Items where Subject is "Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2010"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | Б | В | Г | Д | Ж | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш
Number of items: 73.

C

Cтрілець, О. Р. and Кривицький, А. О. and Стрілець, В. М. (2010) СТАТИЧНІ ТА ДИНАМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНОЇ ПЛАНЕТАРНОЇ МУФТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 114-122.

Б

Барановський, С. В. and Щодро, О. Є. and Сівак, В. М. (2010) ПОБУДОВА ПЛАНОВОЇ КАРТИНИ ТЕЧІЇ ТА ПРОСТОРОВИХ ДЕФОРМАЦІЙ РУСЛА ТА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДОТОКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 101-112.

Бачишин, Б. Д. and Корнілов, Л. В. and Кібукевич, О. М. and Шульган, Р. Б. (2010) АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРИРОДНО-СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО РАЙОНУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 194-200.

Бичковський, О. В. (2010) ПРОБЛЕМА ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ У МІСТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 218-224.

Бичковський, О. В. (2010) ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ СУЧАСНОЇ ІЛЮМІНАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 225-229.

Бойчук, С. Д. (2010) ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДУ ВОДОПРОВІДНИХ СТАНЦІЙ НА ПРИКЛАДІ СІМФЕРОПОЛЬСЬКОЇ ОЧИСНОЇ СТАНЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 35-42.

В

Верба, В. Б. (2010) АНКЕРУВАННЯ СТЕРЖНЕВОЇ АРМАТУРИ В ПІНОБЕТОНІ ЗЧЕПЛЕННЯМ ТА ПЛАСТИНКОВИМ АНКЕРОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 158-164.

Власюк, А. П. and Мартинюк, П. М. (2010) ВЗАЄМНІ ПРОЦЕСИ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ТА КОНТАКТНОГО РОЗМИВУ ҐРУНТІВ В УМОВАХ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ ТА ЇХ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НА ОСНОВІ ОДНОФАЗНОЇ ЗАДАЧІ СТЕФАНА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 210-217.

Г

Галич, О. О. (2010) ПОБУДОВА КРИВОЇ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ НА ВОДОЗЛИВІ З ШИРОКИМ ПОРОГОМ ЧИСЕЛЬНИМИ МЕТОДАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 95-100.

Гнєушев, В. О. and Рибак, І. І. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛОСКОРІЗА-РОЗПУШУВАЧА ПРИ ВИДОБУВАННІ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 165-170.

Голотюк, М. В. (2010) МОДЕЛЮВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ПРУТКІВ ДРОТУ ДОРОЖНЬОЇ ЩІТКИ ПРИ ВИДАЛЕННІ ШАРУ ЛЬОДОВИХ УТВОРЕНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 145-151.

Гіроль, М. М. and Бернацький, М. В. and Гіроль, A. M. and Трач, Ю. П. and Боярчук, А. В. and Чорнота, В. Д. (2010) ОЧИЩЕННЯ ВОДИ НА ДП «КОЗЛІВСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД». Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 49-55.

Д

Дворкін, Л. Й. and Лащівський, В. В. (2010) ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЖАРОСТІЙКИХ ЗОЛОШЛАКОБЕТОНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 98-103.

Дворкін, Л. Й. and Мироненко, А. В. and Поліщук-Герасимчук, Т. О. (2010) СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МОДИФІКОВАНИХ ГІПСОВИХ І ФОСФОГІПСОВИХ В’ЯЖУЧИХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 152-157.

Дейнека, К. Ю. and Науменко, Ю. В. and Романенко, О. М. and Ткачук, В. П. (2010) СТВОРЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ УСТАЛЕНИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ БАРАБАННИХ МЛИНІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 90-97.

Демчина, Б. Г. and Сурмай, М. І. and Олексин, Г. М. and Кравз, А. Р. and Бляхар, Т. Й. (2010) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЧЕПЛЕННЯ МЕТАЛЕВОЇ ТА НЕМЕТАЛЕВОЇ АРМАТУРИ З КЛЕЄНОЮ ДЕРЕВИНОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 112-119.

