Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2012 > Вісник 2"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | З | К | М | Н | П | Р | С | Т | Ф
Number of items: 22.

Б

Бальковський, В. В. (2012) СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 159-166.

Булавенко, Р. В. (2012) ФІТОРЕМЕДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ ҐРУНТІВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТІВ НАФТОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 37-42.

Бєдункова, О. О. and Петрук, А. М. (2012) ОЦІНКА СТАНУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗА КОЕФІЦІЄНТАМИ НАКОПИЧЕННЯ ТА АКУМУЛЯЦІЇ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 60-67.

В

Веремеєнко, С. І. and Олійник, О. О. and Солодка, Т. М. and Вознюк, М. Я. and Мороз, М. Г. (2012) ВИВЧЕННЯ РЕГУЛЮЮЧОЇ ДІЇ РІПАКУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ РОСЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 16-21.

Вознюк, С. Т. and Вознюк, Н. М. and Веремеєнко, С. І. and Гурин, В. А. and Клименко, М. О. and Музика, Р. Є. and Рокочинський, А. М. and Сапсай, Г. І. (2012) ВПЛИВ ОСУШЕННЯ І ЗЕМЛЕРОБСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ҐРУНТІВ ПЗР УКРАЇНИ (ПІДСУМКОВИЙ ОГЛЯД НАСЛІДКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ВЧЕНИХ НУВГП І СПОРІДНЕНИХ УСТАНОВ З НАЗВАНОЇ ПРОБЛЕМИ ЗА СТАНОМ ДО ПОЧАТКУ 2012 РОКУ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 3-15.

Володимирець, В. О. (2012) ДОПОВНЕННЯ ДО СПИСКУ ВИДІВ ФЛОРИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ РЕГІОНАЛЬНІЙ ОХОРОНІ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 130-143.

Г

Глущенко, М. К. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ПІДЖИВЛЕННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ВЕСНЯНИЙ ПЕРІОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 93-98.

Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. (2012) ВІДПОВІДНІСТЬ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ РІВНЕНЩИНИ РИБОГОСПОДАРСЬКИМ ВИМОГАМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 114-121.

З

Зборовська, О. В. (2012) СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 152-158.

К

Клименко, О. М. and Долженчук, В. І. and Колесник, Т. М. (2012) БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ВАПНУВАННЯ КИСЛИХ ҐРУНТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 84-92.

Коткова, Т. М. (2012) СИНТЕТИЧНІ ПОВЕРХНЕВО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ ТА ПОЛІФОСФАТИ У РІЧЦІ ЖЕРЕВ ТА ЇЇ ОСНОВНИХ ПРИТОКАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 30-36.

Кушнірук, Ю. С. and Волкова, Л. А. (2012) ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ТЕРИТОРІЇ ЗА МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 43-53.

М

Мороз, О. С. (2012) ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІД НАКОПИЧЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 99-106.

Москалець, В. В. and Москалець, Т. З. and Москалець, В. І. (2012) МІЖВИДОВА КОНКУРЕНЦІЯ В АВТОТРОФНОМУ БЛОЦІ «ТРИТИКАЛЕ ОЗИМЕ – БУР’ЯНИ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 122-129.

Н

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(58), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(58), 2012. [Файли]

П

Польовий, В. М. and Лукащук, Л. Я. (2012) ВПЛИВ ВАПНУВАННЯ І УДОБРЕННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 77-83.

Р

Ряба, О. І. (2012) ВНЕСОК Д. М. ПРЯНИШНИКОВА В РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО ЕВОЛЮЦІЮ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 68-76.

С

Самчук, Ж. С. (2012) КОРМОВА ЦІННІСТЬ ТРАВОСТОЇВ НА ПЕРЕЛОГАХ МАЛОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 54-59.

Світельський, М. М. and Федючка, М. І. and Малярчук, П. М. (2012) УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ КОРЕНЕВОЇ МАСИ ВАЛЕРІАНИ ЛІКАРСЬКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ПОСІВУ В УМОВАХ БОТАНІЧНОГО РОЗСАДНИКА ЖИТОМИРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРОЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 22-29.

Т

Турчина, К. П. (2012) СТУПІНЬ РУХОМОСТІ КАЛІЮТА КАЛІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЕРНОВО-ГЛЕЙОВИХ КАРБОНАТНИХ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 107-113.

Ф

Фурманець, О. А. (2012) АНТРОПОГЕННА ЗМІНА ТЕМНО-СІРИХ ҐРУНТІВ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 144-151.

This list was generated on Tue Jul 23 14:06:57 2019 UTC.