Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2012 > Вісник 2"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ч
Number of items: 35.

Б

Баховець, Б. О. and Клепач, М. І. and Воробюк, С. П. and Ярмольчук, С. М. (2012) ЛАБОРАТОРНИЙ КОМПЛЕКС АВОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ДОЗУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 84-90.

Білан, Б. С. and Карпюк, Л. А. (2012) ПОСТАНОВКА І АНАЛІЗ ТЕРМОПРУЖНИХ ЗАДАЧ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДВОШАРОВИХ ТРИБОСИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 98-105.

В

Веснін, А. В. and Почужевський, О. Д. (2012) СПЕЦИФІКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КАР’ЄРНИХ АВТОСАМОСКИДІВ ТА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА СКЛАДНОСТІ МАРШРУТУ РУХУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 154-160.

Власюк, А. П. and Остапчук, О. П. and Шмендрук, А. Ю. (2012) ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАСОПЕРЕНОСУ ПРИ ПЛАНОВІЙ СТАЦІОНАРНІЙ ФІЛЬТРАЦІЇ СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ В ДВОХЗВ’ЯЗНИХ КІЛЬЦЕВИХ ОБЛАСТЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 204-211.

Г

Гуртовий, О. Г. and Жук, Д. В. (2012) ЗГИН ІЗОТРОПНОЇ БАЛКИ З ОБМЕЖЕНОЮ ПОВЗДОВЖНЬОЮ ТРІЩИНОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 141-148.

З

Зубченко, О. А. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НЕГАБАРИТНИХ ОКРЕМОСТЕЙ В РОЗВАЛІ ПОРОДИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОВИТРАТИ РОБОЧОГО ЦИКЛУ ЕКГ-5А. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 185-188.

К

Кахнич, М. П. and Люсак, А. В. and Кахнич, П. Ф. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДДЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 233-242.

Клімов, С. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ПОЗИЦІЮВАННЯ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРУБЧАСТОГО ДРЕНАЖУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 11-16.

Корчик, Н. М. and Буденкова, Н. М. (2012) ЗНЕФЛУОРЮВАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ СОРБЦІЄЮ ПРИРОДНИМИ МІНЕРАЛАМИ В ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 49-56.

Кісєль, О. О. and Коробійчук, В. В. and Стріха, В. А. (2012) ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ СУПУТНЬОЇ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ В УМОВАХ ЛЕЗНИКІВСЬКОГО РОДОВИЩА ГРАНІТІВ ТА ГІРНИЧО-ГЕОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЙОГО ПОКАЗНИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 175-184.

Л

Лебедь, О. О. and Либак, А. А. (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ІНТЕНСИВНОСТІ КОСМІЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІД АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ ДЛЯ ШИРОТИ м. РІВНОГО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 243-250.

Люсак, А. В. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОМЕРЗАННЯ НА НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН МАСИВУ ҐРУНТУ ПРИ ФОРМУВАННІ МІСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 227-232.

М

Малащенко, В. О. and Стрілець, О. Р. and Стрілець, В. М. (2012) МЕТОД ГРАФІЧНОГО РОЗРАХУНКУ ПРУЖНИХ ШПОНКОВИХ З’ЄДНАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 106-120.

Марчук, М. М. and Глінчук, В. М. and Колодійчук, А. А. (2012) СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ЗНОШУВАННЯ ШАРНІРІВ ГУСЕНИЦЬ ТРАКТОРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 149-153.

Мічута, О. Р. and Власюк, А. П. and Мартинюк, П. М. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВПЛИВІВ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ, ТЕПЛОВИХ ТА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ХІМІЧНИХ ПОЛІВ В ДЕФОРМІВНОМУ МАСИВІ ҐРУНТУ. І. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТА ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 189-197.

Мічута, О. Р. and Власюк, А. П. and Мартинюк, П. М. (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВПЛИВІВ ФІЛЬТРАЦІЙНИХ, ТЕПЛОВИХ ТА БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ХІМІЧНИХ ПОЛІВ В ДЕФОРМІВНОМУ МАСИВІ ҐРУНТУ. ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ЧИСЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 198-203.

