Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2011"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Ф | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 146.

І

Іванченко, А. М. (2011) КОНКУРЕНЦІЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 63-67.

Іванченко, А. М. (2011) КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 80-91.

Іванченко, А. М. (2011) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНИХ БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 93-106.

Іванченко, А. М. (2011) МАРКЕТИНГОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ РІВНЕНСЬКОГО РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 92-98.

Іванченко, А. М. and Дубровський, М. (2011) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ПЛАТНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 92-100.

Ігнатюк, І. З. (2011) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВОДОКОРИСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 99-104.

А

Аверкина, М. Ф. (2011) РОЛЬ ТЕОРІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ В ТЕОРІЯХ УРБАНІСТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 11-17.

Адамчук, Т. Л. and Романів, О. Я. and Романів, А. С. (2011) КЛАСТЕРИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ АГРОЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 18-26.

Андрійцьо, А. Ю. (2011) СКЛАДОВІ ТА РІВНІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КУЛЬТУРИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 238-245.

Андрійцьо, А. Ю. (2011) СЕРТИФІКАЦІЯ СЕМ ЯК СПОСІБ ОЦІНКИ КУЛЬТУРИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 274-281.

Артюшок, В. С. (2011) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 3-10.

Б

Бабына, И. В. and Акутина, А. С. (2011) ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 11-18.

Башлаков, Г. В. and Башлакова, О. С. (2011) СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 19-26.

Безпарточний, М. Г. (2011) ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 27-33.

Безтелесна, Л. І. and Печенюк, А. В. (2011) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 27-33.

Бобов, Г. Б. (2011) КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЦУКРОБУРЯКОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 3-10.

Борейко, В. І. (2011) ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ СОЦІАЛЬНИХ ІДЕЙ М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО ТА Й. А. ШУМПЕТЕРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 11-16.

Борейко, В. І. (2011) РОЛЬ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 34-40.

Борейко, В. І. and Мартиневська, О. Л. (2011) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 11-16.

Борейко, В. І. and Павлюк, Н. П. (2011) АНАЛІЗ СТАНУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 17-22.

Борейко, В. І. and Трофімчук, М. О. (2011) ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ОБСЯГУ ГРОШОВЇ МАСИ ТА ЇЇ СТРУКТУРИ З ЕКОНОМІЧИМ ЗРОСТАННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 23-29.

Босак, А. О. and Чорній, В. Я. (2011) ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЗОЛОТОДОБУВАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 30-35.

Боцьора, Л. О. (2011) АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ СВІТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 36-41.

Бронська, А. М. (2011) ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ОСВІТИ ЯК ІНСТИТУЦІЙНОГО ЧИННИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 17-24.

Бублик, М. І. and Коропецька, Т. О. (2011) СУЧАСНЕ РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ: РИНОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 34-42.

Бугай, Т. В. and Галюта, А. А. (2011) ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ЗА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИМИ ПІДХОДАМИ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 25-36.

Бугай, Т. В. and Галюта, А. А. (2011) ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ ЗА ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИМИ ПІДХОДАМИ ЯК УМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 42-56.

Білоус, Н. М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 3-10.

В

Василенко, Ж. А. (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 41-46.

Вега, А. Ю. (2011) РЕГРЕСИОННО-КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 43-53.

Войтович, С. А. (2011) МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 47-52.

Волевач, Л. М. and Шмагай, І. В. (2011) МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 37-42.

Г

Галиця, І. О. and Павлов, К. В. (2011) ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЖИТЛОВИХ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ В СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 54-59.

Гарнага, О. М. (2011) СУТЬ ДОГОВОРІВ ЕМФІТЕВЗИСУ НА РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 53-57.

Гарнага, О. М. and Косінська, Т. А. (2011) ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 43-50.

Гелей, Л. О. (2011) УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 56-61.

Глухова, И. В. (2011) ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 60-67.

Гнєушев, В. О. and Крохмалюк, Ю. О. (2011) МІНІ-ТЕЦ НА БІОПАЛИВІ В УКРАЇНІ: ЛОГІКА СПОРУДЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОНОСІЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 58-65.

Голубкова, И. А. (2011) ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА КРУИЗНОГО СУДОХОДСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 62-68.

Гончаров, С. М. (2011) СПОЖИВАЧ В СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОМУ МАРКЕТИНГУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 68-76.

Горбачук, Ю. А. (2011) ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 66-71.

Гордійчук, А. С. (2011) ЗЕМЛЯ ЯК ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 3-10.

Гордійчук, А. С. and Кондрашина, Г. П. (2011) ГЕНЕЗИС ТА ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ОБІГУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 72-83.

Гордійчук, А. С. and Стахів, О. А. and Стахів, Я. А. (2011) ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ТОРФОВИХ ҐРУНТАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 77-85.

