Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2017 > Вісник 4"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ф
Number of items: 37.

І

Іванченко, А. М. and Ivanchenko, A. M. (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ ТИПОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 134-140.

А

Антонюк, О. Р. and Ситнікова, А. О. and Antonіuk, O. R. and Sytnikova, A. O. (2017) РОЗВИТОК АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЗАКОНОДАВСТВА: ДОСВІД УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 102-123.

Б

Боровик, О. М. and Вовк, В. М. and Самчук, І. М. and Borovyk, O. M. and Vovk, V. M. and Samchuk, I. M. (2017) ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ: УКРАЇНСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ ПІДХОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 68-78.

В

Валіулліна, З. В. and Valiullina, Z. V. (2017) ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОРПОРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 79-89.

Воськало, Н. М. and Гарга, В. О. and Voskalo, N. M. and Нarha, V. O. (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 239-250.

Г

Гонтаренко, Н. А. and Hontarenko, N. А. (2017) АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ В ПРИВАТБАНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 275-282.

Григліцка, А. and Gryglicka, A. (2017) РИЗИК І НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ У ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 153-163.

Гринів, Т. and Занюк, А. and Hryniv, T. and Zanіuk, A. (2017) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КАПІТАЛУ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 251-261.

Грицай, О. І. and Кметь, М. О. and Нrytsaі, О. І. and Kmet, M. О. (2017) ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ПРО ВИТРАТИ НА МАРКЕТИНГ В СТРУКТУРІ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 180-193.

Грицюк, П. М. and Бабич, Т. Ю. and Hrytsiuk, P. M. and Babych, T. Y. (2017) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА. НУВГП (4). pp. 170-179.

Д

Довгалець, Ю. В. and Dovhalets, Y. V. (2017) ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 3-8.

З

Зайцев, Д. Б. and Zaitsev, D. B. (2017) ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ТА НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 338-350.

К

Ковшун, Н. Е. and Kovshun, N. E. (2017) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 283-299.

Л

Лемішовська, О. С. and Петрушина, А. Б. and Lemishovska, O. S. and Petrushуna, A. B. (2017) ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 215-227.

Литвиненко, Н. О. and Блащук, М. Б. and Lytvynenko, N. О. and Blashchuk, M. В. (2017) БАЗОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В ОБ’ЄДНАННЯХ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 202-214.

Ляхович, О. О. and Рудик, В. І. and Lіahovуch, O. О. and Rudyk, V. І. (2017) ПЕРЕВАГИ І ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 32-40.

М

Малков, Д. І. and Malkov, D. I. (2017) СУЧАСНІ ФАКТОРИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 60-67.

Мартієнко, А. І. and Хумарова, Н. І. and Martiіenko, А. І. and Khumarova, N. І. (2017) РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВОДОКОРИСТУВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 262-274.

Н

НУВГП, . (2017) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

НУВГП, . (2017) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(80), 2017. [Файли]

Нетепчук, В. В. and Netepchuk, V. V. (2017) ПРOЦЕCНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНИХ CИCТЕМ УПРАВЛІННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 41-49.

О

Ольшанська, М. В. and Зірник, К. Р. and Olshanska, M. V. and Zirnyk, K. R. (2017) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 124-133.

Осадча, О. О. and Гришкевич, П. М. and Osadcha, O. O. and Hryshkevych, P. M. (2017) ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 308-315.

П

Подлевський, А. А. and Рудик, В. І. and Podlevskyi, A. А. and Rudyk, V. І. (2017) СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ДОПОМОГОЮ КЛАСТЕРІВ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 164-169.

Подлевський, А. А. and Середа, О. А. and Podlevskyi, A. А. and Sereda, O. А. (2017) ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 9-22.

Позняковська, Н. М. and Poznіakovska, N. M. (2017) ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА НОВИМ ЗАКОНОМ «ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ В УКРАЇНІ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 50-59.

Пшитула, К. and Przytuła, K. (2017) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЧИМА КОРИСТУВАЧІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 228-238.

С

Савіна, Н. Б. and Подлевський, А. А. and Savina, N. B. and Podlevskyi, A. А. (2017) ПРІОРИТЕТИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 194-201.

Сич, Д. М. and Sych, D. М. (2017) ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 316-328.

Скибінська, З. М. and Ковалик, М. О. and Skybinska, Z. M. and Kovalyk, M. O. (2017) АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПАТ «ЛЬВІВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «СВІТОЧ»). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 90-101.

Скрипчук, П. М. and Skrypchuk, P. M. (2017) CИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ ОЦІНКИ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 329-337.

Стрільчук, В. М. and Strilchuk, V. M. (2017) СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ В РЕГІОНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 300-307.

Т

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2017) МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (BIM) В БУДІВНИЦТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 23-31.

Ф

Флорек, І. and Florek, I. (2017) СПЕЦИФІКА І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРОЛЮ, ЩО ПРОВОДИТЬСЯ РЕГІОНАЛЬНИМИ КОНТРОЛЮЮЧИМИ СЛУЖБАМИ, ВІДПОВІДНО ДО ПРИНЦИПІВ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(80)). pp. 141-152.

This list was generated on Tue Jul 23 13:08:51 2019 UTC.