Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2014 > Вісник 1"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | З | К | Л | Н | П
Number of items: 22.

Б

Бєдункова, О. О. and Biedunkova, O. А. (2014) АНАЛІЗ ЕКОТОКСИЧНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ПОБУТОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 44-53.

В

Венглінський, М. О. and Глущенко, М. К. and Годинчук, Н. В. and Хмара, Т. І. and Venhlinskyi, M. О. and Hlushchenko, M. K. and Hodynchuk, N. V. and Khmara, T. I. (2014) РОЛЬ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ЖИВЛЕННІ РОСЛИН ТА ПОКРАЩЕННІ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 73-79.

Вознюк, Н. М. and Бебко, З. З. (2014) ГІДРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА БАСЕЙНУ р. ГОРИНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 107-112.

Г

Громаченко, К. Ю. and Нromachenko, K. Y. (2014) РОЗРОБКА КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 130-137.

Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. and Кульпач, А. В. and Hrokhovska, Y. R. and Konontsev, S. V. and Kulpach, A. V. (2014) ЕКОЛОГІЧНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ІХТІОФАУНИ РІЧКИ СТИР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 9-21.

З

Залеський, І. І. and Zaleskуі, I. I. (2014) РАДОНОВІ ВОДИ РІВНЕНЩИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 88-93.

К

Кирильчук, Н. В. and Kyrylchuk, N. V. (2014) МІГРАЦІЯ ЦИНКУ У АГРОЦЕНОЗАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 113-120.

Клименко, М. О. and Лико, Д. В. and Долженчук, В. І. and Крупко, Г. Д. and Долженчук, Н. В. and Klymenko, M. O. and Lyko, D. V. and Dolzhenchuk, V. I. and Krupko, Н. D. and Dolzhenchuk, N. V. (2014) ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 3-8.

Коваль, С. І. and Зосимчук, О. А. and Koval, S. I. and Zosymchuk, O. A. (2014) ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛАНОК КОРМОВИХ СІВОЗМІН З МАЛОПОШИРЕНИХ КОРМОВИХ КУЛЬТУР НА ОСУШУВАНИХ ТОРФОВИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 64-72.

Колесник, Т. М. and Сондак, В. В. and Kolesnyk, T. M. and Sondak, V. V. (2014) ОБҐРУНТУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ БІОМОНІТОРИНГУ СТАБІЛЬНОСТІ АГРОЕКОСИСТЕМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 37-43.

Крупко, Г. Д. and Долженчук, Н. В. and Krupko, Н. D. and Dolzhenchuk, N. V. (2014) ДИНАМІКА ВМІСТУ ОБМІННОГО КАЛІЮ В ҐРУНТАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 101-106.

Л

Ласло, О. О. and Laslo, O. О. (2014) ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ БІОРЕМЕДІАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 94-100.

Лико, Д. В. and Лико, С. М. and Деркач, О. А. and Lyko, D. V. and Lyko, S. M. and Derkach, O. A. (2014) ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ В УМОВАХ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 22-28.

Н

НУВГП, . (2014) Титульна сторінка (укр.,рос.,англ.) - Вісник НУВГП-Сільськогосподарські науки-2014-1. [Файли]

НУВГП, . (2014) Зміст - Вісник НУВГП-Сільськогосподарські науки-2014-1. [Файли]

НУВГП, . (2014) Содержание - Вісник НУВГП-Сільськогосподарські науки-2014-1. [Файли]

НУВГП, . (2014) Остання сторінка - Вісник НУВГП-Сільськогосподарські науки-2014-1. [Файли]

НУВГП, . (2014) Content - Вісник НУВГП-Сільськогосподарські науки-2014-1. [Файли]

Нейко, І. С. and Смашнюк, Л. В. and Єлісавенко, Ю. А. and Зленко, О. П. and Neiko, I. S. and Smashnіuk, L. V. and Yelisavenko, Н. A. and Zlenko, O. P. (2014) ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНИХ ОРГАНІВ ФЕНОЛОГІЧНИХ ФОРМ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО В УМОВАХ ВІННИЧЧИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 29-36.

П

Пилипенко, А. В. and Косолапова, Е. В. and Pylypenko, A. V. and Kosolapova, E. V. (2014) ОЦІНКА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 121-129.

Полянський, С. В. and Polyanskyі, S. V. (2014) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕЛІОРОВАНИХ АГРОЛАНДШАФТІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 54-63.

Проневич, В. А. and Вознюк, С. Т. and Pronevych, V. A. and Vozniuk, S. T. (2014) ВПЛИВ ПОЛЬОВИХ СІВОЗМІН НА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). pp. 80-87.

This list was generated on Wed Jun 26 10:37:54 2019 UTC.