Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2019 > Вісник 1"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | З | К | Л | М | Н | С
Number of items: 19.

Б

Бортнік, Т. П. and Гаврилюк, В. А. and Бортнік, А. М. and Ковальчук, Н. С. and Bortnik, T. Р. and Havrуlіuk, V. А. and Bortnik, A. М. and Kovalchuk, N. S. (2019) ВПЛИВ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ НАСІННЯ СТИМУЛЯТОРАМИ РОСТУ РОСЛИН НА БІОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ РОСЛИН ТА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ В УМОВАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 132-139.

Буднік, З. М. and Budnik, Z. M. (2019) РОЛЬ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ У ФОРМУВАННІ ЕКОМЕРЕЖІ В БАСЕЙНІ Р. ІКВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 44-52.

Булакевич, С. В. and Bulakevych, S. V. (2019) ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВОЇ СИСТЕМИ LANDSAT ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В УМОВАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 60-70.

В

Вознюк, Н. М. and Копилова, О. М. and Стецюк, Л. М. and Voznіuk, N. М. and Kopylova, O. М. and Stetsiuk, L. M. (2019) ЕКОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ ЛАНДШАФТУ ВОДНОГО БАСЕЙНУ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ СТАНУ ГІДРОЕКОСИСТЕМИ (НА ПРИКЛАДІ Р. СТИР). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 26-31.

Г

Гаврилюк, В. А. and Валецька, О. В. and Ковальчук, Н. С. and Havrуlіuk, V. А. and Valetska, O. V. and Kovalchuk, N. S. (2019) ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У ПІСЛЯДІЇ ВНЕСЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 140-149.

Головко, О. В. and Holovko, O. V. (2019) ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРЕХОДУ 137Cs З ҐРУНТУ В ДЕРЕВНИЙ ЯРУС ЛІСОБОЛОТНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 79-87.

Гурський, А. Й. and Hurskyi, A. Y. (2019) КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ЙОДНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ТА ПРОФІЛАКТИКА ДАНОЇ ПАТОЛОГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 124-131.

З

Залеський, І. І. and Троцюк, В. С. and Zaleskyi, I. I. and Trotsiuk, V. S. (2019) ЗБЕРЕГТИ ПРИРОДНИЙ ФЕНОМЕН «БАЗАЛЬТОВІ СТОВПИ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 53-59.

К

Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. and Статник, І. І. and Klуmenko, M. O. and Biedunkova, O. O. and Statnуk, I. I. (2019) ДИНАМІКА САМООЧИСНОЇ ЗДАТНОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ УСТЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 3-15.

Козішкурт, С. М. and Козішкурт, А. М. and Олійник, О. О. and Kozishkurt, S. M. and Kozishkurt, A. M. and Olіinуk, O. O. (2019) ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ДЕГРАДАЦІЇ МІНЕРАЛЬНИХ ҐРУНТІВ АГРОУГІДЬ ТА МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПРЕС-МЕТОДУ МОНІТОРИНГУ І УПРАВЛІННЯ РОДЮЧІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 71-78.

Л

Ліхо, О. А. and Вознюк, Н. М. and Турчина, К. П. and Брежицька, О. А. and Likho, O. A. and Voznіuk, N. M. and Turchyna, K . P. and Brezhytska, O. A. (2019) ВИКОРИСТАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ НА ВОДОЙМІ ГІДРОПАРКУ В М. РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 32-43.

М

Мороз, О. Т. and Клименко, В. О. and Варжель, О. В. and Moroz, O. T. and Klуmenko, V. О. and Varzhel, O. V. (2019) ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРИРОДООХОРОННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 88-104.

Н

НУВГП, . (2019) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(85), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(85), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Содержание - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. 1(85), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(85), 2019. [Файли]

НУВГП, . (2019) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(85), 2019. [Файли]

С

Собко, З. З. and Вознюк, Н. М. and Sobko, Z. Z. and Voznіuk, N. M. (2019) ОЦІНКА ВПЛИВУ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ҐРУНТІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 16-25.

Соломатіна, В. Д. and Пінкіна, Т. В. and Світельський, М. М. and Матковська, С. І. and Іщук, О. В. and Федючка, М. М. and Solomatina, V. D. and Pinkina, T. V. and Svitelskyi, M. M. and Matkovska, S. I. and Ishchuk, O. V. and Fediuchka, M. I. (2019) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФОСФОРНО-КАЛЬЦІЄВОГО РЕЖИМУ ВОДОЙМ З ЇХНЬОЮ БІОПРОДУКТИВНІСТЮ (ОГЛЯД). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(85)). pp. 105-123.

This list was generated on Wed Sep 28 19:08:20 2022 UTC.