Ж

Живиця, В. А. and Міндер, М. В. (2010) ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАВОДКОВОГО СТОКУ РІЧКИ ЧОРНА ТИСА ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОТИПАВОДКОВОЇ ЄМНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 43-48.

И

Инкин, А. В. (2010) ОЦЕНКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОСХОДЯЩЕГО ПОТОКА ПРИ ЛИФТИРОВАНИИ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 178-185.

К

Кахнич, П. Ф. and Гуменюк, В. В. (2010) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 178-185.

Квартенко, О. М. (2010) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОМПЛЕКСНОГО ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОЦЕССЫ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ ЖЕЛЕЗОГУМИНОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 72-79.

Кириша, Р. О. (2010) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДРЕНАЖНИХ МОДУЛІВ ПРИ ЇХ СУМІСНІЙ РОБОТІ З ФІЛЬТРУЮЧИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 13-20.

Клімов, С. В. (2010) СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТРУБЧАСТОГО ДРЕНАЖУ ВУЗЬКОТРАНШЕЙНИМ СПОСОБОМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 35-42.

Ковалик, І. В. (2010) РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ТЕХНІЧНОЇ ПІНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 127-133.

Ковальчук, В. П. and Шевчук, С. А. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОГО ДРЕНАЖУ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 3-12.

Козішкурт, М. Є. and Козішкурт, С. М. (2010) ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЗРОШУВАННЯ ТА НАПРЯМКИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПОЛИВНИХ ҐРУНТІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 17-24.

Корнілов, Л. В. and Абрамович, О. В. (2010) ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ В РИНКОВИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 186-193.

Корчик, Н. М. and Буденкова, Н. М. (2010) ПРОЦЕСИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО І ХІМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ СПОЛУК Сr6+ В КОНЦЕНТРОВАНИХ СТІЧНИХ ВОДАХ ГАЛЬВАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 230-235.

Корчик, Н. М. and Буденкова, Н. М. and Середа, Р. Я. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КІНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ СПОЛУК Сr6+ до Сr3+ У КОНЦЕНТРОВАНИХ СТІЧНИХ ВОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 236-243.

Костюк, А. И. and Зазуля, Д. О. (2010) ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЛАТФОРМЕННОГО СТЫКА ИЗ ПЕНОБЕТОНА НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 134-139.

Кочмарський, В. З. (2010) КІНЕТИКА КРИСТАЛІЗАЦІЇ СаСО3. КВАЗІРІВНОВАЖНА МОДЕЛЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 232-242.

Кочмарський, О. В. and Буденкова, Н. М. (2010) ВПЛИВ ПРИЕЛЕКТРОДНИХ ПРОЦЕСІВ ТА РЕЖИМНИХ ФАКТОРІВ НА ГЕНЕРАЦІЮ АКТИВНОГО ХЛОРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 250-262.

Кундрат, М. М. (2010) ГРАНИЧНА РІВНОВАГА В КОМПОЗИЦІЇ З ПРУЖНИМ СТРІЧКОВИМ ВКЛЮЧЕННЯМ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 208-216.

Кундрат, М. М. (2010) РОБОЧА ДОВЖИНА ВИСОКОМОДУЛЬНОГО ВКЛЮЧЕННЯ ЗА СИЛОВОГО ТА ТЕМПЕРАТУРНОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 147-156.

Кір’янов, В. М. and Керечан, Д. М. (2010) ЕКЗОГЕННІ ПРОЦЕСИ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ БОРОТЬБИ З НИМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 25-34.

Л

Лебедь, О. О. and Попова, Є. А. and Матвієнко, А. А. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ АКТИВНОСТІ (ЗА Sr-90) МУЛОВИХ ВІДКЛАДЕНЬ В ВОДНІЙ СИСТЕМІ РІЧКИ ГОРИНЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 244-251.

М

Маркова, О. В. (2010) ЕРГОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТА МЕЛІОРАТИВНОЇ ТЕХНІКИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 130-136.

Мартиненко, А. О. and Андрушков, В. І. and Подворний, А. В. (2010) ДО УТОЧНЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ ФОРМУЛ ЩОДО КОЕФІЦІЄНТІВ ЗВЕДЕНОЇ МАСИ ДЛЯ БАЛОК, ЩО ЗАЗНАЮТЬ УДАРУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 120-126.

