Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2013 > Вісник 2"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Б | В | Г | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Я
Number of items: 44.

Є

Євреєнко, Ю. П. and Yevreyenko, J. P. (2013) РАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 318-326.

А

Артюх, С. Ф. and Червоненко, І. І. and Artyukh, S. F. and Chervonenko, I. I. (2013) ШАХТНІ ГАЕС І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ РОБОТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 284-290.

Б

Бумарсков, С. А. and Bumarskov, S. A. (2013) ОБ ОПЫТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГИДРОТУРБИН ДЛЯ НИЗКОНАПОРНЫХ И ВЫСОКОНАПОРНЫХ МАЛЫХ ГЭС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 309-313.

В

Вайнберг, А. И. and Vainberg, O. I. (2013) РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБДЕЛКИ НАПОРНОГО ТУННЕЛЯ С УЧЕТОМ РАБОТЫ БЕТОНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 37-46.

Веремчук, А. І. and Сунічук, С. В. and Veremchuk, A. I. and Sunichuk, S. V. (2013) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ В НАПІРНИХ ВОДОПРОВІДНИХ СИСТЕМАХ З ПНЕВМАТИЧНИМИ РЕЗЕРВУАРАМИ ЧИСЕЛЬНИМ МЕТОДОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 367-375.

Волков, А. В. and Литвинов, В. В. and Волков, В. А. and Морозова, К. Н. and Volkov, A. V. and Litvinov, V. V. and Volkova, V. A. and Morozova, K. M. (2013) ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА ПУСКА ГИДРОТУРБИНЫ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 123-134.

Г

Галич, О. О. and Galych, O. O. (2013) ВИБІР МЕТОДУ ПОБУДОВИ ПРОФІЛЮ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ХВИЛЯСТОГО СТРИБКА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 90-96.

Герасимов, Г. Г. and Герасімов, Є. Г. and Іванов, С. Ю. and Gerasimov, G. G. and Gerasimov, E. G. and Ivanov, S. Ju. (2013) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИСТРОЮ БЕЗУДАРНОГО ЗАКРИТТЯ ЗАСУВКИ В КІНЦІ НАПІРНОГО ТРУБОПРОВОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 97-107.

Громадченко, Т. В. and Мартинюк, П. М. and Громадченко, В. Ю. and Gromadchenko, T. V. and Martiniuk, P. M. and Gromadchenko, V. Ju. (2013) МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВОЛОГОПЕРЕНОСУ НА СТІЙКІСТЬ СХИЛУ ПРИ НАЯВНОСТІ ВЕРХОВОЇ ВОДОЙМИ ГАЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 218-225.

К

Калинин, Н. И. and Kalinin, M. I. (2013) РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЭС. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 314-317.

Килюшик, А. Ф. and Шешелідзе, А. Ч. (2013) ВІДСИПАННЯ ГРУНТІВ У ВОДУ – МЕТОД БУДІВНИЦТВА ГРУНТОВИХ СПОРУД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 327-333.

Кисляк, О. О. and Мозговий, А. О. and Kislyak, O. O. and Mozgovyi, A. O. (2013) ПОБУДОВА ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ПРОТИТИСКУ ПО ПІДОШВІ БЕТОННИХ ГРАВІТАЦІЙНИХ ГРЕБЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 291-301.

Клюха, О. О. and Klyuha, O. O. (2013) ІНЖИНІРИНГОВІ РІШЕННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 145-153.

Кравченко, М. В. and Kravchenko, M. V. (2013) ДОСВІД ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ «СВС-ДНІПРО» НА ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТАХ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 356-366.

Л

Лутаєв, В. В. and Lutaev, V. V. (2013) СТАН ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДСМОКТУВАЛЬНИХ ТРУБ НИЗЬКОНАПІРНИХ ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 79-89.

Літвінов, В. В. and Романовська, К. О. and Litvinov, V. V. and Romanovska, K. O. (2013) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЕЛЕГАЗОВИХ ВИМИКАЧІВ ДНІПРОВСЬКОЇ ГЕС В УМОВАХ НЕПОВНОТИ ВХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 248-255.

М

Матвиенко, А. А. and Matvienko, A. A. (2013) МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ УСКОРЕНИЙ В ТЕЛЕ И НЕСКАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ ПЛОТИН ИЗ ГРУНТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВОЛНОВОЙ ТЕОРИИ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 276-283.

Мозговий, А. О. and Mozgovyi, A. O. (2013) ІМОВІРНІСНА ОЦІНКА РИЗИКУ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ ПРОТИ ЗСУВУ БЕТОННИХ ГРЕБЕЛЬ ГІДРОВУЗЛІВ ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 154-165.

Н

НУВГП, . (2013) Титульна сторінка (укр.,рос.,англ.) - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-2. [Файли]

НУВГП, . (2013) Зміст - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-2. [Файли]

НУВГП, . (2013) Содержание - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-2. [Файли]

НУВГП, . (2013) Остання сторінка - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-2. [Файли]

НУВГП, . (2013) Content - Вісник НУВГП-Технічні науки-2013-2. [Файли]

О

Осадчий, С. Д. and Osadchiy, S. D. (2013) АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПЕРЕЛИВА ВОДЫ ЧЕРЕЗ ГРЕБЕНЬ ИЛИ ЧЕРЕЗ ВЕРХ ЯДРА КАМЕННО-ЗЕМЛЯНОЙ ПЛОТИНЫ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 20-25.