Горячева, А. Л. (2011) РОЛЬ І МІСЦЕ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ТУРИЗМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 69-79.

Гус, В. М. and Крива, Л. М. (2011) ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 86-92.

Д

Данилко, В. К. and Тарасович, Л. В. (2011) РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ МЕХАНІЗМУ АГРОХІМІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 266-273.

Демидюк, С. М. (2011) ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 51-56.

Дуб, А. Р. (2011) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 57-62.

З

Зозулевич, А. Р. (2011) ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ БЛАГОДІЙНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 84-91.

К

Казаков, О. А. (2011) РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 107-114.

Калабухова, С. В. (2011) ГНОСЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 101-108.

Камінська, Т. В. (2011) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ ЗА БАСЕЙНОВИМ ПРИНЦИПОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 115-122.

Карачина, Н. П. and Вітюк, А. В. (2011) ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТА СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАШИНОБУДУВАННІ ВІННИЧЧИНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 68-77.

Карпан, Т. С. and Агадишева, Т. І. (2011) ВПЛИВ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НА РЕЗУЛЬТАТИ ТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 105-111.

Карпенко, Ю. В. (2011) ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 112-119.

Кищун, В. А. (2011) АДАПТАЦІЯ ІНОМАРОК ДО ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 78-85.

Коваленко, В. В. (2011) МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ПОБУДОВА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЇЇ РІВЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 109-114.

Коваленко, Г. О. and Миколайчук, Я. Л. (2011) ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 86-93.

Ковшун, Н. Е. (2011) КОРПОРАТИВНІ УТВОРЕННЯ НА БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 120-125.

Козак, Ю. П. (2011) ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 123-128.

Козлюк, В. В. (2011) ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В РЕГІОНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 126-132.

Колежнюк, Т. В. (2011) АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОГО ФІНАСУВАННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ РІВНЕНСЬКОГО ОБЛВОДГОСПУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 94-100.

Корж, М. В. (2011) ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 115-122.

Корж, М. В. (2011) ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 129-136.

Коротун, С. І. (2011) ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 133-140.

Костриченко, В. М. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНОВОГО РІШЕННЯ СУБ’ЄКТА АГРАРНОГО РИНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 137-145.

Костриченко, В. М. and Дивульська, Т. В. (2011) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАТ КБ „ПРИВАТБАНК”). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 101-107.

Красовська, Ю. В. and Красовський, В. Р. (2011) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ТА ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В РЕКОНСТРУКЦІЮОСУШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 146-152.

Кузнєцова, Т. В. and Шергіна, Л. А. (2011) СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 153-158.

Куковський, О. Г. and Познаховський, В. А. (2011) ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 108-113.

Кухар, О. В. and Гронтковська, О. І. (2011) СТРУКТУРНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАСОБИ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 114-120.

Кучер, В. А. (2011) МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЇ ОЦIНКИ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ШАХТИ ТА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТI ВУГIЛЛЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 121-126.

Кушнір, Н. Б. and Дячук, О. І. and Романів, О. Я. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ СФЕРИ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА РІВНЕНЩИНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 159-166.

Кушнір, Н. Б. and Коваль, Л. А. (2011) ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ЖІНОК В РЕГІОНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 167-174.

Кушнір, Н. Б. and Шостак, О. О. (2011) РОЛЬ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 127-132.

Кушнір, С. О. (2011) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ СФЕРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 133-140.

Кушнір, С. О. (2011) РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ СФЕРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 141-146.

Л

Левицька, С. О. (2011) МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ДОКУМЕНТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РЕФОРМУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 175-182.

Лесняк, О. Ю. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ РЕНТНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВОДНИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 147-152.

Лижник, Ю. Б. (2011) ДИНАМІКА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 123-130.

Лук’янихіна, О. А. and Таранюк, К. В. (2011) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ РИЗИКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 183-190.

Ляхович, О. О. (2011) СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 191-197.

М

Мазур, Л. С. (2011) ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗРОШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 153-158.

Максимів, Ю. В. (2011) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ДЕРЕВООБРОБНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 131-138.

Малахов, О. А. (2011) ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДЕСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИОН И ЕГО АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 198-201.

Мандзюк, О. М. (2011) СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 139-144.

Матвійчук, Л. Ю. (2011) АНАЛІЗ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 145-150.

Мельник, Л. В. (2011) ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 159-166.

Мельник, Л. В. and Оренчин, О. В. (2011) ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ РЕСУРСІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 167-173.

Мельник, Л. М. (2011) ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 174-180.

Мельник, Т. Д. (2011) МЕХАНІЗМИ НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 181-186.

Мельничук, Н. В. (2011) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 187-192.

Мичко, М. В. (2011) МЕТЕДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНОГО КОМФОРТУ НАСЕЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 151-156.

