Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2015 > Вісник 1"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | Б | В | Г | Д | З | К | Л | Н | П | С | Ф
Number of items: 30.

K

Koval, S. I. and Kosolapova, E. V. and Коваль, С. І. and Косолапова, Е. В. (2015) ВПЛИВ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ ТА ЇХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИКОРИСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 94-104.

Б

Борщевська, І. М. and Borshchevska, I. M. (2015) ОСОБЛИВОСТІ АКУМУЛЯЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У АГРОФІТОЦЕНОЗАХ ЗОНИ ВПЛИВУ ПАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 3-10.

Буднік, З. М. and Budnik, Z. M. (2015) КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ РІЧКИ ІКВА В МЕЖАХ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 23-31.

Бєдункова, О. О. and Глаз, С. М. and Bіedunkova, О. А. and Нlaz, S. M. (2015) ДОННІ ВІДКЛАДИ ЯК ПОТЕНЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ВТОРИННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 40-49.

В

Вознюк, Н. М. and Копилова, О. М. and Voznіuk, N. М. and Kopylova, O. М. (2015) БІОМОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ГІДРОЕКОСИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 32-39.

Г

Галік, О. І. and Стріха, В. А. and Леошек, О. М. and Halik, O. I. and Strikha, V. A. and Leoshek, O. M. (2015) Аналіз коливань елементів кліматотворних процесів тепло- та вологообігу за даними деяких пунктів спостережень різних агрокліматичних зон України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 212-222.

Господаренко, Г. М. and Рассадіна, І. Ю. and Нospodarenko, Н. N. and Rassadina, I. Y. (2015) Поживний режим чорнозему опідзоленого та врожай рижію ярого залежно від удобрення. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 233-242.

Гриб, Й. В. and Климнюк, О. М. and Бузевич, І. Ю. and Михальчук, М. А. and Hryb, Y. V. and Klymnіuk, O. M. and Buzevусh, І. Y. and Myhalchuk, M. A. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КИСНЕВОГО РЕЖИМУ ЗАМОРНИХ ВОДОЙМ, СКЛАДУ АБОРИГЕННОЇ ІХТІОФАУНИ В ПІДЛІДНИЙ ПЕРІОД І ЇЇ ВІДНОВЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 133-152.

Гурський, А. Й. and Нurskyі, A. Y. (2015) ЦИНКОВМІСНІ ПРЕПАРАТИ ЯК ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАСІБ ПОРУШЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ І СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ В РЕГІОНІ ЙОДНОГО ДЕФІЦИТУ ТА РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 50-55.

Д

Долженчук, В. І. and Долженчук, Н. В. and Dolzhenchuk, V. I. and Dolzhenchuk, N. V. (2015) АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ПОЛІСЬКОЇ ЧАСТИНИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 56-70.

З

Залеський, І. І. and Zaleskyi, І. І. (2015) ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МІСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 71-79.

Золотарьова, І. Б. and Zolotariova, I. B. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ МЕЛІОРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 81-93.

К

Клименко, О. М. and Клименко, М. О. and Klymenko, О. М. and Klymenko, М. О. (2015) ОЦІНКА РІВНІВ ЗАБРУДНЕННЯ CІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ РАДІОНУКЛІДАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 11-22.

Ковальчук, Н. С. and Гаврилюк, В. А. and Колесник, Т. Н. and Kovalchuk, N. S. and Нavryliuk, V. A. and Kolesnyk, T. M. (2015) ВПЛИВ ФЕРМЕНТОВАНОГО ОРГАНІЧНОГО ДОБРИВА НА ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОЕКОСИСТЕМИ НА ДЕРНОВО-СЛАБОПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 105-113.

Коптюк, Р. М. and Koptіuk, R. M. (2015) ВПЛИВ РОЗВИНЕНОГО РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 114-121.

Л

Лебедь, О. О. and Мислінчук, В. О. and Прищепа, А. М. and Lebed, O. O. and Myslinchuk, V. О. and Prуschepa, A. M. (2015) Радонометрія природних водних джерел Здолбунівського району Рівненщини. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 172-180.

Ліхо, О. А. and Гакало, О. І. and Liho, О. А. and Hakalo, О. І. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЛІСЬКИХ РАЙОНІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 122-132.

Н

НУВГП, . (2015) Титулка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки - 2015 - 1(69). [Файли]

НУВГП, . (2015) Зміст - Вісник НУВГП-Сільськогосподарські науки-2015-1(69). [Файли]

НУВГП, . (2015) Содержание - Вісник НУВГП-Сільськогосподарські науки-2015-1(69). [Файли]

НУВГП, . (2015) Остання сторінка - Вісник НУВГП-Сільськогосподарські науки-2015-1(69). [Файли]

НУВГП, . (2015) Content - Вісник НУВГП-Сільськогосподарські науки-2015-1(69). [Файли]

П

Петрук, А. М. and Petruk, А. М. (2015) ОЦІНЮВАННЯ ТІСНОТИ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВОДОЙМИ-ОХОЛОДЖУВАЧА ХАЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 153-162.

Полтавченко, Т. В. and Парфенюк, І. О. and Юськов, А. В. and Poltavchenko, T. V. and Parphenіuk, I. O. and Yuskov, A. V. (2015) Інтродукція вугра річкового європейського у водойми Рівненської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 223-232.

Портухай, О. І. and Portukhay, О. I. (2015) Аналіз агрофізичного стану торфового неглибокого ґрунту Західного Полісся. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 181-188.

Портухай, О. І. and Лисенко, Н. А. and Portukhay, О. I. and Lysenko, N. A. (2015) Оцінювання антропогенного навантаження на лісові екосистеми Рівненської області в контексті збалансованого розвитку. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 204-211.

С

Світельський, М. М. and Коткова, Т. М. and Іщук, О. В. and Федючка, М. І. and Svitelskyi, M. M. and Kotkova, T. M. and Ishchuk, O. V. and Fedіuchka, M. I. (2015) Еколого-біологічні особливості формування кореневої маси валеріани лікарської в умовах Полісся України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 243-249.

Солодка, Т. М. and Вавринчук, М. А. and Solodka, T. M. and Vavrynchuk, M. A. (2015) Вивчення алелопатичного впливу ріпаку озимого. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 195-203.

Ф

Фурман, В. М. and Олійник, О. О. and Солодка, Т. М. and Яцкова, В. and Furman, V. N. and Oliуnуk, О. A. and Solodka, T. M. and Yatskova, B. (2015) Моніторинг гумусового стану ґрунтів Сарненського району Рівненської області. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 189-194.

Фурманець, О. А. and Піддубняк, В. А. and Furmanets, O. A. and Piddubniak, V. A. (2015) Прогнозування оптимальних строків посіву та збору пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). pp. 163-171.

This list was generated on Sun Aug 25 14:21:25 2019 UTC.