Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2019 > Вісник 1"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: P | V | А | Б | В | Г | З | К | М | Н | О | С | Ш | Ю
Number of items: 27.

P

Pavelko, O. V. and Павелко, О. В. (2019) ОЦІНКА, КАЛЬКУЛЮВАННЯ, ДОКУМЕНТУВАННЯ: ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 142-153.

V

Vovk, Viktoriia and Koniecpolska, Patrycja and Вовк, В. М. and Конєцпольська, П. and Vovk, Viktoriia and Koniecpolska, Patrycja (2019) RACHUNEK KOSZTÓW WE WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI / ОБЛІК ВИТРАТ В СУЧАСНОМУ БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 154-160.

А

Акімова, Л. М. and Яркевич, Г. В. and Akimova, L. M. and Yarkevуch, Н. V. (2019) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 3-13.

Б

Безтелесна, Л. І. and Давидчук, Б. Б. and Beztelesna, L. I. and Davydchuk, B. B. (2019) ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 14-21.

Бондарєва, Т. Г. and Немкович, О. Б. and Bondarіeva, T. H. and Nemkovуch, O. B. (2019) ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 22-30.

Бочко, О. Ю. and Малецька, О. І. and Савіна, Н. Б. and Bochko, O. Y. and Maletska, O. I. and Savina, N. B. (2019) АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ РОЗШИРЕННЯ УМОВ ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 59-66.

В

Вашай, Ю. В. and Дорошенко, О. О. and Vashaі, Y. V. and Doroshenko, O. O. (2019) АНАЛІЗ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ЧИННИКИ, ЗАГРОЗИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 44-50.

Г

Галасюк, В. В. and Halasiuk, V. V. (2019) СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ЗАСАДНИЧИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І ДОБРОБУТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 214-224.

З

Зима, І. Я. and Zyma, I. Y. (2019) ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 67-76.

Зінкевич, О. В. and Жешутек, Каміла and Zinkevych, Oksana and Rzeszutek, Kamila (2019) СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ В ПОЛЬСЬКОМУ ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 51-58.

К

Клімова, А. В. and Klimova, А. V. (2019) ФУНКЦІЇ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 77-89.

Костриченко, В. М. and Kostryschenko, V. M. (2019) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 90-103.

Костюкевич, А. М. and Костюкевич, Р. М. and Kostiukevych, A. M. and Kostiukevych, R. M. (2019) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПІДТРИМКИ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 104-111.

Котик, О. В. and Любовська, М. М. and Kotyk, O. V. and Liubovska, M. M. (2019) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 112-123.

М

Мельник, Л. В. and Melnyk, L. V. (2019) АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ ЩОДО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 124-133.

Н

НУВГП, . (2019) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(85), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Зміст - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(85), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Содержание - Вісник НУВГП. Економічні науки. 1(85), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(85), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Content - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(85), 2019. [Файли]

О

Олійник, Олена Олександрівна and Пожарський, Д. С. and Торяник, Т. В. and Oliinyk, O. O. and Pozharskyі, D. S. and Torianyk, T. V. (2019) МІГРАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ НАСЕЛЕННЯ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 134-141.

С

Савіна, Н. Б. and Баланюк, М. В. and Savina, N. B. and Balanіuk, M. V. (2019) ПОТЕНЦІАЛ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(58)). pp. 31-43.

Скрипчук, П. М. and Біда, П. І. and Skrypchuk, P. M. and Bida, P. I. (2019) ВИГОДИ ТА ВИТРАТИ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 161-172.

Солодкий, В. О. and Solodkyі, V. O. (2019) ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 173-181.

Ш

Швець, Ф. Д. and Пахаренко, О. В. and Shvets, F. D. and Pakharenko, O. V. (2019) ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ЗАБАГАНКА ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 182-190.

Шило, Ж. С. and Shуlo, Z. S. (2019) ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ РИЗИКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 191-202.

Ю

Юрчик, Г. М. and Комар, С. О. and Yurchуk, Н. M. and Komar, S. O. (2019) ТІНЬОВА ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАГРОЗИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 203-213.

This list was generated on Mon Aug 15 22:24:10 2022 UTC.