Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2020 > Вісник 3"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Г | Д | Ж | К | Н | П | Р | С | Т | Ш
Number of items: 27.

І

Ігнатюк, Р. М. and Рижий, О. П. and Пахаренко, В. Л. and Голотюк, М. В. and Новосад, Н. and Ihnatiuk, R. M. and Ryzhyi, O. P. and Pakharenko, V. L. and Holotiuk, M. V. and Nowosad, N. (2020) ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ПЛАЗМОВОГО ТА ЛАЗЕРНОГО РІЗАННЯ МЕТАЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 63-70.

Ісупова, М. І. and Isupova, M. I. (2020) КАРТА БУДІВЕЛЬ РАДЯНСЬКОГО НЕОІСТОРИЗМУ М. РІВНЕ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 123-135.

Б

Бачишина, Л. Д. and Рощенюк, А. М. and Bachyshyna, L. D. and Roshcheniuk, A. M. (2020) ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ TYPESCRIPT ТА ANGULAR ПРИ РОЗРОБЦІ ВЕБСЕРВІСУ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДРУКОВАНОГО ТЕКСТУ В АУДІО. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 192-203.

Бойчура, М. В. and Boichura, M. V. (2020) ЧИСЛОВІ МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ МОДЕЛЮВАННЯ КВАЗІІДЕАЛЬНИХ ПОЛІВ ЗА УМОВИ НАЯВНОСТІ ТОНКИХ ВКЛЮЧЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 169-180.

В

Волк, П. П. and Рокочинський, А. М. and Тимейчук, О. Ю. and Volk, P. P. and Rokochуnskyi, A. M. and Tymeichuk, O. Y. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ НА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 3-21.

Г

Герасімов, Є. Г. and Рокочинський, А. М. and Герасимов, Г. Г. and Gerasimov, I. G. and Rokochуnskyi, A. M. and Herasymov, H. H. (2020) ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКРИТОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ УМОВ ТА ВИМОГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 40-53.

Д

Давиденко, Н. В. and Давиденко, В. А. and Давиденко, Л. В. and Davydenko, N. V. and Davydenko, V. A. and Davydenko, L. V. (2020) ФОРМАЛІЗОВАНИЙ ОПИС ТИПОВИХ УМОВ РОБОТИ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ВОДОПОДАЧІ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПРОФІЛІВ ДОБОВИХ ГРАФІКІВ ВИТРАТИ ВОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 217-230.

Дмитрів, О. П. and Прокопчук, А. В. and Білецька, М. І. (2020) Контроль використання сільськогосподарських земель за допомогою ГІС-технологій на основі даних дистанційного зондування землі. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 22-30.

Ж

Жуковська, Н. А. and Жуковський, В. В. and Zhukovska, N. А. and Zhukovskyі, V. V. (2020) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ БАГАТОШАРОВОГО ҐРУНТОВОГО МАСИВУ З ВРАХУВАННЯМ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗАБРУДНЕНИХ РЕЧОВИН У НЕІЗОТЕРМІЧНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 181-191.

К

Кондратюк, О. М. and Kondratiuk, О. М. (2020) ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ВІБРАЦІЙНО-ВІДЦЕНТРОВИХ УСТАНОВОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 54-62.

Косьмій, М. М. and Kosmii, M. М. (2020) ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО В АРХІТЕКТУРІ ТА УРБАНІСТИЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 85-98.

Кундрат, М. М. and Kundrat, М. М. (2020) ОСЬОВІ ЗУСИЛЛЯ ТА КРИТИЧНА ДОВЖИНА ВКЛЮЧЕННЯ ЗМІНИ ХАРАКТЕРУ РУЙНУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 148-157.

Куницький, С. О. and Пінчук, О. Л. and Kunytskyi, S. O. and Pinchuk, O. L. (2020) ВИЗНАЧЕННЯ ГІДРОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВОДОЙМ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗАТОРА ЯКОСТІ ВОДИ EZODO 7200. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 31-39.

Куницький, С. О. and Чорна, І. В. and Сасовський, Т. А. and Kunytskyi, S. O. and Chorna, I. V. and Sasovskyi, T. A. (2020) ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗВИПАЛЮВАЛЬНИХ МAТЕРІАЛІВ У ЕКО-БУДІВНИЦТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 241-252.

Н

НУВГП, . (2020) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип.3(91), 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(91). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Содержание - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(91). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(91). 2020. [Файли]

НУВГП, . (2020) Content - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(91). 2020. [Файли]

П

Потапчук, І. В. and Бичковська, Л. С. and Potapchuk, I. V. and Bychkovska, L. S. (2020) ПРОЄКТУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 99-110.

Р

Романюк, В. В. and Супрунюк, В. В. and Місюк, Т. Я. and Romaniuk, V. V. and Supruniuk, V. V. and Misіuk, T. Y. (2020) ПРОБЛЕМА МІСЦЕВОЇ СТІЙКОСТІ ПОЛИЦЬ І СТІНОК ЗГИНАЛЬНИХ ПЕРФОРОВАНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 231-240.

С

Стрілець, О. Р. and Strilets, O. R. (2020) ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ У ПРИСТРОЇ З БАГАТОСТУПІНЧАСТИМ ЗУБЧАСТИМ ДИФЕРЕНЦІАЛОМ І ЗАМКНУТИМИ ГІДРОСИСТЕМАМИ ЧЕРЕЗ СОНЯЧНІ ЗУБЧАСТІ КОЛЕСА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 71-84.

Т

Трач, Р. В. and Trach, R. V. (2020) BIM ТА ВЕЛИКІ ДАНІ: ПЕРСПЕКТИВА ГЕНЕРУВАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ В БУДІВНИЦТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 136-147.

Ш

Шалай, С. В. and Сасовський, Т. А. and Циганенко, І. В. and Shalaі, S. V. and Sasovskyі, T. A. and Tsyhanenko, I. V. (2020) СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЄКТУВАННЯ ПРИ ПЛАНУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТНИХ РІШЕНЬ У БУДІВНИЦТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 253-261.

Шалай, С. В. and Сасовський, Т. А. and Чорна, І. В. and Shalaі, S. V. and Sasovskyі, T. A. and Chorna, I. V. (2020) РОЗЧИНОВІ СУМІШІ НА ОСНОВІ КОМПОЗИЦІЙНОГО В’ЯЖУЧОГО З ВИКОРИСТАННЯМ ПИЛУ-ВИНОСУ КЛІНКЕРОВИПАЛЮВАЛЬНИХ ПЕЧЕЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 204-216.

Шалай, С. В. and Чорна, І. В. and Сафонов, Г. І. and Shalaі, S. V. and Chorna, I. V. and Safonov, Н. I. (2020) ВИКОРИСТАННЯ ЗОЛИ-ВИНОСУ В ЯКОСТІ МІКРОНАПОВНЮВАЧА В ЦЕМЕНТНИХ РОЗЧИНАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 158-168.

Шолудько, М. В. and Шолудько, М. М. and Sholudko, M. V. and Sholudko, M. M. (2020) ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ В С. КАРПИЛІВКА РОКИТНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(91)). pp. 111-122.

This list was generated on Wed Sep 28 19:40:30 2022 UTC.