Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2012"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 154.

Є

Єрошина, Т. В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ НА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТУ ПРОДУКЦІЮ АПК В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 121-128.

І

Іванченко, А. М. (2012) КОМЛЕКСНІ РІШЕННЯ ІТ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 291-297.

Іванченко, А. М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 236-243.

Іванченко, А. М. and Козир, Ю. В. (2012) ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 244-251.

Іванюта, В. Ф. and Іванюта, П. В. (2012) КОНЦЕПЦІЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ЯК ЗАСІБ ОБІГУ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДИК УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 79-88.

А

Акименко, В. В. (2012) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ САМОДОСТАТНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 3-10.

Алейнікова, О. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АПК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 11-19.

Алькема, В. Г. (2012) УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 3-10.

Артюшок, К. А. (2012) ПЕРЕДУМОВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 11-16.

Б

Бабына, В. Ф. and Арашкевич, О. В. (2012) РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 3-10.

Бандрівська, Г. В. (2012) ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 11-21.

Басюркіна, Н. Й. (2012) ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 20-27.

Безпарточний, М. Г. (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 22-28.

Безтелесна, Л. І. (2012) МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВИ ДРІБНИХ АГРАРНИХ ГОСПОДАРСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 3-5.

Безтелесна, Л. І. and Пляшко, О. С. (2012) СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ СУТІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ОБЛІКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 17-24.

Бець, М. Т. and Боровик, О. Н. (2012) ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 6-12.

Богінська, Л. О. (2012) РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОРДАСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 29-36.

Боднарюк, В. А. (2012) УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КАПІТАЛІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 236-243.

Бойко, О. М. (2012) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 25-34.

Борейко, В. І. and Павлюк, Н. П. (2012) РОЛЬ РИБНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 13-19.

Булгакова, М. Г. (2012) УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕГОВОРАХ З ПИТАНЬ ЗМІНИ КЛІМАТУ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ТА ЕКОЛОГО-ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 37-43.

Бутко, М. П. and Попело, О. В. (2012) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 28-35.

Бутко, М. П. and Хомик, О. Д. (2012) ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 36-43.

В

Вальковець, А. С. and Юскович-Жуковська, В. І. (2012) ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЕЛЕКТРОННУ КОМЕРЦІЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 35-40.

Василенко, С. В. (2012) ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СКОТАРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 44-52.

Василишин, Х. Р. (2012) ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ В УПРАВЛІННІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 53-60.

Веретін, Л. С. (2012) ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ В ОРГАНІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 20-27.

Винник, Т. М. (2012) ДВОЕТАПНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПДІПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 47-57.

Волошин, В. С. (2012) ОЦІНЮВАННЯ КОРИСНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 41-46.

Вівчар, О. І. and Зяйлик, М. Ф. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КОНТЕКСТІ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 61-66.

Г

Галушкіна, Т. П. and Білоконь, В. М. and Яцков, А. В. (2012) «ЗЕЛЕНА» СТРАТЕГІЯ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ НАПОВНЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПЛАНІВ ДІЙ З ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 58-65.

Гальків, Л. І. and Крамченко, Р. А. and Степура, Т. М. (2012) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВТРАТ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 44-51.

Геделевич, Є. В. (2012) УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ ЯК ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РЕСУРСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 67-74.

Гелухова, Н. М. and Крот, М. В. (2012) ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 28-32.

Герасименко, Н. П. (2012) ІСТОРІОГРАФІЯ СТРАХУВАННЯ НА УКРАЇНІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 66-71.

Герасимчук, Н. А. (2012) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФОРМАЛЬНИХ І НЕФОРМАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 52-58.

Гладун, П. П. (2012) МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН В УПРАВЛІННІ КАНАЛАМИ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 75-80.

Голян, В. А. and Андрощук, І. І. (2012) ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ПІДҐРУНТЯ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ДОМІНАНТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 81-86.

Горячева, А. Л. (2012) ТЕНДЕНЦІЇ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ СВІТОВИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 87-93.

Грановська, Л. М. and Вердиш, М. В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ В ЗОНІ ДІЇ КАХОВСЬКОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 94-99.

Гринів, Л. С. (2012) СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 100-108.

Гуткевич, С. О. and Корінько, М. Д. (2012) ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 33-39.

Д

Далюк, Н. Я. (2012) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 109-113.

Дейнега, О. В. (2012) БРЕНДИНГ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ СКЛАДОВИХ Й ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 72-77.

Дорощук, В. О. (2012) ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ З МІСТА РІВНЕ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 40-45.

Дубовіч, І. А. (2012) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 46-52.

Дунда, С. П. (2012) ОЦІНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ГАЛУЗІ АР КРИМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 114-120.

Ж

Жадан, О. В. (2012) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 59-64.

Жемба, А. Й. and Карпенко, О. О. and Буженіца, В. В. (2012) РЕСУРСНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГООРІЄНТОВАНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 53-58.