П

Поплавський, Д. М. and Poplavskyі, D. M. (2013) ВИБІР МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ БІЛЯКРИТИЧНИХ ТЕЧІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 240-247.

Поташник, С. І. and Карамушка, О. М. and Potashnyk, S. I. and Karamushka, A. M. (2013) БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 11-19.

Пшевлоцький, О. В. and Pshevlotskyі, O. V. (2013) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РИБОЗАХИСНОЇ СПОРУДИ ТИПУ «ПЛАВУЧИЙ ЗАПЛАВЕНЬ» НА ВЕЛИКИХ ВОДОЗАБОРАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 347-355.

Р

Радченко, В. В. and Radchenko, V. V. (2013) МОЖЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗБУДЖЕННЯ ГІДРОГЕНЕРАТОРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 262-275.

Рижий, В. М. and Ryzhyі, V. N. (2013) ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ БУДІВНИЦТВА МІНІ ГЕС ПРИ ІСНУЮЧИХ ГРЕБЛЯХ НА ПРИКЛАДІ ГІДРОВУЗЛІВ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ПЕЧЕНІЗЬКОГО ГІДРОВУЗЛА В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 334-346.

Рябенко, О. А. and Селезов, І. Т. and Rіabenko, О. A. and Selezov, I. T. (2013) ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДЛЯ ОПИСАННЯ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ БІЛЯКРИТИЧНИХ ГІДРАВЛІЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГЕС, ГАЕС, НС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 26-36.

С

Савченко, А. В. and Savchenko, A. V. (2013) СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛНОВОЙ И ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЕДИНОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 302-308.

Самойленко, Є. Г. and Samojlenko, E. G. (2013) ПРИНЦИПОВО НОВА РОТОРНО-ЛОПАТЕВА ГІДРОТУРБІНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 226-239.

Скоробагатько, К. В. and Skorobagatko, K. V. (2013) ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ, ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ ДАМБЫ ВЕРХНЕГО ВОДОЕМА ДНЕСТРОВСКОЙ ГАЭС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 174-183.

Солодкий, О. Д. and Solodkyi, O. D. (2013) ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЬНИХ ВОДОЗАБІРНО-ОЧИЩУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НА НАСОСНИХ СТАНЦІЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 256-261.

Сорока, М. П. and Корецький, М. Х. and Рябенко, О. А. and Soroka, M. P. and Koretskyi, M. K. and Riabenko, O. A. (2013) ПІДГОТОВКА КАДРІВ – ГІДРОЕНЕРГЕТИКІВ У НУВГП ЯК СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 3-10.

Стефанишин, Д. В. and Stefanyshyn, D. V. (2013) ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ІМОВІРНІСНОГО АНАЛІЗУ НАДІЙНОСТІ Й БЕЗПЕКИ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ГЕС І ГАЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 108-122.

Стефанишин, Д. В. and Корбутяк, В. М. and Трофимчук, О. М. and Stefanyshyn, D. V. and Korbutyak, V. M. and Trofymchuk, O. M. (2013) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАВДАННЯХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ Й БЕЗПЕКИ ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 47-55.

Сук, С. П. and Suk, S. P. (2013) СУЧАСНІ ВИМОГИ З ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ДНIСТРОВСЬКОЇ ГАЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 193-205.

Сунічук, С. В. and Веремчук, А. І. and Sunichuk, S. V. and Veremchuk, A. I. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ВУЗЛА З’ЄДНАННЯ ЗРІВНЮВАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА ГЕС ІЗ ВОДОВОДАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 184-192.

Т

Тимощук, В. С. and Tymoshchuk, V. S. (2013) ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ХВИЛЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ У ВЕРХНІХ ВОДОЙМАХ ГАЕС. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 166-173.

Ф

Філіпович, Ю. Ю. and Filipovych, Ju. Ju. (2013) СИСТЕМИ ЗАЛИВУ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСІВ АВТОМАТИЗОВАНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ (УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ І МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 206-217.

Х

Хлапук, М. М. and Шинкарук, Л. А. and Безусяк, О. В. and Ясінська, Л. Р. and Hlapuk, M. M. and Shynkaruk, L. A. and Bezusyak, О. V. and Yasinska, L. R. (2013) НАУКОВИЙ СУПРОВІД РЕМОНТНИХ РОБІТ НА ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 56-67.

Ч

Чернобиль, О. Є. and Chernobyl, O. E. (2013) КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕНЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ОДНОМІРНИХ ГІДРОДИНАМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ РІЧКОВОГО ПОТОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ MIKE 11, НЕС-RAS, ISTORIC. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 68-78.

Я

Яковлева, О. М. and Рябенко, О. А. and Yakovleva, O. М. and Riabenko, O. A. (2013) ПОБУДОВА КРИВОЇ СПАДУ ПОТОКІВ ІЗ ПЛАВНОЗМІННИМ НЕРІВНОМІРНИМ УСТАЛЕНИМ РУХОМ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИВЕДЕНОГО ЗАКОНУ ЗМІНИ МОДУЛЯ ВИТРАТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(62)). pp. 135-144.

This list was generated on Sun Aug 25 13:26:09 2019 UTC.