Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2018 > Вісник 1"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ш
Number of items: 32.

В

Вижевська, Т. В. and Литвиненко, Л. Л. and Vyzhevska, T. V. and Lytvynenko, L. L. (2018) ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТИ ДОЩОВИХ ВОД, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОЧИЩЕННЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 87-95.

Г

Газдюк, К. and Нікітіна, О. and Пилип'юк, Т. (2018) ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 218-235.

Гопчак, І. В. and Калько, А. Д. and Басюк, Т. О. and Семенко, Л. О. and Hopchak, I. V. and Calko, A. D. and Basіuk, T. O. and Semenko, L. O. (2018) АНАЛІЗ СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД БАСЕЙНУ РІЧКИ ЗАХІДНИЙ БУГ ЗА БАГАТОРІЧНИЙ ПЕРІОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 40-48.

Гроховська, Ю. Р. and Кононцев, С. В. and Hrokhovska, Y. R. and Konontsev, S. V. (2018) АСИМІЛЯЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЯСКОВИХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ОЧИЩЕННІ ОБОРОТНОЇ ВОДИ УЗВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 49-54.

Гуртовий, О. Г. and Тинчук, С. О. and Hurtovyі, O. Н. and Tynchuk, S. O. (2018) УТОЧНЕНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАДАЧАХ ДЕФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ НА ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ ПІД ЛОКАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 194-204.

Д

Довбенко, Т. О. and Довбенко, В. С. and Dovbenko, T. O. and Dovbenko, V. S. (2018) «АРХІТЕКТУРА» СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 96-104.

К

Калініченко, В. О. and Письменний, С. В. and Калініченко, О. В. and Kalinichenko, V. О. and Pysmennyi, S. V. and Kalinichenko, O. V. (2018) РОЗКРИТТЯ ЗАПАСІВ ЗАЛІЗНИХ РУД КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ ПІДЗЕМНИМ СПОСОБОМ НИЖЧЕ ГЛИБИНИ 1500…1700 М. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 236-247.

Клімов, С. В. and Klimov, S. V. (2018) ЗМЕНШЕННЯ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТУ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРУБЧАСТОГО ДРЕНАЖУ БЕЗТРАНШЕЙНИМ СПОСОБОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 12-22.

Корнієнко, В. Я. and Романовський, В. Я. and Korniіenko, V. Ya. and Romanovskyі, V. Ya. (2018) АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ, ЗАЛЯГАННЯ ТА ДОБУВАННЯ БУРШТИНУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 254-263.

Кузьмич, Л. В. and Кузьмич, А. А. and Kuzmych, L. V. and Kuzmych, A. A. (2018) ОЦІНКА ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ В УМОВАХ МАЛОЦИКЛОВОЇ ТА БАГАТОЦИКЛОВОЇ ВТОМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 205-211.

Л

Литвиненко, Л. Л. and Вижевська, Т. В. and Lytvynenko, L. L. and Vyzhevska, T. V. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ФІЛЬТРУВАННЯ КРІЗЬ ПЛАВАЮЧЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ПОМ’ЯКШЕННІ ПРИРОДНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 55-62.

М

Мобіло, Л. В. and Mobilo, L. V. (2018) ГУСЕНИЧНЕ ХОДОВЕ ОБЛАДНАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОХІДНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 154-158.

Н

НУВГП, . (2018) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(81), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(81), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(81), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(81), 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 1(81), 2018. [Файли]

Новак, А. І. and Щур, В. Ю. and Novak, A. I. and Shchur, V. Yu. (2018) ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДОБУТКУ ТА ПЕРЕРОБКИ ГРАНІТУ НА ПАТ «ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 248-253.

Ніколайчук, В. В. and Тимейчук, О. Ю. and Nikolaichuk, V. V. and Tymeichuk, O. Y. (2018) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ДЕТАЛЕЙ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З’ЄДНАННЯ ЗМІННОЇ ЖОРСТКОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 183-193.

