Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2020 > Вісник 2"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: В | Г | М | Н | О | С | Т | Х | Ш | Я
Number of items: 23.

В

Воропай, Г. В. and Voropaі, Н. V. (2020) ПІДВИЩЕННЯ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ГУМІДНОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 16-33.

Віхоть, С. І. and Вибранець, Ю. Ю. and Мудрий, І. Б. and Бурченя, С. П. and Vikhot, S. І. and Vybranets, Yu. Yu. and Mudryі, I. В. and Burchenіa, S. P. (2020) РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БУДІВЛІ ПО ВУЛ. УЛАСА САМЧУКА У М. ЛЬВОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 144-154.

Г

Гомон, С. С. and Піліпака, Л. М. and Homon, S. S. and Pilipaka, L. M. (2020) УНІВЕРСАЛЬНИЙ МЕТОД З ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛІВ ДЕФОРМАЦІЙ СУЦІЛЬНОЇ ДЕРЕВИНИ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЇЇ ОСНОВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 167-177.

М

Мааліу, Азіз and Мусуні, Абдерзак and Музай, Ліатім and Maaliou, Aziz and Moussouni, Abderzak and Mouzai, Liatim (2020) ЛАБОРАТОРНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ: ВПЛИВ ГІДРАВЛІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОВЕРХНЕВОГО ПОТОКУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ ОСАДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 50-59.

Малащенко, В. О. and Стрілець, О. Р. and Стрілець, В. М. and Котик, Б. А. and Malashchenko, V. O. and Strilets, O. R. and Strilets, V. M. and Kotyk, B. A. (2020) БУДОВА, ПРИНЦИП РОБОТИ ТА РОЗРАХУНКИ МУФТИ ПРУЖНОЇ З ЕЛАСТИЧНИМИ ВСТАВКАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 71-81.

Мартинов, С. Ю. and Орлова, А. М. and Зощук, В. О. and Козачук, О. М. and Martynov, S. Yu. and Orlova, A. M. and Zoshchuk, V. O. and Kozachuk, O. M. (2020) ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОЕФІЦІЄНТА ФОРМИ ЗЕРНА ПІНОПОЛІСТИРОЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 89-99.

Меддур, А. С. and Меддур, С. and Meddour, Ahmed Salah Eddine and Meddour, Salim (2020) ТЕХНОЛОГІЧНА НАДІЙНІСТЬ КРАПЛИННИХ ВОДОВИПУСКІВ ТИПУ «IRRITEC» СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 34-41.

Н

НУВГП, . (2020) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 2(90), 2020. [Файли]

Новак, А. І. and Гнєушев, В. О. and Novak, A. I. and Hnieushev, V. O. (2020) СПОСІБ РУЙНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ВИБУХОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 193-202.

О

Онищук, О. О. and Onyshchuk, О. О. (2020) ДО ОПТИМІЗОВАНОЇ ФОТОМЕТРИЧНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІКРОКІЛЬКОСТЕЙ ФОСФОРУ У ВОДОПРОВІДНІЙ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 100-106.

Онищук, О. О. and Кормош, Ж. О. and Onyshchuk, О. О. and Kormosh, Zh. O. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ У АНТИСЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 82-88.

С

Сафоник, А. П. and Лакус, П. О. and Safonyk, A. P. and Lakus, P. O. (2020) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ БІОЛОГІЧНО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД З УРАХУВАННЯМ ЗВОРОТНОГО ВПЛИВУ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА КОЕФІЦІЄНТ ДИФУЗІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 107-119.

Стрілець, О. Р. and Андрушков, В. І. and Стрілець, В. М. and Степанюк, А. А. and Strilets, O. R. and Andrushkov, V. I. and Strilets, V. M. and Stepaniuk, A. A. (2020) БУДОВА, ПРИНЦИП РОБОТИ ТА РОЗРАХУНКИ ШПОНКОВОГО З’ЄДНАННЯ З ШПОНКОЮ М-ПОДІБНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 60-70.

Т

Ткачук, М. М. and Ткачук, Р. М. and Tkachuk, M. M. and Tkachuk, R. М. (2020) ПОКРАЩЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ВОДНОГО РЕЖИМУ ҐРУНТІВ ІННОВАЦІЙНИМИ ДРЕНАЖНО-МОДУЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ. РОЗРАХУНОК ВІДСТАНЕЙ МІЖ РІЗНОРІВНЕВИМИ РЕГУЛЮЮЧИМИ ДРЕНАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 3-15.

Х

Хлапук, М. М. and Мошинський, В. С. and Безусяк, О. В. and Волк, Л. Р. and Khlapuk, M. М. and Moshynskyi, V. S. and Bezusіak, O. V. and Volk, L. R. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ДОТИЧНИХ НАПРУЖЕНЬ СИЛ ТЕРТЯ В ТРУБОПРОВОДАХ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМУ РЕЖИМІ РУХУ РІДИНИ В ГЛАДКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 42-49.

Ш

Шинкарчук, Н. В. and Кот, В. В. and Shynkarchuk, N. V. and Kot, V. V. (2020) РОЗРАХУНОК КОЕФІЦІЄНТІВ ІНТЕНСИВНОСТІ НАПРУЖЕНЬ ОДНОРІДНОЇ ІЗОТРОПНОЇ ПЛАСТИНКИ З КОЛОВИМ РОЗРІЗОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 120-126.

Шпортько, О. В. and Малаш, К. М. and Shportko, A. V. and Malash, K. M. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ МЕМОІЗАЦІЇ В ЗАДАЧАХ МІНІМІЗАЦІЇ КІЛЬКОСТІ ЗНАКІВ АРИФМЕТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 127-143.

Я

Янчук, О. Є. and Шульган, Р. Б. and Ніколайчук, К. М. and Yanchuk, O. E. and Shulhan, R. B. and Nikolaichuk, K. M. (2020) ЕКСПЕРТНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 178-192.

Ясній, В. П. and Yasnii, V. P. (2020) МЕТОДИКА І ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИКЛІЧНОЇ ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ ПСЕВДОПРУЖНОГО НІТИНОЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(90)). pp. 155-166.

This list was generated on Wed Apr 14 11:53:00 2021 UTC.