Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2013 > Вісник 1"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ч
Number of items: 45.

І

Іванів, М. О. and Сидякіна, О. В. and Артюшенко, В. В. and Ivaniv, M. O. and Sydiakina, O. V. and Artiushenko, V. V. (2013) ЕКОЛОГО-ГЕНЕТИЧНА МІНЛИВІСТЬ УРОЖАЙНОСТІ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО РІЗНИХ ГРУП СТИГЛОСТІ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 47-54.

А

Абрамович, О. В. and Корнілов, Л. В. and Abramovych, O. V. and Kornilov, L. V. (2013) ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІРІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 208-215.

Б

Будзовски, К. and Budzowski, K. (2013) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА – ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬСКОГО РАБОТОДАТЕЛЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 261-272.

В

Василець, С. В. and Vasylets, S. V. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ КОЛА ВИТОКУ СТРУМУ НА ЗЕМЛЮ ЧЕРЕЗ ТІЛО ЛЮДИНИ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ДІЛЬНИЦІ ШАХТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 280-287.

Волкова, Л. А. and Volkova, L. A. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 26-32.

Волкова, Л. А. and Volkova, L. A. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ КОЕФІЦІЄНТА ФІЛЬТРАЦІЇ З ФІЗИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 41-46.

Волкова, Л. А. and Volkova, L. A. (2013) АНТРОПОГЕНІЗАЦІЯ БАСЕЙНІВ МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 63-69.

Г

Галік, О. І. and Бровко, Г. І. and Бровко, А. С. and Halik, O. I. and Brovko, H. I. and Brovko, A. S. (2013) СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РЯДІВ ГЛИБИНИ ЗАЛЯГАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ПРИКЛАДІ КУЗНЕЦОВСЬКОГО КАРСТОЛОГІЧНОГО ПОЛІГОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 144-152.

Горносталь, С. А. and Hornostal, S. A. (2013) АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ АЭРОБНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 79-84.

Грицина, О. О. and Hrytsyna, O. O. (2013) ВИБІР, ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ с. КРАЇВ ОСТРОЗЬКОГО РАЙОНУ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 194-202.

Гурин, В. А. and Радчук, М. І. and Huryn, V. A. and Radchuk, M. I. (2013) ОЦІНКА НАДІЙНІСТІ РЕБРИСТИХ ПЛИТ КРІПЛЕНЬ УКОСУ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 55-62.

Гіроль, А. М. and Hirol, А. М. (2013) ВПЛИВ СИСТЕМ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ЯКІСТЬ ПОВЕРХНЕВИХ І ПІДЗЕМНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 110-122.

Д

Дворкін, Л. Й. and Мироненко, А. В. and Іщук, О. О. and Dvorkin, L. Y. and Myronenko, A. V. and Ishchuk, O. O. (2013) СИЛІКАТНА ЦЕГЛА НА ВАПНЯНО-БАЗАЛЬТОВОМУ В’ЯЖУЧОМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 153-159.

Довгалюк, В. Б. and Шадура, І. В. and Dovhaliuk, V. B. and Shadura, I. V. (2013) ПРОЦЕСИ В КОМБІНОВАНОМУ КОМПАКТНОМУ УДАРНО-ПІННОМУ АПАРАТІ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 183-193.

Дунаєва, Є. А. and Попович, В. Ф. and Панютін, В. М. and Dunaieva, Y. A. and Popovych, V. F. and Paniutìn, V. M. (2013) СХЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 137-143.

К

Кирикович, В. Д. and Kyrykovych, V. D. (2013) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СУСПЕНЗУВАННЯ ҐРУНТУ ФРЕЗОЮ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 166-171.

Корецький, М. Х. and Будзовські, Клеменс and Маланчук, Є. З. and Маланчук, З. Р. and Пелех, Ю. В. and Koretskyi, M. K. and Budzowski, Klemens and Malanchuk, Y. Z. and Peleh, Y. V. and Malanchuk, Z. R. (2013) ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ МІДІ ТА СУПУТНІХ МЕТАЛІВ В РІВНЕНСЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 3-11.

Куницький, С. О. and Kunytskyi, S. O. (2013) ПІДГОТОВКА ПІДЗЕМНИХ ВОД ПРИ КОНТАКТНОМУ ЗНЕЗАЛІЗНЕННІ НА ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ФІЛЬТРАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 85-91.

Л

Лук’янчук, О. П. and Lukianchuk, O. P. (2013) АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ЯКОСТІ ТА ЕНЕРГОЄМНОСТІ СТРУКТУРНОГО РОЗПУШЕННЯ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 172-182.