З

Забуранна, Л. В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 71-78.

Загвойська, Л. Д. and Тиманська, О. Б. (2012) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 78-90.

Зарічанська, Є. В. (2012) ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ПОВОДЖЕННЯ З ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 129-140.

Заячківська, О. В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 59-66.

Зелена, М. І. (2012) ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 65-70.

К

Караїм, О. А. (2012) МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛАНДШАФТАМИ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 91-98.

Кардаш, О. М. (2012) РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНОГО РІВНЯ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПОСТКРИЗОВОГО ПЕРІОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 67-75.

Кардаш, О. М. (2012) РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНОГО РІВНЯ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПОСТКРИЗОВОГО ПЕРІОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 252-260.

Качан, Н. С. (2012) АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 76-83.

Коваль, В. В. (2012) ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕКТОРНОЇ СТРУКТУРИ РИНКУ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ ПАКЕТУВАННЯ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 149-156.

Коленда, Н. В. (2012) ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 84-91.

Корбутяк, В. І. and Гордійчук, С. М. (2012) УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХОДІВ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З МЕТОЮ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 92-99.

Корецька, С. О. (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 89-100.

Корецький, М. Х. (2012) ВДОСКОНАЛЕНННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 101-112.

Коротун, С. І. and Каропа, Г. М. (2012) ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ХАОСА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 99-107.

Корсак, В. І. (2012) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОБ’ЄКТАМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 108-114.

Кравець, А. В. (2012) ІНТЕГРАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 115-121.

Кравченко, В. О. and Никифоренко, В. Г. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 113-121.

Крамарева, О. С. and Крамарева, О. М. (2012) ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 122-127.

Красномовець, В. А. (2012) МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 138-143.

Кривова, О. І. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ НА ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 100-106.

Кузьмін, О. Є. and Косцик, Р. С. (2012) ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МЕТОДІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 122-137.

Кучер, В. А. (2012) УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРАЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 157-162.

Кушнір, С. О. (2012) РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЇ СФЕРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 261-266.

Л

Левицька, С. О. (2012) ПІДСИСТЕМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ: МЕТОДИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО СУПРОВОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 128-136.

Левковська, Л. В. and Рижова, К. І. and Ковшун, Н. Е. (2012) ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 244-250.

Либак, І. А. (2012) ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 144-149.

Липінська, Т. В. (2012) АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НОВОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 150-156.

Лозинський, І. Є. (2012) ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 157-165.

Лустюк, М. Г. and Ельберт, Н. Ю. (2012) МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 251-260.

Лустюк, М. Г. and Пилипчук, Т. В. (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ РІВНЯ МИТНОГО ТАРИФУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 261-267.

Ляшенко, І. М. and Тадеєв, Ю. П. (2012) ДИНАМІЧНІ ФУНКЦІЇ ВИПУСКУ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ МІЖГАЛУЗЕВОЇ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА «ВИТРАТИ-ВИПУСК». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 163-170.

Ляшенко, І. М. and Тадеєв, Ю. П. (2012) ПАРА СПРЯЖЕНИХ ЗАДАЧ ДЛЯ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА «ВИТРАТИ – ВИПУСК». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 166-171.

М

Мазур, Н. О. and Невірковець, А. П. (2012) МОТИВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ПРАЦІВНИКІВ ВОДОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 107-114.

Максимюк, М. Н. (2012) РАСШИРЕНИЕ РАМОК КУРОРТНОГО СЕЗОНА ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА КРЫМА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 121-128.

Максимюк, Н. В. (2012) АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПЕРСОНАЛА – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА АРК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 129-139.

Макух, О. І. and Якобчук, С. М. (2012) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ КРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 171-176.

Макух, С. М. (2012) ЗДОБУТКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЗДІЙСНЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 137-143.

Мезенцева, О. М. (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 177-184.

Мезенцева, О. М. (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 267-274.

Микитюк, В. М. and Данкевич, В. Є. (2012) СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ СКОТАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 185-192.

Миколишин, М. М. (2012) МЕЗОНІННЕ ФІНАНСУВННЯ ЯК ГІБРИДНЕ ДЖЕРЕЛО ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛУ БАНКОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (6(40)). pp. 144-152.

Мороз, В. П. (2012) ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 193-198.

Мороз, Е. Г. (2012) ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 172-179.

Мороз, Е. Г. and Вашай, Т. В. (2012) ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 140-147.

Міщук, Г. Ю. (2012) ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 115-120.

Н

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 1(57), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економычны науки. Вип. 1(57), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(58), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 2(58), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 3(59), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(59), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Економічні науки. Вип. 4(60), 2012. [Файли]

НУВГП, . (2012) Зміст. Остання сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(60), 2012. [Файли]

Нетепчук, В. В. and Воробель, Я. В. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДОВИХ СОЦІАЛЬНО–ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 268-274.

Новак, У. П. and Мандрик, В. О. (2012) ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 199-205.