Мороз, Е. Г. and Токарчук, О. М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 141-148.

Н

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(53), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(53), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(54), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(54), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(55), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(55), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(55), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(56), 2011. [Файли]

НУВГП, . (2011) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(56), 2011. [Файли]

Ненно, И. М. (2011) ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА СТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 149-156.

О

Онокало, В. Г. and Онокало, Г. В. (2011) ОЦІНКА ЕФЕКТИВННОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ НА АВТОТРАНСПОРТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 193-198.

Осадча, О. О. (2011) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 157-164.

П

Павлов, К. В. (2011) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНО-ЖИТЛОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 199-204.

Пастухова, В. І. and Садовчук, К. В. (2011) ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З МОЛОДИМ СПЕЦІАЛІСТОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 157-162.

Петрук, І. Р. (2011) ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ – ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 165-171.

Петрук, І. Р. and Петрук, В. А. (2011) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИПАВОДКОВОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 202-208.

Пивоварчук, Л. В. (2011) СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 172-179.

Писарчук, О. В. and Яртим, І. А. (2011) АУТСОРСІНГ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 163-168.

Полуянов, В. П. and Полуянова, Е. И. (2011) МЕСТО И РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 209-217.

Попко, О. В. and Ковшун, А. О. (2011) ОЦІНКА СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 205-212.

Потравный, И. М. and Гассий, В. В. (2011) ПРИМЕНЕНИЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 218-232.

Предыбайло, С. Д. (2011) СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ НАМЕРЕНИЙ МОЛОДЕЖИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 233-238.

Р

Радова, Н. В. (2011) АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 180-187.

Розумна, Н. В. (2011) ДО ПРОБЛЕМИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 169-176.

С

Савіна, Н. Б. (2011) ВЕКТОРНИЙ АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 213-219.

Самолюк, Н. М. (2011) СІЛЬСЬКИЙ ТУРИЗМ – ПРІОРИТЕТНИЙ ЗАХІД ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 188-195.

Сиротинська, А. П. and Сиротинський, О. А. (2011) ЛОГІСТИЧНІ ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 220-225.

Скрипчук, П. М. and Скрипчук, М. П. (2011) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 239-246.

Солодкий, В. О. (2011) АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 226-232.

Сорока, В. С. and Кравець, О. М. (2011) ПРИКЛАД ФОРМУВАННЯ ТАРИФНОЇ СИСТЕМИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 177-182.

Сорока, В. С. and Мартинюк, К. О. (2011) ЕФЕКТИВНІСТЬ ОНОВЛЕННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 183-190.

Стадник, В. В. and Миколюк, О. А. (2011) ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 191-200.

Стрибулевич, Т. О. and Кияшко, О. М. (2011) УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 247-253.

Суха, О. Р. and Адоньєва, Л. В. (2011) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СКЛАДУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 201-209.

Суха, О. Р. and Сучик, О. Я. (2011) РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН ПРИ НАДАННІ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 210-217.

Сіпайло, Л. Г. (2011) ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 196-201.

Ф

Фаізова, О. Л. (2011) СЕРЕДНІЙ КЛАС У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВИКЛИКІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 233-245.

Ч

Чернобай, Л. І. and Климович, М. А. (2011) СТАЛИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 202-208.

Чернобай, Л. І. and Сметана, В. Я. (2011) МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ЗАСАДАХ ПРИНЦИПУ «ЗОЛОТОГО ПЕРЕТИНУ». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 209-215.

Чуприна, А. (2011) ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 216-222.

Ш

Швець, Ф. Д. and Беліченко, Н. А. (2011) ТЕХНОПАРКИ ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 218-226.

Швець, Ф. Д. and Вовчук, І. А. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ У ПУБЛІЧНІ ТА ПРИВАТНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 227-233.

Шило, Ж. С. (2011) ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ БАНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 246-253.

Шиян, Д. В. (2011) СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 223-231.

Шкатула, В. П. (2011) ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 234-241.

Щ

Щурик, М. В. (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(55)). pp. 254-260.

Я

Якимчук, А. Ю. (2011) ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТІВ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ ВЕРБИ БІОЕНЕРГЕТИЧНОЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(54)). pp. 232-237.

Якимчук, А. Ю. and Берташ, Т. Б. (2011) ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012 В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 242-249.

Якимчук, Т. І. (2011) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 254-258.

Яцкова, О. М. (2011) ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЯК СУБ’ЄКТА ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(53)). pp. 250-255.

Яцкова, О. М. (2011) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБЛАСНИХ ВИРОБНИЧИХ УПРАВЛІНЬ МЕЛІОРАЦІЇ ТА ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(56)). pp. 259-265.

This list was generated on Tue May 26 07:09:28 2020 UTC.