М

Мартинюк, П. М. and Гошко, О. В. and Martyniuk, P. M. and Goshko, O. V. (2013) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ВЕЛИКИХ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРИЧНИХ РІВНЯНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 289-297.

Мащенко, В. А. and Mashchenko, V. A. (2013) ЕНЕРГЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНІСТІ ГЕОМЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В МАСИВІ ГІРСЬКИХ ПОРІД ПРИ ДИНАМІЧНИХ ЯВИЩАХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 12-19.

Меддур, М. М. and Meddur, М. М. (2013) ФІЗИЧНА ВЛАСТИВІСТЬ ОСАДУ ТА ЙОГО ВИДАЛЕННЯ ІЗ ФІЛЬТРУЮЧОЇ ЗАСИПКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 92-98.

Н

НУВГП, . (2013) Титульна сторінка - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-1. [Файли]

НУВГП, . (2013) Титульная страница - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-1. [Файли]

НУВГП, . (2013) Зміст - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-1. [Файли]

НУВГП, . (2013) Содержание - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-1. [Файли]

НУВГП, . (2013) Аннотация - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-1. [Файли]

НУВГП, . (2013) Остання сторінка - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-1. [Файли]

НУВГП, . (2013) Annotation - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-1. [Файли]

НУВГП, . (2013) Content - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-1. [Файли]

НУВГП, . (2013) Front Page - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-1. [Файли]

Ніколайчук, К. М. and Nikolaichuk, К. М. (2013) ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ В ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ-ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 216-223.

Ніколайчук, О. М. and Nikolaichuk, O. M. (2013) ЧАС ВІДКРИТТЯ ДАВАЧА ПРИСКОРЮВАЧА ГІДРОАВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА РІВНЯ З ПОДОВЖЕНИМ ГІДРАВЛІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 130-136.

О

Ольховик, О. І. and Яцута, А. М. and Olkhovyk, O. I. and Yatsuta, A. M. (2013) ТЕХНОЛОГІЯ ЗРОШЕННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ГІДРОАКУМУЛЮЮЧИХ ПРИСТРОЇВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 20-25.

П

Попович, В. Ф. and Popovych, V. F. (2013) ВИКОРИСТАННЯ АГРОГІДРОЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЩОДО ОЦІНКИ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЗРОШУВАЛЬНИХ МОДУЛІВ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕКОНСРУКЦІЇ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 33-40.

Р

Ревуцький, В. Р. and Лагоднюк, О. А. and Revutskyі, V. R. and Lahodniuk, О. А. (2013) ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КАДАСТРОВИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 233-242.

Россінський, В. М. and Rossinskyi, V. M. (2013) ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ОЧИЩЕННЯ ШАХТНИХ ВОД В ЕЛЕКТРОРЕАКТОРАХ ІЗ БІПОЛЯРНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ ПРИ ЗМІНІ ЇХ КОНСТРУКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 123-129.

С

Саблій, Л. А. and Sablii, L. A (2013) ВИКОРИСТАННЯ ГІДРОБІОНТІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 70-78.

Сокур, М. І. and Сокур, Л. М. and Sokur, M. I. and Sokur, L. M. (2013) КООРДИНАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ РУХУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ В АТМОСФЕРІ КАР’ЄРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 243-251.

Степанов, Д. В. and Stepanov, D. V. (2013) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГАЗИФІКАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ НА ОСНОВІ БАЛАНСОВИХ РІВНЯНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 203-207.

Сівак, В. М. and Россінський, Р. М. and Sivak, V. M. and Rossinskyi, R. M. (2013) СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ ОЧИСНИХ СПОРУД У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 99-109.

Т

Тадєєв, О. А. and Tadieiev, О. А. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ТЕКТОНОФІЗИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕОДЕЗИЧНИХ ДАНИХ В ГЕОДИНАМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 224-232.

Тадєєва, О. О. and Tadieieva, О. О. (2013) ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ З АКТИВНИМИ ГЕОДИНАМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 252-260.

Ткачук, К. Н. and Таірова, Т. М. and Tkachuk, K. N. and Tairova, T. М. (2013) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 273-279.

Ч

Чернецька, О. І. and Chernetska, О. І. (2013) ПОРІВНЯЛЬНІ РОЗРАХУНКИ ЗГИНАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ ЧИННИХ НОРМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(61)). pp. 160-165.

This list was generated on Wed Jun 26 10:09:54 2019 UTC.