Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2012 > Вісник 2"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ю | Я
Number of items: 40.

І

Іванченко, А. М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 236-243.

Іванченко, А. М. and Козир, Ю. В. (2012) ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 244-251.

Б

Безтелесна, Л. І. (2012) МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВИ ДРІБНИХ АГРАРНИХ ГОСПОДАРСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 3-5.

Бець, М. Т. and Боровик, О. Н. (2012) ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 6-12.

Борейко, В. І. and Павлюк, Н. П. (2012) РОЛЬ РИБНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 13-19.

В

Веретін, Л. С. (2012) ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 20-27.

Г

Гелухова, Н. М. and Крот, М. В. (2012) ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 28-32.

Гуткевич, С. О. and Корінько, М. Д. (2012) ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 33-39.

Д

Дорощук, В. О. (2012) ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ З МІСТА РІВНЕ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 40-45.

Дубовіч, І. А. (2012) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 46-52.

Ж

Жемба, А. Й. and Карпенко, О. О. and Буженіца, В. В. (2012) РЕСУРСНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 53-58.

З

Заячківська, О. В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 59-66.

К

Кардаш, О. М. (2012) РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНОГО РІВНЯ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПОСТКРИЗОВОГО ПЕРІОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 67-75.

Кардаш, О. М. (2012) РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНОГО РІВНЯ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПОСТКРИЗОВОГО ПЕРІОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 252-260.

Качан, Н. С. (2012) АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 76-83.

Коленда, Н. В. (2012) ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 84-91.

Корбутяк, В. І. and Гордійчук, С. М. (2012) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З МЕТОЮ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 92-99.

Кривова, О. І. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ НА ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 100-106.

Кушнір, С. О. (2012) РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ СФЕРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 261-266.

М

Мазур, Н. О. and Невірковець, А. П. (2012) МОТИВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ПРАЦІВНИКІВ ВОДОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 107-114.

Максимюк, М. Н. (2012) РАСШИРЕНИЕ РАМОК КУРОРТНОГО СЕЗОНА ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА КРЫМА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 121-128.

Максимюк, Н. В. (2012) АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПЕРСОНАЛА – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА АРК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 129-139.

Мезенцева, О. М. (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 267-274.

Мороз, Е. Г. and Вашай, Т. В. (2012) ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 140-147.

Міщук, Г. Ю. (2012) ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 115-120.

Н

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(58), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(58), 2012. [Файли]

Новак, У. П. and Мандрик, В. О. (2012) ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 148-154.

О

Овчаренко, І. І. (2012) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОТИПАВОДКОВИЙ ЗАХИСТ В ЗАКАРПАТТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 155-160.

П

Пелех, О. Б. (2012) КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 161-168.

Поліщук, В. Л. (2012) ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 178-184.

Підгородецький, Д. О. (2012) РОЛЬ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРЩИНИ В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 169-177.

Р

Романець, О. В. (2012) АНАЛІЗ ВИТРАТ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 185-190.

С

Скрипчук, П. М. (2012) МЕТОДОЛОГОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ СЕРТИФІКАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 275-281.

Т

Терещенко, С. І. (2012) РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 191-196.

Ткач, Н. О. (2012) ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: НЮАНСИ ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 197-203.

Толчанова, З. О. (2012) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 204-211.

Ю

Юрчик, Г. М. (2012) СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ САМОЗАЙНЯТОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 212-219.

Я

Ястремська, О. М. and Тімонін, К. О. (2012) БРЕНД ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РЕСУРС: ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 228-235.

Ястремська, О. О. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 220-227.

This list was generated on Wed Sep 28 18:10:39 2022 UTC.