. та Тyupa, D. E. (2015) Інгібітор корозії «Дігазфен-1». Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 64-67.

У

Ухань, К. В. та Uhan, K. V. (2015) Дослідження стану професійного захворювання в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 72-74.

Ф

Федорчук, О. С. та Fedorchuk, О. S. (2015) Фактори туристської привабливості Вінницької області. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 142-145.

Федчук, Ю. А. та Токарець, С. А. та Fedchuk, Y. А. та Тоkarets, S. А. (2015) Аналіз тарифних систем оплати послуг міського пасажирського транспорту. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 146-150.

Ш

Шведюк, В. А. та Shvediuk, V. А. (2015) Призначення розрахункової швидкості на з’їздах багаторівневих роз’язок. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 34-37.

Шипка, Ю. О. та Shipka, Y. A. (2015) Аналіз первинного ринку нерухомості в Україні. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 151-154.

Шукало, Є. Л. та Shukalo, E. L. (2015) Дослідження динаміки зростання втрат напору на гідравлічній установці знезалізнення води спрощеною аерацією та фільтруванням в залежності від швидкості фільтрування. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 12-14.

Ю

Юдко, М. Ф. та Yudko, M. F. (2015) Маркетингова діяльності ТМ «Рум’янець». Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 155-157.

Я

Яременко, О. та Yaremenko, А. (2015) Проблема любові у філософському дискурсі. Студентський вісник НУВГП (1(3)). с. 167-168.

Цей список був створений у Fri Feb 22 17:21:48 2019 UTC.