Мартинюк, П. М. and Семенчук, Ю. А. (2010) ВУЗЛОВЕ І СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНЕ ПОКРИТТЯ ДВОВИМІРНИХ ОБЛАСТЕЙ: ДЕЯКІ АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 202-209.

Меддур, Ахмедсалахеддін and Гурин, В. А. and Токар, О. І. (2010) АНАЛІЗ ВІДМОВ І ПОШКОДЖЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 3-10.

Мельничук, О. Ю. (2010) КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 201-207.

Мічута, О. Р. and Власюк, А. П. and Мартинюк, П. М. (2010) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЛЬТРАЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ ЗАСОЛЕНИХ ҐРУНТІВ ПРИ ЗАЛЕЖНОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГРАНИЧНОГО НАСИЧЕННЯ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 194-201.

Н

НУВГП, . (2010) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(51), 2010. [Файли]

НУВГП, . (2010) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 3(51), 2010. [Файли]

НУВГП, . (2010) Зміст - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(52), 2010. [Файли]

НУВГП, . (2010) Титульна сторінка - Вісник НУВГП. Технічні науки. Вип. 4(52), 2010. [Файли]

Ніколайчук, В. М. and Тимейчук, О. Ю. and Ніколайчук, В. В. (2010) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗВЕДЕНОЇ ЖОРСТКОСТІ ПІДВІСКИ З РЕГУЛЬОВАНОЮ ЖОРСТКІСТЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 123-129.

О

Орлов, В. О. and Мартинов, С. Ю. and Куницький, С. О. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ФІЛЬТРУВАННЯ ЗНЕЗАЛІЗНЮЮЧОГО ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНОГО ФІЛЬТРА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 21-26.

Орлов, В. О. and Туровська, Г. І. (2010) ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ БЕЗРЕАГЕНТНОГО ОЧИЩЕННЯ МАЛОКАЛАМУТНИХ КОЛЬОРОВИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 27-34.

П

Пастухов, О. В. (2010) ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОРЧУВАЧІВ НА РЕМОНТІ ВИРОБНИЧИХ ПЛОЩ ДЛЯ ВИДОБУВАННЯ ФРЕЗЕРНОГО ТОРФУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 171-177.

Петрівський, Я. Б. (2010) ЗАКОНОМІРНІСТЬ ГЕОТЕХНОЛОГІЧНОГО ФОРМУВАННЯ ОБЛАСТІ ОСЛАБЛЕНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В МАСИВІ ГІРСЬКИХ ПОРІД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 169-177.

Позняк, О. Р. (2010) МОДИФІКОВАНІ ЦЕМЕНТУЮЧІ СИСТЕМИ ДЛЯ КОНСТРУКЦІЙНИХ БЕТОНІВ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 140-146.

Р

Ричков, П. А. and Бачунов, О. В. (2010) ЕВОЛЮЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ПРИБУТКОВИХ БУДИНКІВ І МІСТОБУДІВНИЙ КОНТЕКСТ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 263-271.

Рогалевич, Ю. П. and Гнатюк, В. М. and Силаєв, П. В. (2010) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СИЛИ ЛОБОВОГО ОПОРУ ТІЛ ОБТІКАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 64-70.

Ріло, І. П. and Марчук, М. М. and Колесник, О. А. (2010) РОЗРОБКА СПОСОБУ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ ПОВІТРЯ У ПНЕВМАТИЧНІЙ ШИНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 137-144.

С

Саблій, Л. А. (2010) ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК АЗОТУ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД В СИСТЕМІ АНАЕРОБНО-АЕРОБНИХ БІОРЕАКТОРІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 64-71.

Саблій, Л. А. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЦЕНОЗУ АНАЕРОБНО-АЕРОБНОЇ СИСТЕМИ БІОРЕАКТОРІВ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 51-56.

Савич, В. О. and Кравчук, Ю. О. and Мулярчук, О. В. (2010) ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ VISUAL BASIC ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛЕНЬ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 225-231.