Н

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(58), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(58), 2012. [Файли]

О

Охрімчук, А. Ю. (2012) АНАЛІЗ ВИМОГ ЩОДО ТОЧНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В МІСТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 219-226.

П

Пшевлоцький, О. В. and Рогалевич, Ю. П. and Мельничук, І. М. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ РІВНЯННЯ РУХУ ЗІ ЗМІННОЮ ВИТРАТОЮ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ РИБОЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ТИПУ «ПЛАВУЧИЙ ЗАПЛАВЕНЬ» НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 70-77.

Р

Рогалевич, Ю. П. and Мельничук, І. М. (2012) ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РИБОПРОПУСКНИХ СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 62-69.

Рогалевич, Ю. П. and Шекель, Ю. (2012) ТОРПЕДА ЯК ТІЛО ОБТІКАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 57-61.

Русий, Є. М. and Андрушков, В. І. (2012) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ КРУГЛОЇ ПЛАСТИНИ ПРИ ЧАСТКОВОМУ ОБПИРАННІ ЇЇ НА НЕДЕФОРМОВАНУ ОСНОВУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 127-133.

С

Саблій, Л. А. (2012) БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД СОЛОДОВИХ ЗАВОДІВ В БІОРЕАКТОРАХ З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 35-41.

Серілко, Л. С. and Гнатюк, Д. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕМАТИКИ ПЛОСКИХ МЕХАНІЗМІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 121-126.

Співак, І. Я. and Максимова, С. Я. (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ ДОПУСКІВ НА ПАРАМЕТРИ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КІЛ МЕТОДОМ ДОПУСКОВОГО ЕЛІПСОЇДНОГО ОЦІНЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 167-174.

Сталинский, Д. В. and Яцков, Н. В. and Варнавская, И. В. (2012) ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ РЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 25-34.

Стасюк, В. М. and Якимчук, А. І. (2012) ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПОВІТРОРОЗПОДІЛУ НА РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУЧНИХ УДАРНИХ МАШИН ІЗ ПНЕВМОМЕХАНІЧНИМ КЕРУВАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 161-166.

Стефанишин, Д. В. (2012) ПРО ВРАХУВАННЯ СЕЙСМІЧНОГО ФАКТОРУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЗЕМЛЯНОЇ ГРЕБЛІ ВОДОСХОВИЩА-ОХОЛОДЖУВАЧА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС ТА МОЖЛИВІСТЬ АВАРІЇ НА ГРЕБЛІ ВНАСЛІДОК ГІПОТЕТИЧНИХ СЕЙСМІЧНИХ ПОДІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 78-83.

Сяський, А. О. and Музичук, К. П. (2012) ЗГИН КУСКОВО-ОДНОРІДНОЇ ПЛАСТИНКИ З КОЛОВИМ РОЗРІЗОМ, БЕРЕГИ ЯКОГО КОНТАКТУЮТЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 91-97.

Т

Ткачук, М. М. and Кириша, Р. О. and Ткачук, Р. М. and Таргоній, М. М. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ГЕОТЕКСТИЛЮДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 3-10.

Трач, В. М. and Хоружий, М. М. (2012) ВПЛИВ ГРАНИЧНИХ УМОВ НА НАПРУЖЕНИЙ СТАН СФЕРИЧНИХ АНІЗОТРОПНИХ ОБОЛОНОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 134-140.

Тугай, А. М. and Тугай, Я. А. (2012) РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРАХУНКІВ ВІДНОВЛЕННЯ СВЕРДЛОВИН ЦИКЛІЧНОЮ ОБРОБКОЮ ТА МЕТОДОМ РЕАГЕНТНОЇ ВАННИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 17-24.

Ч

Чабан, В. Й. and Риженко, І. М. and Богданенко, О. В. and Гуменюк, Я. М. and Тищук, М. Н. (2012) ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОГО МІЖРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА (МУВГ)). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 212-218.

Чарний, Д. В. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ОКИСЛЮВАЧІВ У ПРОЦЕСІ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ КРЕМНІЄВИХ СПОЛУК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 42-48.

This list was generated on Sun Jul 21 13:11:00 2019 UTC.