Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2014 > Вісник 2"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | В | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ш
Number of items: 24.

І

Іщук, О. В. and Ishchuk, O. V. (2014) Оцінка продуктивності сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum L.) в умовах центрального Полісся України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 106-115.

В

Венглінський, М. О. and Годинчук, Н. В. and Глущенко, М. К. and Запасний, В. С. and Venhlinskyi, M. О. and Hodynchuk, N. V. and Hluschenko, M. K. and Zapasnyi, V. S. (2014) Раціональне використання кислих ґрунтів Полісся. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 18-28.

Вознюк, Н. М. and Рябова, О. А. and Ніколаєць, Л. В. and Voznіuk, N. M. and Riabova, O. A. and Nikolaets, L. V. (2014) Дослідження динаміки змін фосфорного режиму та показників якості за вмістом у воді фосфатів в українській частині басейну ріки Західний Буг. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 39-49.

З

Залеський, І. І. and Zaleskyi, I. I. (2014) Гідродинамічні особливості території Шацького поозер'я та прилеглих районів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 59-67.

Залеський, І. І. and Дятел, О. О. and Zaleskуi, Y. Y. and Dіatel, A. A. (2014) Організація транскордонної гідрорежимної мережі в районі Хотиславського кар'єру. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 50-58.

Золотарьова, І. Б. and Zolotariova, I. B. (2014) Екологічний стан водних ресурсів на меліорованих землях. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 68-79.

К

Клименко, М. О. and Гроховська, Ю. Р. and Klymenko, M. O. and Hrokhovska, Y. R. (2014) Гідроекологічний моніторинг та фітоіндикація стану водних екосистем басейну Прип'яті. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 29-38.

Клименко, М. О. and Долженчук, В. І. and Крупко, Г. Д. and Яцентюк, Р. В. and Klymenko, M. O. and Dolzhenchuk, V. I. and Krupko, H. D. and Yatsentiuk, R. V. (2014) Ефективність місцевих вапнякових добрив в умовах Рівненської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 11-17.

Клименко, О. М. and Кирильчук, Н. В. and Колядич, О. О. and Колядич, В. О. and Klymenko, O. M. and Kyrylchuk, N. V. and Kolіadуch, O. O. and Kolіadуch, V. O. (2014) Стан кислотності ґрунтового покриву Рівненської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 161-169.

Ковальчук, Н. С. and Kovalchuk, N. S. (2014) Вплив мікробіологічних препаратів та органо-мінеральної системи удобрення на вміст рухомих фосфатів у дерново-слабопідзолистих ґрунтах. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 80-88.

Колесник, Т. М. and Kolesnуk, T. M. (2014) Стабілізація фітотоксичності ґрунту за допомогою ферментованого органічного добрива. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 89-97.

Л

Ласло, О. О. and Laslo, O. О. (2014) Біологічні методи очищення природних водойм Полтавської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 98-105.

М

Маційчук, В. М. and Світельський, М. М. and Федючка, М. І. and Коткова, Т. М. and Matsiychuk, V. M. and Svitelskyі, M. M. and Fedіuchka, M. I. and Kotkova, T. N. (2014) Особливості проведення експертизи сортів головатню круглоголового (ECHINOPS SPHAEROCEPHALUS L.) на відмінність, однорідність і стабільність. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 142-150.

Н

НУВГП, . (2014) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(66), 2014. [Файли]

НУВГП, . (2014) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(66), 2014. [Файли]

НУВГП, . (2014) Содержание - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. 2(66), 2014. [Файли]

НУВГП, . (2014) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(66), 2014. [Файли]

НУВГП, . (2014) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 2(66), 2014. [Файли]

П

Полтавченко, Т. В. and Poltavchenko, T. V. (2014) Рівні забруднення радіонуклідами кормів, продуктів тваринного й рослинного походження на території Рівненської області за 2010-2012 роки. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 151-160.

Полтавченко, Т. В. and Парфенюк, І. О. and Гарбузюк, Г. І. and Poltavchenko, T. V. and Parphenyuk, I. O. and Harbuzіuk, Н. I. (2014) Гематологія коропових риб та великоротого буфало при захворюванні на лернеоз. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 135-141.

С

Сондак, В. В. and Гриб, И. В. and Кравченко, В. С. and Волкошовец, О. В. and Sondak, V. V. and Hryb, I. V. and Kravchenko, V. S. and Volkoshovets, O. V. (2014) Нормирование аллохтонных нагрузок на водную среду речных бассейнов в пределах урбанизированных территорий. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 116-126.

Степаненков, Г. В. and Stepanenkov, H. V. (2014) Вплив якості питної води на стан здоров'я населення Полтавської області в 2001-2012 рр. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 127-134.

Т

Тимчук, І. С. and Мальований, М. С. and Пристай, М. В. and Носко, В. Л. and Tymchuk, I. S. and Malovanyі, M. S. and Prystaі, M. V. and Nosko, V. L. (2014) Вплив капсульованих мінеральних добрив на мікрофлору ґрунту. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 3-10.

Ш

Шекк, П. В. and Shekk, P. V. (2014) Вплив абіотичних і біотичних чинників на ранній онтогенез кефалевих риб при штучному відтворенні. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). pp. 170-182.

This list was generated on Wed Sep 28 19:41:49 2022 UTC.