О

Ольховик, О. І. and Данилюк, І. В. and Ольховик, Б. Є. and Olkhovyk, O. I. and Danylіuk, I. V. and Olkhovyk, B. Ye. (2018) ЗАХОДИ З АЕРАЦІЇ ТА БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ МАС ОЗЕРА БАСІВ КУТ В МІСТІ РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 33-39.

П

Поляков, В. Л. and Мартинов, С. Ю. and Автаєва, О. В. and Polіakov, V. L. and Martynov, S. Y. and Avtaіeva, O. V. (2018) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АДСОРБЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ В ЗАВАНТАЖЕННІ ЗНЕЗАЛІЗНЮВАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 75-86.

Пугачов, Є. В. and Літніцький, С. І. and Дуніна, А. П. and Лисюк, О. О. and Puhachov, Ye. V. and Litnitskyi, S. I. and Dunina, A. P. and Lysiuk, O. О. (2018) АНАЛІЗ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО РІШЕННЯ, УМОВ ВИДИМОСТІ ТА ПРИРОДНОЇ ОСВІТЛЕНОСТІ ЛЕКЦІЙНОЇ АУДИТОРІЇЇ № 453. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 145-153.

Пугачов, Є. В. and Літніцький, С. І. and Семенович, І. М. and Фоміна, І. Д. and Puhachov, Ye. V. and Litnitskyi, S. I. and Semenovych, I. M. and Fomina, I. D. (2018) АНАЛІЗ УМОВ ВИДИМОСТІ В АКТОВІЙ ЗАЛІ НУВГП. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 126-135.

Р

Романюк, І. В. and Пінчук, О. Л. and Герасімов, Є. Г. and Демянчук, В. В. and Romanіuk, I. V. and Pinchuk, O. L. and Herasimov, I. H. and Demianchuk, V. V. (2018) ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ КРАПЕЛЬНОГО ПОЛИВУ МАЛИНИ СОРТУ «GLEN AMPLE» НА ЗЕМЛЯХ ТзОВ «ХАРЕСс». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 23-32.

С

Сметанкина, Н. В. and Постний, О. В. and Smetankyna, N. V. and Postnyi, O. V. (2018) МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ШАРУВАТОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 212-217.

Т

Ткачук, О. А. and Ярута, Я. В. and Tkachuk, O. A. and Yaruta, Y. V. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОЩОВОГО СТОКУ НА МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 63-74.

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2018) ВИТРАТИ НА ПЕРЕРОБКУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЕКТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 105-114.

Турченюк, В. О. and Рокочинський, А. М. and Turcheniuk, V. О. and Rokochynskyі, A. M. (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 3-11.

Х

Хітров, І. О. and Коcяк, О. В. and Khitrov, I. A. and Kosiak, O. V. (2018) ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 159-171.

Ш

Шолудько, М. В. and Шолудько, М. М. and Sholudko, M. V. and Sholudko, M. M. (2018) ОСОБЛИВОСТІ МУЗЕЄФІКАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД «ПАЛАЦИКУ НА ГІРЦІ» В ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА М. РІВНЕ. ФОР-ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 115-125.

Шолудько, М. В. and Шолудько, М. М. and Sholudko, M. V. and Sholudko, M. M. (2018) ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК ВОЇНАМ АТО ТА ГЕРОЯМ НЕБЕСНОЇ СОТНІ НА БУЛЬВАРІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ У М. РІВНОМУ – ЯК СИНТЕЗ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 136-144.

Шумаков, І. В. and Мікаутадзе, Р. І. and Салія, М. Г. and Ляхов, І. І. and Shumakov, I. V. and Mikautadze, R. I. and Saliia, M. Н. and Liakhov, I. I. (2018) ВПЛИВ ФАКТОРІВ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА ТРИВАЛІСТЬ ЗВЕДЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ЧАСТИН ЦИВІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 172-182.

This list was generated on Tue Jan 25 19:05:04 2022 UTC.