Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2016 > Вісник 3"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ш | Я
Number of items: 32.

А

Аграмакова, Н. В. and Гончарова, С. Ю. and Затєйщикова, О. О. and Ahramakova, N. V. and Honcharova, S. Y. and Zatieishchykova, O. O. (2016) АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО ПАКЕТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 3-16.

Б

Безтелесна, Л. І. and Василів, В. Б. and Beztelesna, L. I. and Vasyliv, V. B. (2016) ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК РЕСУРС ФОРМУВАННЯ ІМІДЖЕВОЇ ПОЛІТИКИ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 17-29.

Бурченя, О. П. and Burchenia, O. P. (2016) СТРАТЕГІЧНІ ЗМІНИ В УПРАВЛІННІ РЕДАКЦІЙ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЙ: ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 30-37.

К

Капраль, О. Р. and Kapral, О. R. (2016) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 38-45.

Кардаш, О. Л. and Kardash, O. L. (2016) ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 46-52.

Ковшун, Н. Е. and Kovshun, N. E. (2016) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ НАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 66-74.

Коломієць, О. Г. and Kolomiіets, O. H. (2016) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ІТ-СЕКТОРУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 53-65.

Кузнєцова, Т. В. and Сіпайло, Л. Г. and Kuznіetsova, T. V. and Sipailo, L. Н. (2016) ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ МОТИВУВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 75-83.

Л

Лазаришин, А. В. and Lazaryshyn, A. V. (2016) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 84-93.

Лазаришин, Ю. В. and Lazarуshуn, Y. V. (2016) СУЧАСНИЙ СТАН РОСЛИННИЦТВА УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 244-252.

Левицька, С. О. and Стець, Н. В. and Levytska, S. O. and Stets, N. V. (2016) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 94-101.

М

Мамай, Н. В. and Mamai, N. V. (2016) СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 102-110.

Міклуха, О. Л. and Miklukha, O. L. (2016) ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ ТА ЇХ ІНДИКАТОРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 111-118.

Міщук, Г. Ю. and Mishchuk, H. Y. (2016) ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ СКЛАДОВІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 119-127.

Н

НУВГП, . (2016) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(75), 2016. [Файли]

НУВГП, . (2016) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(75), 2016. [Файли]

НУВГП, . (2016) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 3(75), 2016. [Файли]

НУВГП, . (2016) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(75), 2016. [Файли]

НУВГП, . (2016) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(75), 2016. [Файли]

Нікитенко, Д. В. and Nikytenko, D. V. (2016) ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ІНДЕКСІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 128-138.

П

Притула, М. Ю. and Prytula, M. Y. (2016) ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 146-152.

Пірус, В. О. and Pirus, V. O. (2016) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 139-145.

С

Савіна, Н. Б. and Подлевський, А. А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ. НУВГП (3(75)). pp. 153-165.

Савіна, Н. Б. and Подлевський, А. А. and Savina, N. В. and Podlevskyi, A. А. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 153-165.

Сазонець, І. Л. and Сіпайло, Н. А. and Sazonets, I. L. and Sipailo, N. A. (2016) РОЛЬ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 166-172.

Скорына, Т. Н. and Skoryna, T. М. (2016) ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА УСЛУГ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 173-177.

Сотнікова, Ю. В. and Sotnikova, Y. V. (2016) КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ПЕРСПЕКТИВА? Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 178-189.

Т

Тадеєва, Н. В. and Tedeіeva, N. V. (2016) ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СУМЛІННОЇ ДІЛОВОЇ ПРАКТИКИ КОРПОРАЦІЙ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 190-206.

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2016) ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ЯК ОДИН З КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 207-215.

Ш

Шило, Ж. С. and Shylo, Z. S. (2016) УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 216-225.

Шишкіна, О. О. and Похно, В. О. and Shyshkina, E. O. and Pokhno, V. O. (2016) ТІНЬОВА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК ФАКТОР ПОРУШЕННЯ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НА ГІДНУ ПРАЦЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 226-236.

Я

Якимчук, А. Ю. and Семенова, Ю. М. and Yakymchuk, A. Y. and Semenova, Y. M. (2016) МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ВОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(75)). pp. 237-243.

This list was generated on Wed Jul 17 16:42:26 2019 UTC.