Items where Subject is "Видання університету"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: T | Є | В | Г | К | М | Н | П | С
Number of items: 34.

T

Trofymenko, P. I. and Трофименко, П. І. (2018) ЗАПАСИ ТА ВТРАТИ ОРГАНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ ДЕРНОВО- ПІДЗОЛИСТИМИ ҐРУНТАМИ АГРОЦЕНОЗІВ ПОЛІССЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 111-122.

Є

Єлісавенко, Ю. А. and Смашнюк, Л. В. and Василевський, О. Г. and Yelisavenko, Yu. A. and Smashnіuk, L. V. and Vasylevskyi, O. H. (2018) ПАРКИ-ПАМ’ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ЯК БІОЦЕНТРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 142-149.

В

Вознюк, Н. М. and Собко, З. З. and Voznіuk, N. M. and Sobko, Z. Z. (2018) АГРОКЛІМАТИЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 51-59.

Г

Глухова, И. В. and Gluhova, I. V. (2018) РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 24-32.

Гриб, Й. В. and Михальчук, М. А. and Володимирець, В. О. and Турчина, К. П. and Hryb, Y. V. and Mykhalchuk, M. A. and Volodymyrets, V. O. and Turchyna, K. P. (2018) СУЧАСНА ЕКОФІЗІОЛОГІЯ ЗАБОЛОЧЕНИХ ТЕРИТОРІЙ. ФОРМУВАННЯ СУКЦЕСІЙНИХ ЗМІН ФІТОЦЕНОЗІВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 3-20.

Гурський, А. Й. and Hurskyi, A. Y. (2018) РОЗУМНИЙ БАЛАНС ЇЖІ, ЯКІСНИЙ СКЛАД РАЦІОНУ ТА КУЛЬТУРА ХАРЧУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 92-99.

Гурський, А. Й. and Hurskyi, A. Y. (2018) ЙОД – НЕЗАМІННИЙ МІКРОЕЛЕМЕНТ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ Й ТВАРИН, ЙОГО ВМІСТ У ПРИРОДНИХ ДЖЕРЕЛАХ І ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 123-133.

К

Клименко, М. О. and Бєдункова, О. О. and Троцюк, В. С. and Klуmenko, M. O. and Biedunkova, O. O. and Trotsіuk, V. S. (2018) ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ БАТРОХОФАУНИ НИЖНЬОЇ ТЕЧІЇ РІЧКИ СТИР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 28-39.

Клименко, М. О. and Прищепа, А. М. and Статник, І. І. and Бєдункова, О. О. and Буднік, З. М. and Klуmenko, M. O. and Pryschepa, A. M. and Statnуk, I. I. and Bіedunkova, O. О. and Budnik, Z. M. (2018) ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ГІДРОХІМІЧНОГО РЕЖИМУ Р. ІКВА ПІД ДІЄЮ АНТРОПОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 40-50.

Коваль, С. І. and Ковальчук, Є. А. and Koval, S. I. and Kovalchuk, Ye. A. (2018) УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В СФЕРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 33-41.

Колесник, Т. М. and Гаврилюк, В. А. and Ковальчук, Н. С. and Брежицька, О. А. and Kolesnyk, T. M. and Нavryliuk, V. A. and Kovalchuk, N. S. and Brezhytska, O. A. (2018) СИДЕРАЛЬНИЙ ПАР ТА ПІСЛЯДІЯ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ КАРТОПЛІ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 163-174.

Коротун, С. І. and Коротун, О. П. and Власюк, О. В. and Korotun, S. I. and Korotun, O. Р. and Vlasіuk, O. V. (2018) ПІДСИСТЕМИ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИСТСЬКОГО БІЗНЕСУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 42-51.

Кузьмак, О. М. and Кузьмак, О. І. and Kuzmak, O. M. and Kuzmak, O. I. (2018) ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 13-23.

Курилюк, О. М. and Клименко, М. О. and Статник, І. І. and Kurylіuk, O. M. and Klymenko, M. O. and Statnyk, I. I. (2018) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 100-110.

Кушнірук, Ю. С. and Яковишина, М. С. and Kushniruk, Y. S. and Yakovyshyna, M. S. (2018) ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ НА РІВНЕНЩИНІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 52-62.

М

Миськовець, Н. П. and Myskovets, N. P. (2018) ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОСИСТЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 79-88.

Мороз, О. Т. and Троцюк, В. С. and Клименко, В. О. and Moroz, O. T. and Тrotsiuk, V. S. and Klуmenko, V. О. (2018) ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА СТУДЕНТАМИ ЕКОЛОГАМИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 150-162.

Н

НУВГП, . (2018) Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців з обліку і оподаткування. НУВГП, Рівне. ISBN 978-966-327-415-7

НУВГП, . (2018) Зміст - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(81). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Содержание - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(81). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Остання сторінка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(81). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Зміст - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(10). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Содержание - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(10). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Титулка - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(10). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Титульна сторінка - Вісник НУВГП-Економічні науки-2018-1. [Файли]

НУВГП, . (2018) Зміст-Вісник НУВГП-Економічні науки-2018-1. [Файли]

НУВГП, . (2018) Титулка - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. 2018. 1(81). [Файли]

НУВГП, . (2018) Content - Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки. Вип. 1(81). 2018. [Файли]

НУВГП, . (2018) Content - Студентський вісник НУВГП. Вип. 2(10). 2018. [Файли]

П

Полтавченко, Т. В. and Богатко, Н. М. and Парфенюк, І. О. and Poltavchenko, T. V. and Bohatko, N. M. and Parfeniuk, I. O. (2018) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРІСНОВОДНОЇ ЖИВОЇ РИБИ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ НАССР. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 134-141.

Попко, О. В. and Пономаренко, А. В. and Попко, О. В. and Popko, O. V. and Ponomarenko, A. V. and Popko, О. В. (2018) ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РІВНЕНЩИНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 63-69.

С

Савіна, Н. Б. and Подлевський, А. А. and Savina, N. B. and Podlevskyi, A. А. (2018) МЕХАНІЗМИ СИСТЕМНОЇ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 3-12.

Світельський, М. М. and Романюк, А. А. and Максимова, Т. М. and Насінник, І. І. and Svitelskyi, M. M. and Romaniuk, A. A. and Maksymova, T. M. and Nasinnyk, I. I. (2018) АНАЛІЗ ІНТРОДУКЦІЇ ПИЖМА ЗВИЧАЙНОГО (Tanacetum Vulgare L.) В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 21-27.

Стахів, О. А. and Stakhiv, О. А. (2018) ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(81)). pp. 70-78.

This list was generated on Sun May 19 12:24:45 2019 UTC.