Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2012 > Вісник 4"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | Г | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш
Number of items: 34.

І

Іванюта, В. Ф. and Іванюта, П. В. (2012) КОНЦЕПЦІЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЯК ЗАСІБ ОБІГУ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДИК УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 79-88.

А

Алейнікова, О. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АПК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 11-19.

Б

Басюркіна, Н. Й. (2012) ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 20-27.

Бутко, М. П. and Попело, О. В. (2012) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 28-35.

Бутко, М. П. and Хомик, О. Д. (2012) ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 36-43.

Г

Гальків, Л. І. and Крамченко, Р. А. and Степура, Т. М. (2012) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВТРАТ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 44-51.

Герасимчук, Н. А. (2012) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФОРМАЛЬНИХ І НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 52-58.

Ж

Жадан, О. В. (2012) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 59-64.

З

Забуранна, Л. В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 71-78.

Зелена, М. І. (2012) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 65-70.

К

Корецька, С. О. (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 89-100.

Корецький, М. Х. (2012) ВДОСКОНАЛЕНННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 101-112.

Кравченко, В. О. and Никифоренко, В. Г. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 113-121.

Крамарева, О. С. and Крамарева, О. М. (2012) ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 122-127.

Л

Левицька, С. О. (2012) ПІДСИСТЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ: МЕТОДИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 128-136.

М

Макух, С. М. (2012) ЗДОБУТКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 137-143.

Миколишин, М. М. (2012) МЕЗОНІННЕ ФІНАНСУВННЯ ЯК ГІБРИДНЕ ДЖЕРЕЛО ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ БАНКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (6(40)). pp. 144-152.

Н

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(60), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(60), 2012. [Файли]

О

Олійник, Олена Олександрівна (2012) РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РЕГУЛЮВАННІ РИЗИКІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 153-160.

П

Пушкар, З. М. and Пушкар, Б. Т. (2012) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 169-174.

Пінчук, Т. А. (2012) СТРАТЕГІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 161-168.

Р

Ревякін, О. О. (2012) ЧИННИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІЛЛЕГАЛІЗАЦІЇ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 175-180.

С

Самолюк, Н. М. and Юрчик, Г. М. (2012) АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 181-188.

Скрипчук, П. М. and Шпак, Г. М. and Долженчук, В. І. and Крупко, Г. Д. (2012) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 189-196.

Сорока, М. П. (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Й РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 197-205.

Сотнікова, Ю. В. (2012) ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ ВИВІЛЬНЕННЯ НА РІВЕНЬ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 206-213.

Степанова, Е. Р. (2012) ВИКОРИСТАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ГРЕЙДИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 214-221.

Сяська, О. В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ В КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 222-230.

Т

Тимоць, М. В. (2012) НОВІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗЕМЕЛЬ АПК НА ЗАСАДАХ ІННОВАТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 231-236.

Х

Химинець, В. В. (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 237-249.

Хитра, О. В. and Кобилянко, Т. В. (2012) РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 250-256.

Ч

Черчик, Л. М. (2012) ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 257-264.

Ш

Шалай, С. В. and Фроленкова, Н. А. and Рокочинський, А. М. (2012) ПЕРЕДУМОВИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ОСУШУВАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 265-270.

This list was generated on Tue Jun 25 20:12:25 2019 UTC.