Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2011 > Вісник 4"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Ф | Ш | Я
Number of items: 40.

І

Іванченко, А. М. (2011) МАРКЕТИНГОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ РІВНЕНСЬКОГО РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 92-98.

Ігнатюк, І. З. (2011) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 99-104.

А

Аверкина, М. Ф. (2011) РОЛЬ ТЕОРІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ В ТЕОРІЯХ УРБАНІСТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 11-17.

Адамчук, Т. Л. and Романів, О. Я. and Романів, А. С. (2011) КЛАСТЕРИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АГРОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 18-26.

Андрійцьо, А. Ю. (2011) СЕРТИФІКАЦІЯ СЕМ ЯК СПОСІБ ОЦІНКИ КУЛЬТУРИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 274-281.

Б

Безтелесна, Л. І. and Печенюк, А. В. (2011) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 27-33.

Борейко, В. І. (2011) РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 34-40.

В

Войтович, С. А. (2011) МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 47-52.

Г

Гарнага, О. М. (2011) СУТЬ ДОГОВОРІВ ЕМФІТЕВЗИСУ НА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 53-57.

Гнєушев, В. О. and Крохмалюк, Ю. О. (2011) МІНІ-ТЕЦ НА БІОПАЛИВІ В УКРАЇНІ: ЛОГІКА СПОРУДЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОНОСІЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 58-65.

Горбачук, Ю. А. (2011) ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 66-71.

Гордійчук, А. С. (2011) ЗЕМЛЯ ЯК ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 3-10.

Гордійчук, А. С. and Кондрашина, Г. П. (2011) ГЕНЕЗИС ТА ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ОБІГУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 72-83.

Д

Данилко, В. К. and Тарасович, Л. В. (2011) РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ МЕХАНІЗМУ АГРОХІМІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 266-273.

З

Зозулевич, А. Р. (2011) ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ БЛАГОДІЙНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 84-91.

К

Карпан, Т. С. and Агадишева, Т. І. (2011) ВПЛИВ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НА РЕЗУЛЬТАТИ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 105-111.

Карпенко, Ю. В. (2011) ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 112-119.

Ковшун, Н. Е. (2011) КОРПОРАТИВНІ УТВОРЕННЯ НА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 120-125.

Козлюк, В. В. (2011) ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В РЕГІОНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 126-132.

Коротун, С. І. (2011) ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 133-140.

Кушнір, С. О. (2011) РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ СФЕРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 141-146.

Л

Лесняк, О. Ю. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ РЕНТНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 147-152.

М

Мазур, Л. С. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗРОШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 153-158.

Мельник, Л. В. (2011) ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 159-166.

Мельник, Л. В. and Оренчин, О. В. (2011) ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 167-173.

Мельник, Л. М. (2011) ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 174-180.

Мельник, Т. Д. (2011) МЕХАНІЗМИ НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 181-186.

Мельничук, Н. В. (2011) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 187-192.

Н

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(56), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(56), 2011. [Файли]

О

Онокало, В. Г. and Онокало, Г. В. (2011) ОЦІНКА ЕФЕКТИВННОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ НА АВТОТРАНСПОРТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 193-198.

П

Павлов, К. В. (2011) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ЖИТЛОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 199-204.

Попко, О. В. and Ковшун, А. О. (2011) ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 205-212.

С

Савіна, Н. Б. (2011) ВЕКТОРНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 213-219.

Сиротинська, А. П. and Сиротинський, О. А. (2011) ЛОГІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 220-225.

Солодкий, В. О. (2011) АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 226-232.

Ф

Фаізова, О. Л. (2011) СЕРЕДНІЙ КЛАС У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 233-245.

Ш

Шило, Ж. С. (2011) ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ БАНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 246-253.

Я

Якимчук, Т. І. (2011) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 254-258.

Яцкова, О. М. (2011) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБЛАСНИХ ВИРОБНИЧИХ УПРАВЛІНЬ МЕЛІОРАЦІЇ ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 259-265.

This list was generated on Mon Dec 9 08:12:15 2019 UTC.