Новак, У. П. and Мандрик, В. О. (2012) ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 148-154.

Новорок, Т. Є. and Коваль, Л. А. and Новорок, О. П. (2012) СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ЧИННИК УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РИНКОМ ПРАЦІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 212-217.

Новікова, І. В. and Кравчук, В. І. (2012) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 206-211.

О

Овчаренко, І. І. (2012) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОТИПАВОДКОВИЙ ЗАХИСТ В ЗАКАРПАТТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 155-160.

Олійник, Олена Олександрівна (2012) РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В РЕГУЛЮВАННІ РИЗИКІВ У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 153-160.

Олієвська, М. Г. (2012) БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 180-186.

Орлова, А. В. (2012) БЕЛАРУСЬ НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 218-224.

П

Пасічник, Р. О. (2012) ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НА ОСНОВІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 225-231.

Пелех, О. Б. (2012) КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 161-168.

Поліщук, В. Л. (2012) ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 178-184.

Поєнко, О. М. (2012) МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 248-251.

Пушкар, З. М. and Пушкар, Б. Т. (2012) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 169-174.

Підгородецький, Д. О. (2012) РОЛЬ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРЩИНИ В РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 169-177.

Пінчук, Т. А. (2012) СТРАТЕГІЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 161-168.

Піхур, І. В. (2012) ОЦІНКА РІВНЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 238-246.

Піхур, А. В. (2012) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 232-237.

Р

Ревякін, О. О. (2012) ЧИННИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ІЛЛЕГАЛІЗАЦІЇ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 175-180.

Романець, О. В. (2012) АНАЛІЗ ВИТРАТ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 185-190.

Рубан, В. М. (2012) СИСТЕМНИЙ ПІДХІД – МЕТОД ЗАХИСТУ ПРИ АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 187-192.

Різник, Н. С. (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВТЕЧІ КАПІТАЛУ З РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 252-259.

С

Самолюк, Н. М. and Юрчик, Г. М. (2012) АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ МЕТОДІВ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 181-188.

Скляр, Є. В. (2012) ВПЛИВ АКТИВІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ З МВФ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 260-268.

Скрипчук, П. М. (2012) МЕТОДОЛОГОГІЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ СЕРТИФІКАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 275-281.

Скрипчук, П. М. and Шпак, Г. М. (2012) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 193-200.

Скрипчук, П. М. and Шпак, Г. М. and Долженчук, В. І. and Крупко, Г. Д. (2012) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 189-196.

Сорока, М. П. (2012) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Й РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 197-205.

Сотнікова, Ю. В. (2012) ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ ВИВІЛЬНЕННЯ НА РІВЕНЬ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 206-213.

Степанова, Е. Р. (2012) ВИКОРИСТАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ГРЕЙДИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 214-221.

Сяська, О. В. (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ В КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 222-230.

Т

Терещенко, С. І. (2012) РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 191-196.

Тимоць, М. В. (2012) ІНОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ПЕРЕВЕДЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗЕМЕЛЬ НА ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 269-274.

Тимоць, М. В. (2012) НОВІ ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗЕМЕЛЬ АПК НА ЗАСАДАХ ІННОВАТИКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 231-236.

Ткач, Н. О. (2012) ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: НЮАНСИ ОБЛІКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 197-203.

Толчанова, З. О. (2012) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 204-211.

Толчанова, З. О. (2012) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИМ ВИРОБНИЦТВОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 209-216.

Трусова, Т. С. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 217-222.

Тімофєєв, В. О. and Денищук, П. М. (2012) УПРАВЛІННЯ ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 201-208.

Х

Хвесик, Ю. М. (2012) ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В КОНТЕКСТІ МОДЕЛІ «РІО». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 257-287.

Химинець, В. В. (2012) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 237-249.

Хитра, О. В. and Кобилянко, Т. В. (2012) РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 250-256.

Хомич, С. В. (2012) ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 223-229.

Ч

Черчик, Л. М. (2012) ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 257-264.

Ш

Шалай, С. В. and Фроленкова, Н. А. and Рокочинський, А. М. (2012) ПЕРЕДУМОВИ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ОСУШУВАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(60)). pp. 265-270.

Шведюк, Ю. В. (2012) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 275-282.

Ю

Юрчик, Г. М. (2012) СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ САМОЗАЙНЯТОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 212-219.

Я

Якубовська, Н. В. (2012) ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕННЯ КАРТОПЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(59)). pp. 230-235.

Ястремська, О. М. and Тімонін, К. О. (2012) БРЕНД ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РЕСУРС: ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 283-290.

Ястремська, О. М. and Тімонін, К. О. (2012) БРЕНД ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РЕСУРС: ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 228-235.

Ястремська, О. О. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ СУБ’ЄКТАМИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(58)). pp. 220-227.

This list was generated on Thu Aug 22 21:03:37 2019 UTC.