Садова, Ю. М. and Дичко, А. О. (2010) ВПЛИВ ХІМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ АКТИВНОГО МУЛУ НА ОЧИЩЕННЯ СТОКІВ В АЕРОТЕНКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 43-50.

Сафоник, А. П. and Комар, А. В. (2010) РОЗРОБКА МІКРОПРОЦЕСОРНОГО МОДУЛЯ ЗБОРУ ДАНИХ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ГАЗУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 217-224.

Сиротинський, О. А. and Форсюк, С. Л. and Заєць, В. В. (2010) ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВИХРО-КАВІТАЦІЙНОГО ПРОМИВНОГО ПРИСТРОЮ СІТЧАСТОГО ФІЛЬТРУ МАШИНИ МВМ-10. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 78-83.

Сталинский, Д. В. and Касимов, А. М. and Яцков, Н. В. and Варнавская, И. В. (2010) ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫХ ОТХОДОВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 243-249.

Стефанишин, Д. В. and Корбутяк, В. М. and Щодро, О. Є. (2010) АНАЛІЗ ХОДУ РУСЛОВОГО ПРОЦЕСУ ПЕРЕДГІРСЬКИХ ДІЛЯНОК КАРПАТСЬКИХ РІЧОК З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЛЯНОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 80-86.

Стріха, В. А. (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ВИДАЛЕННЯ ВОДИ З ДВОШАРОВОГО ВАЛКА ФРЕЗЕРНОГО ТОРФУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСУ ЙОГО ФОРМУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 157-162.

Стріха, В. А. (2010) ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ВИДОБУВАННЯ ПАЛИВНОГО ФРЕЗЕРНОГО ТОРФУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 163-168.

Т

Терлига, В. С. and Соболь, Х. С. (2010) БАГАТОКОМПОНЕНТНІ ТАМПОНАЖНІ РОЗЧИНИ З ПОКРАЩЕНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 104-111.

Ткачук, В. Ф. and Індруський, В. П. and Васильчук, О. Ю. (2010) РУЙНУВАННЯ ҐРУНТУ ЗГИНОМ ЗА ДОПОМОГОЮ КРИВОЛІНІЙНОЇ ПОВЕРХНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 84-89.

Ткачук, М. М. and Дацишина, І. Б. (2010) АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКІВ ДРЕНАЖНОГО СТОКУ ДЛЯ ТРАДИЦІЙНОГО ДРЕНАЖУ ТА ДРЕНАЖНИХ МОДУЛІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 11-16.

Тугай, А. М. and Хомутецька, Т. П. (2010) ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ ГІДРАВЛІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРДЛОВИНИ НА ПОКАЗНИКИ ЇЇ РОБОТИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 56-63.

Тхорук, Є. І. and Голотюк, М. В. (2010) ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ РОЗМІЩЕННЯ ЗУБЦІВ НА РОБОЧОМУ ОРГАНІ ДЛЯ СКОЛЮВАННЯ ЛЬОДУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 71-77.

Ф

Фільчагов, Л. П. and Мельничук, І. М. and Ілюшин, К. В. (2010) МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ РИБОЗАХИСНИХ ПРИСТРОЇВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). pp. 57-63.

Х

Ходневич, Я. В. (2010) ЗАДАЧА ОБЧИСЛЕННЯ РІВНІВ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ У РУСЛІ. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ШОРСТКОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 87-94.

Ч

Черняга, П. Г. and Янчук, О. Є. and Трохимець, С. М. and Бочик, Р. Я. (2010) ВПЛИВ ОБМЕЖЕНОЇ ВИДИМОСТІ ГОРИЗОНТУ НА ТОЧНІСТЬ GPS-СПОСТЕРЕЖЕНЬ ПРИ ТРИВАЛОСТІ СЕСІЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ МЕНШЕ 10 ХВИЛИН. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 186-193.

Ш

Шолудько, М. В. (2010) ЕВОЛЮЦІЯ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА. РОЗВИТОК ЖИТЛА В ЕПОХУ РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ. КОРОТКИЙ ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(51)). pp. 272-278.

This list was generated on Thu Aug 22 20:13:58 2019 UTC.